Pojedinosti notifikacije

Ministarska uredba o utvrđivanju sredstava ili mjera za smanjenje zanošenja prilikom prskanja

Broj notifikacije: 2020/716/B (Belgija )
Datum zaprimanja: 19/11/2020
Prestanak razdoblja mirovanja: 22/02/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 04102
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0716/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202004102.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2020 0716 B HR 19-11-2020 B NOTIF


2. Država članica
B


3. Odgovorni odjel
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Qualité et Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 2ème étage
Boulevard du Roi Albert II, 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.53.36
belspoc@economie.fgov.be


3. Pokretački odjel
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding - Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen
Eurostation II - 7e verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 10
B - 1060 Brussel
Tel: +32 (0) 2 524 97 97


4. Broj notifikacije
2020/0716/B - C40A


5. Naziv
Ministarska uredba o utvrđivanju sredstava ili mjera za smanjenje zanošenja prilikom prskanja


6. Predmetni proizvodi
Predviđenom Ministarskom uredbom utvrđuju se odredbe za sredstva ili mjere za smanjenje zanošenja prilikom prskanja priznate u Belgiji, kao što je navedeno u članku 9. stavku 4. Kraljevskog ukaza od 19. ožujka 2013. o postizanju održive upotrebe sredstava i pomoćnih sredstava za zaštitu bilja.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
- Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ.


8. Osnovni sadržaj
Člankom 9. stavkom 4. Kraljevskog ukaza od 19. ožujka 2013. o postizanju održive upotrebe sredstava i pomoćnih sredstava za zaštitu bilja utvrđuje da se sredstva ili mjere za smanjenje zanošenja prilikom prskanja smiju koristiti radi smanjenja zaštitnih zona, kao i da ministar može odrediti koja su sredstva prikladna u tu svrhu.

Ovaj nacrt Ministarske uredbe uključuje donošenje priznatih sredstva ili mjera za smanjenje zanošenja prilikom prskanja. Odjel Sredstva i gnojiva za zaštitu bilja Savezne javne službe za zdravstvo, sigurnost prehrambenog lanca i okoliš već dulji niz godina objavljuje popis sredstava i mjera za smanjenje zanošenja prilikom prskanja kojim se ograničava zanošenje prilikom prskanja izmaglice iz sredstava za zaštitu bilja (dostupno na https://fytoweb.be/nl/handleiding/gewasbescherming/bescherming-van-het-oppervlaktewater-bij-het-gebruik-van). Međutim, popis trenutačno nema pravnu osnovu, zbog čega je onemogućen nadzor upotrebe odobrenih sredstava ili mjera. Kako bi popis stekao pravnu osnovu, donesen je ovaj nacrt Ministarske uredbe kojim se popis uvrštava kao prilog.

Ključne riječi: sredstva za zaštitu bilja; smanjenje zanošenja; zanošenje.


9. Kratka izjava o razlozima
Predviđenom Ministarskom uredbom utvrđuju se sredstva ili mjere za smanjenje zanošenja prilikom prskanja priznate u Belgiji, kao što je navedeno u članku 9. stavku 4. Kraljevskog ukaza od 19. ožujka 2013. o postizanju održive upotrebe sredstava i pomoćnih sredstava za zaštitu bilja. Odjel Sredstva i gnojiva za zaštitu bilja ima popis sredstva i mjera za smanjenje zanošenja prilikom prskanja kojim se ograničava zanošenje prilikom prskanja izmaglice iz sredstava za zaštitu bilja. Međutim, popis trenutačno nema pravnu osnovu, zbog čega je onemogućen nadzor upotrebe odobrenih sredstava ili mjera. Kako bi popis stekao pravnu osnovu, donesen je ovaj nacrt Ministarske uredbe kojim se popis uvrštava kao prilog.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Da

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna ni fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Mrežna stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji da podijelite svoje mišljenje o svakoj obavijesti.


Svoje mišljenje možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika Europske unije. Pozivamo Vas da dostavite svoje mišljenje najmanje mjesec dana prije isteka roka razdoblja mirovanja, kako bismo zajamčili da su Vaša mišljenja uzeta u obzir s obzirom na vrijeme potrebno za analizu i internu obradu. U svakom slučaju, Vaši doprinosi prihvaćaju se isključivo do 23:59:59 SEV na datum završetka razdoblja mirovanja. Vaš će doprinos biti objavljen na mrežnoj stranici TRIS (prijevodi na ostale jezike neće biti javno dostupni) osim ako ne navedete da želite da ostane povjerljiv.

Stajališta zainteresiranih strana važna su za Komisiju i države članice u kontekstu ocjenjivanja obavijesti podnesenih u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535. Međutim, sva očitovanja Komisije donose se neovisno, uzimajući u obzir informacije koje posjeduje, te u skladu s njezinim internim pravilima o donošenju odluka.

Napominjemo da nećete primiti daljnje povratne informacije o značaju Vašeg doprinosa.

Na kraju razdoblja mirovanja na ovoj ćete mrežnoj stranici https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/hr/ , pod brojem dokumenta obavijesti, pronaći informacije o reakciji, ako ona postoji, Komisije i/ili država članica


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos