Notifizierungsangaben

Entwurf zur Änderung der Verordnung Nr. 73 des Sozialministers „Bedingungen und Verfahren zum Umgang mit Suchtstoffen und psychoaktiven Substanzen für medizinische und wissenschaftliche Zwecke sowie zur diesbezüglichen Führung von Aufzeichnungen und Berichterstattung sowie Listen der Suchtstoffe und psychoaktiven Substanzen“ vom 18. Mai 2005

Notifizierungsnummer: 2016/419/EE (Estland )
Eingangsdatum: 08/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 26/08/2016
Invocation of the Emergency Procedure: Ja

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en et fr
et
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2016) 02467
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2016/0419/EE

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602467.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0419 EE MT 08-08-2016 EE NOTIF


2. Member State
EE


3. Department Responsible
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakond, siseturu toimimise konkurentsipoliitika talitus.
Harju 11, 15072 Tallinn.
el.teavitamine@mkm.ee
tel: 00 372 6256 405 – faks: 00 372 6313 029


3. Originating Department
Sotsiaalministeerium, rahvatervise osakond.
Gonsiori 29, 15027 Tallinn
anna-liisa.paasukene@sm.ee
tel: 00 372 6269144; faks: 00 372 6992209


4. Notification Number
2016/0419/EE - C00C


5. Titel
Abbozz ta’ Regolament li jemenda r-Regolament Nru 73 tal-Ministru għall-Affarijiet Soċjali tat-18 ta’ Mejju 2005 dwar il-kundizzjonijiet u l-proċeduri għall-immaniġġjar tad-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi għal skopijiet mediċi u ta’ riċerka, u l-kundizzjonijiet u l-proċeduri għaż-żamma ta’ rekords u rapportar f’dak il-qasam u l-iskedi tad-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi


6. Products Concerned
Sustanzi psikoattivi ġodda


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
L-għan tal-emenda huwa li jnaqqas id-distribuzzjoni u l-abbuż tas-sustanzi psikoattivi ġodda billi jżid is-sustanzi li ġejjin mal-Iskeda I tad-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi fl-Anness 1 għar-Regolament Nru 73 tal-Ministru għall-Affarijiet Soċjali tat-18 ta’ Mejju 2005:
1) W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenil)etil]-piperidin-2-iliden)benżen-1-sulfonammid
2) 5F-MDMB-PINACA (5F-metil-AMB, 5-fluworo-MAMB; 5-fluworo ADB); metil-[2-(1-(5-fluworopentil)-1H-indażol-3-karbossammid)-3,3-dimetilbutanoat]


9. Brief Statement of Grounds
L-għan tal-emenda huwa li tnaqqas id-distribuzzjoni u l-abbuż tas-sustanzi psikoattivi ġodda billi żżid iż-żewġ sustanzi ġodda li ġejjin mal-Iskeda I tad-drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi fl-Anness 1 għar-Regolament Nru 73 tal-Ministru tal-Affarijiet Soċjali tat-18 ta’ Mejju 2005.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ma jeżisti ebda test bażiku.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Iva


12. Grounds for the Emergency
Is-sustanzi għandhom ikunu klassifikati b’mod urġenti bħala drogi narkotiċi, peress li l-użu mifrux tas-sustanzi li jistgħu jkunu ordnati online jista’ jġib żieda fil-każijiet ta’ intossikazzjoni serja u fatalitajiet. L-għan li s-sustanza elenkata hawn fuq tkun inkluża fl-Iskeda I tad-drogi narkotiċi u s-sustanzi psikotropiċi huwa li jkunu ristretti l-użu aktar wiesa’ u d-disponibilità tagħha, peress li tikkostitwixxi riskju serju għas-saħħa pubblika. Tali sustanzi ma ġewx ittestjati b’mod ġenerali fuq il-bnedmin u l-proprjetajiet farmakokinetiċi u farmakodinamiċi, il-profili tossikoloġiċi u d-dożi sikuri u l-metodi tal-amministrazzjoni tagħhom mhumiex magħrufa. Il-kompożizzjoni eżatta, l-oriġini u l-grad ta’ purità tal-prodotti li fihom is-sustanzi psikoattivi l-ġodda ta’ spiss ma jkunux magħrufa wkoll. L-utenti ta’ tali sustanzi huma, fost oħrajn, f’riskju serju li jieħdu doża eċċessiva, peress li d-'dożi sikuri’ mhumiex magħrufa. Skont il-letteratura, ħafna sustanzi psikoattivi ġodda ġew assoċjati ma' mwiet u każijiet ta’ intossikazzjoni serja. Minħabba l-fatt li l-utenti ġeneralment ma jkunux konxji mir-riskji potenzjali għas-saħħa relatati mas-sustanzi psikoattivi ġodda u li dawn is-sustanzi huma disponibbli b’mod wiesa’ permezz ta’ mezzi differenti online, huwa importanti li tiġi ristretta d-disponibilità tagħhom kemm jista’ jkun malajr sabiex tiġi protetta s-saħħa pubblika.


13. Vertraulichkeit
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Iva


16. TBT- und SPS-Aspekte
Aspett OTK

Le - l-abbozz m’għandux impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le - l-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden