Pojedinosti notifikacije

Naredba o obavijesti o spremnicima za ponovno punjenje bez nikotina.

Broj notifikacije: 2020/717/DK (Danska )
Datum zaprimanja: 19/11/2020
Prestanak razdoblja mirovanja: 22/02/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
da de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 04105
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0717/DK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004105.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2020 0717 DK HR 19-11-2020 DK NOTIF


2. Država članica
DK


3. Odgovorni odjel
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf. 35 29 10 00
E-mail: notifikationer@erst.dk


3. Pokretački odjel
Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf. 33 73 20 00


4. Broj notifikacije
2020/0717/DK - X00M


5. Naziv
Naredba o obavijesti o spremnicima za ponovno punjenje bez nikotina.


6. Predmetni proizvodi
Spremnici za ponovno punjenje bez nikotina za elektroničke cigarete.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Folketinget (danski parlament) 8. listopada 2020. predao je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zabrani oglašavanja duhana i sl., Zakona o duhanskim proizvodima i sl., Zakona o elektroničkim cigaretama i sl. i različitim drugim zakonima (provedba nacionalnog akcijskog plana protiv pušenja djece i mladih). Prijedlogom zakona provodi se politički sporazum o nacionalnom akcijskom planu protiv pušenja djece i mladih. Prijedlog zakona sadržava niz odredbi koje ministru industrije, poslovanja i financija omogućuje da utvrdi detaljna pravila.

Naredbom se utvrđuju zahtjevi za obavještavanje Danskog nadležnog tijela za sigurnosnu tehnologiju o spremnicima za ponovno punjenje bez nikotina.

Naredba sadržava pravila o tome koje se informacije i promjene informacija u vezi sa spremnicima za ponovno punjenje bez nikotina moraju priopćiti.

Prema tim pravilima, Dansko nadležno tijelo za sigurnosnu tehnologiju morat će potvrditi da je podnesena ispravna obavijest prije nego što se proizvod smije staviti na tržište.

Obavijest o informacijama mora se dostaviti digitalno putem zajedničkog portala za unos EU-a (EU-CEG).


9. Kratka izjava o razlozima
Utvrđena su nacionalna pravila za ovo područje jer ne postoje zajednička pravila EU-a o registraciji informacija obuhvaćenih Naredbom.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon o elektroničkim cigaretama i sl. članak 5.b stavak 3.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta WTO-a

Da

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Mrežna stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji da podijelite svoje mišljenje o svakoj obavijesti.


Svoje mišljenje možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije. Pozivamo Vas da dostavite svoje mišljenje najmanje mjesec dana prije isteka roka razdoblja mirovanja, kako bismo zajamčili da su Vaša mišljenja uzeta u obzir s obzirom na vrijeme potrebno za analizu i internu obradu. U svakom slučaju, Vaši doprinosi prihvaćaju se isključivo do 23:59:59 SEV na datum završetka razdoblja mirovanja. Vaš će doprinos biti objavljen na mrežnoj stranici TRIS (prijevodi na ostale jezike neće biti javno dostupni) osim ako ne navedete da želite da ostane povjerljiv.

Stajališta zainteresiranih strana važna su za Komisiju i države članice u kontekstu ocjenjivanja obavijesti podnesenih u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535. Međutim, sva očitovanja Komisije donose se neovisno, uzimajući u obzir informacije koje posjeduje, te u skladu s njezinim internim pravilima o donošenju odluka.

Napominjemo da nećete primiti daljnje povratne informacije o značaju Vašeg doprinosa.

Na kraju razdoblja mirovanja na ovoj ćete mrežnoj stranici https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hr/ , pod brojem dokumenta obavijesti, pronaći informacije o reakciji, ako ona postoji, Komisije i/ili država članica


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos