Pojedinosti notifikacije

Propisi Švedskog tijela za poštu i telekomunikacije o sigurnosnim mjerama za osnovne usluge u sektoru digitalne infrastrukture

Broj notifikacije: 2020/725/S (Švedska )
Datum zaprimanja: 23/11/2020
Prestanak razdoblja mirovanja: 24/02/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 04141
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0725/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004141.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2020 0725 S HR 23-11-2020 S NOTIF


2. Država članica
S


3. Odgovorni odjel
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00, Fax: 08-30 67 59
epost: 9834@kommers.se


3. Pokretački odjel
Post- och telestyrelsen
PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm


4. Broj notifikacije
2020/0725/S - SERV


5. Naziv
Propisi Švedskog tijela za poštu i telekomunikacije o sigurnosnim mjerama za osnovne usluge u sektoru digitalne infrastrukture


6. Predmetni proizvodi
Administracija i upravljanje nazivima domena na internetu koje provode registri naziva domena najviše razine s više od 250 000 aktivnih domena, ili 2. DNS usluge u obliku (a) usluge mjerodavnog poslužitelja naziva s više od 25 000 povezanih naziva aktivnih domena ili (b) usluge rekurzivnog poslužitelja naziva kojeg koristi više od 100 000 korisnika.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
— Uredba se odnosi na područja za koja postoje zakonski akti EU-a;
Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (Direktiva NIS).


8. Osnovni sadržaj
Propisi sadržavaju odredbe o sigurnosnim mjerama za mreže i informacijske sustave koji se koriste za pružanje osnovnih usluga u sektoru digitalne infrastrukture u skladu s člancima od 12. do 14. Zakona (2018:1174) o sigurnosti informacija za osnovne i digitalne usluge.


9. Kratka izjava o razlozima
Propisima se pojašnjavaju zahtjevi za sigurnosne mjere iz članaka od 12. do 14. Zakona (2018:1174) o sigurnosti informacija za osnovne i digitalne usluge.

S obzirom na zahtjeve za usvajanjem sigurnosnih mjera, u obzir su uzeta opća načela proporcionalnosti EU-a.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - projekt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna ni fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Mrežna stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji da podijelite svoje mišljenje o svakoj obavijesti.


Svoje mišljenje možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije. Pozivamo Vas da dostavite svoje mišljenje najmanje mjesec dana prije isteka roka razdoblja mirovanja, kako bismo zajamčili da su Vaša mišljenja uzeta u obzir s obzirom na vrijeme potrebno za analizu i internu obradu. U svakom slučaju, Vaši doprinosi prihvaćaju se isključivo do 23:59:59 SEV na datum završetka razdoblja mirovanja. Vaš će doprinos biti objavljen na mrežnoj stranici TRIS (prijevodi na ostale jezike neće biti javno dostupni) osim ako ne navedete da želite da ostane povjerljiv.

Stajališta zainteresiranih strana važna su za Komisiju i države članice u kontekstu ocjenjivanja obavijesti podnesenih u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535. Međutim, sva očitovanja Komisije donose se neovisno, uzimajući u obzir informacije koje posjeduje, te u skladu s njezinim internim pravilima o donošenju odluka.

Napominjemo da nećete primiti daljnje povratne informacije o značaju Vašeg doprinosa.

Na kraju razdoblja mirovanja na ovoj ćete mrežnoj stranici https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hr/ , pod brojem dokumenta obavijesti, pronaći informacije o reakciji, ako ona postoji, Komisije i/ili država članica


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos