Pojedinosti notifikacije

Nacrt Kraljevske uredbe o izmjeni članaka 2. i 4. Kraljevske uredbe od 8. srpnja 2018. o označivanju i svojstvima plinskog ulja-dizela i benzina.

Broj notifikacije: 2020/723/B (Belgija )
Datum zaprimanja: 23/11/2020
Prestanak razdoblja mirovanja: 24/02/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 04135
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0723/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004135.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2020 0723 B HR 23-11-2020 B NOTIF


2. Država članica
B


3. Odgovorni odjel
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Pokretački odjel
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Dienst Aardolie en Fapetro
NG III - 4de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
Tel: 02/277.62.96


4. Broj notifikacije
2020/0723/B - N40E


5. Naziv
Nacrt Kraljevske uredbe o izmjeni članaka 2. i 4. Kraljevske uredbe od 8. srpnja 2018. o označivanju i svojstvima plinskog ulja-dizela i benzina.


6. Predmetni proizvodi
Dizelsko gorivo i benzin (plinsko ulje-dizel koji se koristi u cestovnim primjenama i
necestovnim primjenama te benzinska goriva koja se koriste u cestovnom prometu i necestovnim primjenama).


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Ovim nacrtom Kraljevske uredbe izmjenjuju se članci 2. i 4. Kraljevske uredbe od 8. srpnja 2018. o označivanju i svojstvima plinskog ulja-dizela i benzina.

Konkretno, u trenutačnu Kraljevsku uredbu uvode se sljedeće stavke:

1. Dodavanje najmanjeg sadržaja FAME-a (7 % po volumnom udjelu) dizelu B10. Na taj se način ova vrsta proizvoda može jasno razlikovati od dizela B7 (najviše 7 % FAME-a po volumnom udjelu) koji se stavlja na tržište;

2. Čisti FAME (B100), koji mora ispunjavati zahtjeve norme NBN EN 14214, također se može stavljati na tržište. Međutim, to ne podrazumijeva obvezu stavljanja ovog proizvoda na tržište. Namijenjen je samo za uporabu u voznim parkovima poduzeća, kao i B20/B30;

3. Na računima i otpremnicama sada mora biti navedena norma osim oznake „plinsko ulje-dizel” ili „benzin”.


9. Kratka izjava o razlozima
Ovom Kraljevskom uredbom s jedne je strane omogućen bolji nadzor kvalitete dizela dodavanjem najmanjeg sadržaja FAME-a od 7 % po volumnom udjelu dizelu B10, a s druge strane utvrđivanjem norme na računima i otpremnicama. Mogućnost razlikovanja između dizela B7 i B10 važno je, s jedne strane, za kupce te, s druge strane, za inspekcijska tijela, kako bi se i dalje mogla jamčiti zaštita potrošača.

Nacrtom je također omogućeno stavljanje goriva B100 na belgijsko tržište.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Brojevi ili naslovi temeljnih tekstova: — Kraljevska uredba od 8. srpnja 2018. o označivanju i svojstvima plinskog ulja-dizela i benzina
— Zakon od 21. prosinca 1998. o normama proizvoda kako bi se poticala održiva proizvodnja i obrasci potrošnje te zaštitili okoliš, javno zdravlje i zaposlenici
— Zakonik gospodarskog prava


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt je sukladan s međunarodnom normom.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne - nacrt nije ni sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Mrežna stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji da podijelite svoje mišljenje o svakoj obavijesti.


Svoje mišljenje možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije. Pozivamo Vas da dostavite svoje mišljenje najmanje mjesec dana prije isteka roka razdoblja mirovanja, kako bismo zajamčili da su Vaša mišljenja uzeta u obzir s obzirom na vrijeme potrebno za analizu i internu obradu. U svakom slučaju, Vaši doprinosi prihvaćaju se isključivo do 23:59:59 SEV na datum završetka razdoblja mirovanja. Vaš će doprinos biti objavljen na mrežnoj stranici TRIS (prijevodi na ostale jezike neće biti javno dostupni) osim ako ne navedete da želite da ostane povjerljiv.

Stajališta zainteresiranih strana važna su za Komisiju i države članice u kontekstu ocjenjivanja obavijesti podnesenih u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535. Međutim, sva očitovanja Komisije donose se neovisno, uzimajući u obzir informacije koje posjeduje, te u skladu s njezinim internim pravilima o donošenju odluka.

Napominjemo da nećete primiti daljnje povratne informacije o značaju Vašeg doprinosa.

Na kraju razdoblja mirovanja na ovoj ćete mrežnoj stranici https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hr/ , pod brojem dokumenta obavijesti, pronaći informacije o reakciji, ako ona postoji, Komisije i/ili država članica


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos