Értesítés részletei

A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) nemzeti minőségrendszer kakaós tejre vonatkozó termékleírása

Értesítés száma: 2022/829/HU (Magyarország )
Érkezés dátuma: 29/11/2022
Felfüggesztés vége: 01/03/2023

bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr ga hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 001

A Bizottság közleménye - TRIS/(2022) 04273
(EU) 2015/1535 irányelv
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2022/0829/HU - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202204273.HU)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2022 0829 HU HU 29-11-2022 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály - Műszaki Notifikációs Központ
H-1055 Budapest, Nádor utca 22.
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Agrárminisztérium
Jogalkotási Főosztály
H-1051 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
Tel: (36-1) 795-3995
E-mail: notification@am.gov.hu


4. Notification Number
2022/0829/HU - C50A


5. Cím
A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) nemzeti minőségrendszer kakaós tejre vonatkozó termékleírása


6. Products Concerned
Kakaós tej


7. Notification Under Another Act
-8. Main Content
A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) nemzeti minőségrendszer további, a kakaós tejre vonatkozó termékleírással egészül ki.


9. Brief Statement of Grounds
A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) minőségrendszer további termékleírással való bővítésének célja, hogy a fogyasztói igények megfelelő kiszolgálása érdekében az élelmiszertermékek minél szélesebb köre vonatkozásában lehessen a magasabb minőséget jelölni, illetve hogy az előállítók többféle termékkel csatlakozhassanak a minőségrendszerhez.


10. Reference Documents - Basic Texts
Az alapszövegek hivatkozásai: 2018/214/HU (rendelettervezet a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről),
2020/446/HU (a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) megnevezésű minőségrendszer nemzeti minőségrendszerként való elismerésének dokumentációja)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
OTC-vonatkozások

NEM - A projektnek nincs jelentős hatása a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozások

Nem - A tervezet nem egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedés**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Álláspontját az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén benyújthatja. Ösztönözzük azonban arra, hogy a szünetelési idotartam vége elott legalább egy hónappal nyújtsa be véleményét, hogy azt a vizsgálathoz és a belso feldolgozáshoz szükséges idore tekintettel biztosan és kelloképpen figyelembe vegyék. Hozzászólásai fogadására minden esetben kizárólag a szünetelési idoszak záró napján közép-európai ido szerint 23:59:59 idopontig van lehetoség. Hozzászólása közzétételre kerül a TRIS weboldalon (a más nyelvu fordítások nem lesznek nyilvánosan hozzáférhetok), kivéve akkor, ha jelzi, hogy szeretné kérni hozzászólása bizalmas kezelését

A Bizottság és a tagállamok számára fontosak az érdekelt felek meglátásai az (EU) 2015/1535 irányelv értelmében benyújtott értesítések értékelése során. Az Európai Bizottság azonban döntéseit függetlenül hozza, figyelemmel a birtokában lévo információkra és belso döntéshozatalai szabályainak megfeleloen.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy hozzászólásának tartalmával kapcsolatban nem fog további visszajelzésben részesülni.

A szünetelési ido végetértével a https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hu/ weboldalon az értesítési fájl alatt találja majd a Bizottságnak és/vagy a tagállamoknak az értesítéssel összefüggésben esetlegesen adott válaszaival kapcsolatos információkat.


Ehhez az értesítéshez nem található hozzászólás.