Détails de la notification

Projet de décret pris pour l’application des articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la propriété intellectuelle

Numéro de notification: 2016/470/F (France )
Date de réception: 05/09/2016
Fin de la période de statu quo: Fermé

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2016) 02737
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2016/0470/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602737.DA)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0470 F DA 05-09-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Secrétariat général
Ministère de la culture et de la communication
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Numéro de notification
2016/0470/F - SERV


5. Titre
Udkast til dekret til gennemførelse af artikel L.136-3 og L.136-4 i lov om intellektuel ejendomsret


6. Produits concernés
Automatiserede tjenester til referencering af billeder


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
I artikel L.136-3 i loven om intellektuel ejendomsret indføres en mekanisme til obligatorisk kollektiv forvaltning af retten til gengivelse og reproduktion af plastiske, grafiske eller fotografiske kunstværker gennem automatiserede tjenester til referencering af billeder. Således knyttes denne kollektive forvaltning sammen med et vederlag til ophavsmændene til de pågældende værker. Vederlaget fastsættes i en frivillig aftale, eller i mangel heraf, ved en beslutning fra en paritetisk kommission.
Formålet med dette udkast til dekret er at præcisere betingelserne for godkendelse af det selskab, som står for opkrævning og fordeling af afgifterne og for udøvelsen af retten til gengivelse og reproduktion af plastiske, grafiske eller fotografiske kunstværker i forbindelse med automatiserede tjenester til referencering af billeder.
Udkastet til dekret indeholder ligeledes forretningsordenen for den paritetiske kommission, som er ansvarlig for fastsættelsen af skalaen for vederlag til de berørte kunstnere, hvis der ikke foreligger en aftale mellem det godkendte selskab til opkrævning og fordeling af afgifterne og udbyderne af automatiserede tjenester til referencering af billeder.


9. Bref exposé des motifs
I artikel L.136-1 ff. i loven om intellektuel ejendomsret, der er indsat ved lov nr. 2016-925 af 7. juli 2016 om kreativitetsfrihed, arkitektur og kulturarv, fastsættes rammebetingelserne for, at ophavsmænd til plastiske, grafiske eller fotografiske kunstværker kan udøve deres eksklusive rettigheder til gengivelse og reproduktion over for automatiserede tjenester til referencering af billeder.


10. Documents de Référence - Textes de base
Henvisninger til grundtekster: artikel L.136-3 og L.136-4 i lov om intellektuel ejendomsret.


11. Invocation de la procédure d'urgence
Nej


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Nej


14. Mesures fiscales
Nej


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
TBT-aspekt

Nej, udkastet er ikke en teknisk bestemmelse eller en overensstemmelsesvurdering.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concern�es

Le site Web TRIS vous permet, � vous et � votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donn�e.Aucune contribution trouv�e pour cette notification