Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2016) 02629
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.FI)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D FI 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
Ensimmäinen laki eläintuotekaupan kieltämisestä annetun lain muuttamisesta


6. md.prodConc_missing
Turkistarhauksen kieltäminen ja lupavaraus,
tiineyden loppuvaiheessa olevien eläinten teurastettavaksi luovuttamista koskeva kielto


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Ensimmäisellä eläintuotekaupan kieltämisestä annetun lain muuttamisesta annetulla lailla säädetään turkistarhausta koskevasta periaatteellisesta kiellosta ja lupavarauksesta sekä luvan edellytyksenä olevista turkistarhausta koskevista lakisääteisistä vähimmäisvaatimuksista. Lisäksi säädetään tiineyden loppuvaiheessa olevien eläinten teurastettavaksi luovuttamista koskevasta kiellosta.


9. Kurze Begründung
Eläinsuojelusyistä säädetään turkistarhausta koskevasta periaatteellisesta kiellosta ja lupavarauksesta. Turkiseläinten lajinomaisten tarpeiden mukainen ja samalla taloudellisia välttämättömyyksiä vastaava turkistarhaus ei ole tällä hetkellä käytännössä mahdollista Saksassa.

Lisäksi eläinsuojelusyistä säädetään tiineyden loppuvaiheessa olevien eläinten teurastettavaksi luovuttamista koskevasta kiellosta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että tiineiden eläinten teurastaminen ei rajoitu Saksassa yksittäistapauksiin. Tieteellisesti perusteltujen tietojen mukaan sikiöt tuntevat kipua ja tuskaa emon teurastuksen aikana kuolemaansa saakka ainakin tiineyden viimeisestä kolmanneksesta lähtien. Tällä hetkellä ei ole sitovia säännöksiä, joilla rajoitetaan tiineyden loppuvaiheessa olevien eläinten teurastusta.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Viittaus perusteksteihin: Laki, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, eläintuotekaupan kieltämisestä (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 2394), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 31 päivänä elokuuta 2015 annetun asetuksen (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 1474) 407 pykälällä (TierErzHaVerbG).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Ei


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Ei


14. Steuerliche Maßnahmen
Ei


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden