Pojedinosti notifikacije

Nacrt Uredbe Savezne ministrice za digitalizaciju i gospodarske lokacije kojom se objavljuje Uredba o produljenju roka za naknadno umjeravanje vodomjera

Broj notifikacije: 2020/720/A (Austrija )
Datum zaprimanja: 20/11/2020
Prestanak razdoblja mirovanja: 22/02/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 04128
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0720/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004128.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2020 0720 A HR 20-11-2020 A NOTIF


2. Država članica
A


3. Odgovorni odjel
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805896
Telefax +43-1/71100-8045896
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at


3. Pokretački odjel
Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung IV/A/4
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805195
Telefax +43-1/711100-8045195
E-Mail: post.iv4_19@bmdw.gv.at


4. Broj notifikacije
2020/0720/A - I10


5. Naziv
Nacrt Uredbe Savezne ministrice za digitalizaciju i gospodarske lokacije kojom se objavljuje Uredba o produljenju roka za naknadno umjeravanje vodomjera


6. Predmetni proizvodi
Vodomjeri, produljenje roka za naknadno umjeravanje već ugrađenih i stoga u rad puštenih brojila


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Utvrđivanje uvjeta za produljenje roka za vodomjere koji su već u upotrebi s pet na deset godina. Točnost i pouzdanost vodomjera u produljenom razdoblju odgode mora se ocijeniti u okviru pregleda koji provodi inspekcija. Mjerači hladne, tople i vruće vode isključeni su iz ovog ocjenjivanja na temelju ultrazvučnog mjerenja.


9. Kratka izjava o razlozima
Kako bi se vodoopskrbnim poduzećima omogućilo da optimalno koriste vodomjere, rok za naknadno umjeravanje treba biti produljen s pet na deset godina u okviru pridržavanja mjerno-tehničke kvalitete.
Točnost i pouzdanost vodomjera u produljenom razdoblju odgode mora se ocijeniti u okviru pregleda koji provodi inspekcija. Mjerači hladne, tople i vruće vode isključeni su iz ovog ocjenjivanja na temelju ultrazvučnog mjerenja.
Ako se na osnovu dobro utemeljene procjene pokaže da tijekom razdoblja petogodišnjeg produljenog razdoblja naknadnog umjeravanja nije zajamčena ispravnost i pouzdanost brojila, pravilnik automatski istječe 31. prosinca 2035., tako da se od tog datuma ponovno primjenjuje zakonsko razdoblje naknadnog umjeravanja od 5 godina.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi proslijeđeni su u okviru prethodne obavijesti: 2017/10/A


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Mrežna stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji da podijelite svoje mišljenje o svakoj obavijesti.


Svoje mišljenje možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije. Pozivamo Vas da dostavite svoje mišljenje najmanje mjesec dana prije isteka roka razdoblja mirovanja, kako bismo zajamčili da su Vaša mišljenja uzeta u obzir s obzirom na vrijeme potrebno za analizu i internu obradu. U svakom slučaju, Vaši doprinosi prihvaćaju se isključivo do 23:59:59 SEV na datum završetka razdoblja mirovanja. Vaš će doprinos biti objavljen na mrežnoj stranici TRIS (prijevodi na ostale jezike neće biti javno dostupni) osim ako ne navedete da želite da ostane povjerljiv.

Stajališta zainteresiranih strana važna su za Komisiju i države članice u kontekstu ocjenjivanja obavijesti podnesenih u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535. Međutim, sva očitovanja Komisije donose se neovisno, uzimajući u obzir informacije koje posjeduje, te u skladu s njezinim internim pravilima o donošenju odluka.

Napominjemo da nećete primiti daljnje povratne informacije o značaju Vašeg doprinosa.

Na kraju razdoblja mirovanja na ovoj ćete mrežnoj stranici https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hr/ , pod brojem dokumenta obavijesti, pronaći informacije o reakciji, ako ona postoji, Komisije i/ili država članica


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos