>

Sprječavanje tehničkih prepreka u trgovini

"Recite ‚ne’ preprekama Vašem uspjehu"

U Vašem je poslovanju uspjeh iznimno važan. Kako biste ga ostvarili, pokušavate otkriti prepreke prije nego što imaju ikakav negativan učinak. Isto se načelo primjenjuje na unutarnjem tržištu za tehničke prepreke.

Postupkom (EU) 2015/1535 želi se spriječiti stvaranje prepreka na unutarnjem tržištu prije nego što se ostvare. Države članice obavješćuju Komisiju o svojim zakonodavnim projektima o proizvodima i uslugama informacijskog društva, koja potom analizira te projekte s obzirom na zakonodavstvo EU-a. Države članice ravnopravno sudjeluju u ovom postupku s Komisijom i također mogu dati svoje mišljenje o notificiranim nacrtima.

Informacijski sustav tehničkih propisa (Technical Regulations Information System – TRIS):

Stoga je postupak 2015/1535 također i alat za dijalog između Komisije i država članica u kojem se Vaš glas može čuti.


Brza pretraga

Notifikacije iz posljednjih 7 dana

Dijaprojekcija       Popis

Lihtenštajn Lihtenštajn - 20/11/2020
[DE] Gesetz vom … über das elektronische Gesundheitsdossier (EGDG) [DE]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Belgija Belgija - 24/11/2020
[FR] ARRETE ROYAL RELATIF AUX INVESTIGATIONS CLINIQUES DE DISPOSITIFS MÉDICAUX [FR]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Nizozemska Nizozemska - 23/11/2020
[NL] Besluit van [...] tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met een tijdelijk vuurwerkverbod vanwege COVID-19 [NL[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Danska Danska - 23/11/2020
[DA] Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Španjolska Španjolska - 18/11/2020
Nacrt kraljevske uredbe o utvrđivanju osnovnih normi za uređenje poljoprivrednih gospodarstva za uzgoj peradi

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Belgija Belgija - 19/11/2020
Nacrt Uredbe flamanske Vlade o izmjeni Uredbe o flamanskim okolišnim dozvolama (VLAREME) od 28. listopada 2016. o prijavama i[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Švedska Švedska - 23/11/2020
[SV] Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsåtgärder för samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastrukt[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Danska Danska - 19/11/2020
Naredba o obavijesti o spremnicima za ponovno punjenje bez nikotina.

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Njemačka Njemačka - 23/11/2020
[DE] DAfStb-Richtlinie "Stahlfaserbeton", Entwurf Oktober 2020 [DE]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Danska Danska - 19/11/2020
Naredba o sustavu registracije, skladištenju i stavljanju na tržište elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje s[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Austrija Austrija - 20/11/2020
[DE] Entwurf der Verordnung der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort mit der die Verordnung über die [...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Njemačka Njemačka - 24/11/2020
[DE] Zweite Änderung der Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser (KT[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Španjolska Španjolska - 18/11/2020
Preliminarni nacrt Općeg zakona o audiovizualnim medijima.

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Belgija Belgija - 23/11/2020
[NL] Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreff[...]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Belgija Belgija - 19/11/2020
Ministarska uredba o utvrđivanju sredstava ili mjera za smanjenje zanošenja prilikom prskanja

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Danska Danska - 19/11/2020
Naredba o prijavi zamjena za duhan

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Norveška Norveška - 20/11/2020
[EN] Regulations concerning the requirements for ladders on board vessels subject to the marine resources legislation [EN]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Njemačka Njemačka - 25/11/2020
[DE] Preisverordnung für SARS-CoV-2 Antigen-Tests zur patientennahen Anwendung [DE]

Vidi Notifikaciju Vidi Notifikaciju

Popis primatelja e-pošte

Od danas možete koristiti automatski sustav uzbunjivanja pretplatom na jednu ili više kategorija notifikacija. TRIS će vas automatski obavijestiti putem e-pošte kada je zaprimljen novi notificirani tekst u kategoriji ili kategorijama koje ste odabrali.

PRETPLATITE SE SADA

Već ste prijavljeni? Jednostavno upravljajte svojom pretplatom ili otkažite pretplatu.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).