Értesítés részletei

A csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet

Értesítés száma: 2019/426/HU (Magyarország)
Érkezés dátuma: 03/09/2019
Felfüggesztés vége: 04/12/2019

de en fr hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 001

A Bizottság közleménye - TRIS/(2019) 02380
(EU) 2015/1535 irányelv
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2019/0426/HU - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201902380.HU)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2019 0426 HU HU 03-09-2019 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Építésgazdasági és Iparszabályozási Főosztály
Budapest
Honvéd u. 13-15.
H-1055
Tel: (36 1) 795-6004
E-mail cím: ipszabfo@itm.gov.hu


4. Notification Number
2019/0426/HU - B20


5. Cím
A csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet


6. Products Concerned
A tervezet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra műszaki biztonsági követelményeket állapít meg


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
A gáz felhasználói berendezések és vezetékek, az olajfogyasztó technológiai rendszerek és a gáztárolók tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére és időszakos biztonságtechnikai ellenőrzésére vonatkozó műszaki biztonsági követelményeket megállapító rendelet.


9. Brief Statement of Grounds
A gáz felhasználói berendezések és vezetékek tekintetében a földgázellátásról szóló új 2008. évi XL. törvény alapján megalkotott miniszteri rendelet esetében szükségessé vált a műszaki fejlődéshez való igazodás. A felülvizsgálatot indokolta továbbá annak a szabályozási elvnek az érvényesítése, hogy a normatív előírásokat a jogszabály 1. mellékletét képező műszaki biztonsági szabályzat tartalmazza, míg a nem normatív műszaki követelményeket (a „szakmai szabályai”) az ágazati műszaki bizottságok dolgozzák ki és tegyék közzé műszaki ajánlás jelleggel.
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § d) és h) pontja felhatalmazást ad az iparügyekért felelős miniszter részére ahhoz, hogy az éghető gázok tárolására szolgáló, nyomástartó berendezésnek nem minősülő, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú gáztárolók és üzemi berendezés, valamint az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és olajfogyasztó technológiai rendszer, létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és megszüntetésének műszaki biztonsági követelményeire, feltételeire, a műszaki biztonsági dokumentáció tartalmára vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg. Az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági szabályzat (a rendelet 2. melléklete) megalkotásának célja az országosan egységes hatósági jogalkalmazás biztosítása az említett veszélyes berendezések és technológiai rendszerek létesítése és üzemeltetése során alkalmazandó műszaki biztonsági („biztonság és megbízhatóság”) követelmények érvényesítése során. A javaslat érdemben hozzájárul a balesetek és tűzesetek számának csökkenéséhez, mellyel arányosan csökkenhet az ilyen káreseményekkel járó társadalmi és gazdasági károk mértéke.


10. Reference Documents - Basic Texts
Az alapszövegek hivatkozásai: 5A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet
A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet
Az alapszövegeket egy korábbi értesítés keretében továbbították: 2012/532/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Titoktartás
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
-


16. TBT- és SPS-vonatkozások
OTC-vonatkozások

Nem - A tervezet nem műszaki szabályozás vagy megfelelőségértékelési eljárás

SPS-vonatkozások

Nem - A tervezet nem egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedés**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Az érdekelt felek hozzászólásai

A TRIS weboldal egyszeruvé teszi Ön, illetve szervezete számára, hogy bármely adott értesítésrol alkotott véleményét megossza.


Álláspontját az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén benyújthatja. Ösztönözzük azonban arra, hogy a szünetelési idotartam vége elott legalább egy hónappal nyújtsa be véleményét, hogy azt a vizsgálathoz és a belso feldolgozáshoz szükséges idore tekintettel biztosan és kelloképpen figyelembe vegyék. Hozzászólásai fogadására minden esetben kizárólag a szünetelési idoszak záró napján közép-európai ido szerint 23:59:59 idopontig van lehetoség. Hozzászólása közzétételre kerül a TRIS weboldalon (a más nyelvu fordítások nem lesznek nyilvánosan hozzáférhetok), kivéve akkor, ha jelzi, hogy szeretné kérni hozzászólása bizalmas kezelését.

Véleménye fontos az értesítésnek az Európai Bizottság és a tagállamok általi értékeléséhez. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság döntéseit függetlenül hozza, figyelemmel a birtokában lévo információkra és belso döntéshozatalai szabályainak megfeleloen.

Kérjük vegye figyelembe, hogy hozzászólásának fo pontjaival kapcsolatban nem fog további visszajelzésben részesülni.

A szünetelési idotartam végén ezen a weboldalon megtalálja majd az Európai Bizottság és/vagy a tagállamok által kiadott hivatalos válasz feltüntetését.


Ehhez az értesítéshez nem található hozzászólás.