Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland )
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2016) 02629
direktiiv (EL) 2015/1535
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.ET)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D ET 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
Loomakasvatussaadustega kauplemise keeluseaduse esimene muutmisseadus


6. md.prodConc_missing
Karusloomade pidamise keeld loa andmise võimalusega,
hilisemates tiinuse etappides olevate loomade hukkamiseks andmise keeld


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Loomakasvatussaadustega kauplemise keeluseaduse esimene muutmisseadusega sätestatakse põhimõtteline karusloomade pidamise keeld loa andmise võimalusega ning karusloomade pidamise miinimumnõuded loa saamise tingimustena. Lisaks kehtestatakse hilisemates tiinuse etappides olevate loomade hukkamiseks andmise keeld.


9. Kurze Begründung
Loomakaitse põhimõtetest tulenevalt sätestatakse põhimõtteline karusloomade pidamise keeld loa andmise võimalusega. Karusloomade erilistele vajadustele ning samaaegselt majanduslikele nõuetele vastav karusloomade pidamine ei ole Saksamaal praegu faktiliselt võimalik.

Lisaks kehtestatakse loomakaitse põhimõtetest tulenevalt hilisemates tiinuse etappides olevate loomade hukkamiseks andmise keeld. Hiljutistest teaduslikest uuringutest nähtub, et tiinete loomade hukkamine Saksamaal pole üksiknähtus. Teaduslikult on tõendatud, et loode tunneb vähemalt alates tiinuse viimasest trimestrist emaslooma hukkamise korral kuni emaslooma surmani valu ja kannatusi. Praeguse ajani puuduvad õiguslikult siduvad nõuded, mis piiravad hilisemates tiinuse etappides olevate loomade hukkamist.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid: 8. detsembri 2008. aasta loomakasvatussaadustega kauplemise keeluseadus (Saksamaa ametlik väljaanne I, lk 2394), mida viimati muudeti 31. augusti 2015. aasta määruse artikliga 407 (Saksamaa ametlik väljaanne I, lk 1474) (TierErzHaVerbG).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Ei


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Ei


14. Steuerliche Maßnahmen
Ei


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-leping

EI - eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

EI - eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

Ei - eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet

**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden