Pojedinosti notifikacije

Direktiva Njemačkog odbora za čelični beton (njem. Deutsche Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb)), Beton s čeličnim vlaknima, nacrt listopad 2020.

Broj notifikacije: 2020/724/D (Njemačka )
Datum zaprimanja: 23/11/2020
Prestanak razdoblja mirovanja: 24/02/2021

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 04138
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0724/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004138.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2020 0724 D HR 23-11-2020 D NOTIF


2. Država članica
D


3. Odgovorni odjel
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Pokretački odjel
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V., Budapester Straße 31, D-10787 Berlin
Ansprechpartner: Dr.-Ing. Udo Wiens; Tel.: 0049-30-2693-1320, Fax: 0049-30-2693-1319,
E-Mail: udo.wiens@dafstb.de


4. Broj notifikacije
2020/0724/D - B10


5. Naziv
Direktiva Njemačkog odbora za čelični beton (njem. Deutsche Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb)), Beton s čeličnim vlaknima, nacrt listopad 2020.


6. Predmetni proizvodi
Građevni proizvod beton s čeličnim vlaknima, uključujući propise o njegovim dimenzijama i primjeni.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Direktiva uređuje dimenzije betona s čeličnim vlaknima (1. dio) na temelju Eurokoda 2 (DIN EN 1992-1-1 u vezi s normom DIN EN 1992-1-1/NA), uz norme DIN 1045-2 i DIN EN 206-1 utvrđuje značajke i zahtjeve za beton s čeličnim vlaknima (2. dio) i u 3. dijelu dopunjuje norme DIN EN 13670 i DIN 1045-3 uputama za izvedbu betonskih građevnih dijelova od betona s čeličnim vlaknima.

Smjernicom se definiraju načela i minimalni zahtjevi za eksperimentalna strukturna
ispitivanja i opisuju se osnove pripreme, provedbe i ocjene tih ispitivanja.


9. Kratka izjava o razlozima
Direktiva sadrži dopunske propise za beton s čeličnim vlaknima radi zadovoljavanja njemačke sigurnosne razine u pogledu dimenzija i značajki betona s čeličnim vlaknima, kao i za izvedbu građevnih dijelova od betona s čeličnim vlaknima. Do danas, ni Njemačka ni Europa nisu uskladile propise o proizvodu i primjeni betona s čeličnim vlaknima. Direktivom se omogućuje stanje tehnike u pogledu tog građevinskog materijala koje je priznato u Njemačkoj.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi proslijeđeni su u okviru prethodne obavijesti: 2012/681/D


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Mrežna stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji da podijelite svoje mišljenje o svakoj obavijesti.


Svoje mišljenje možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije. Pozivamo Vas da dostavite svoje mišljenje najmanje mjesec dana prije isteka roka razdoblja mirovanja, kako bismo zajamčili da su Vaša mišljenja uzeta u obzir s obzirom na vrijeme potrebno za analizu i internu obradu. U svakom slučaju, Vaši doprinosi prihvaćaju se isključivo do 23:59:59 SEV na datum završetka razdoblja mirovanja. Vaš će doprinos biti objavljen na mrežnoj stranici TRIS (prijevodi na ostale jezike neće biti javno dostupni) osim ako ne navedete da želite da ostane povjerljiv.

Stajališta zainteresiranih strana važna su za Komisiju i države članice u kontekstu ocjenjivanja obavijesti podnesenih u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535. Međutim, sva očitovanja Komisije donose se neovisno, uzimajući u obzir informacije koje posjeduje, te u skladu s njezinim internim pravilima o donošenju odluka.

Napominjemo da nećete primiti daljnje povratne informacije o značaju Vašeg doprinosa.

Na kraju razdoblja mirovanja na ovoj ćete mrežnoj stranici https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hr/ , pod brojem dokumenta obavijesti, pronaći informacije o reakciji, ako ona postoji, Komisije i/ili država članica


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos