Détails de la notification

Arrêté relatif aux règles techniques applicables aux sites internet du commerce électronique de médicaments prévues à l’article L.5125-39 du code de la santé publique

Numéro de notification: 2016/411/F (France )
Date de réception: 04/08/2016
Fin de la période de statu quo: 07/11/2016

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2016) 02423
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2016/0411/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602423.LV)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0411 F LV 04-08-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la santé.
Sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins.
Bureau du médicament (PP2).
14, avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP
emilie.bouttier@sante.gouv.fr
tél : 01.40.56.78.13 – fax : 01.40.56.47.92


4. Numéro de notification
2016/0411/F - SERV60


5. Titre
Rīkojums par tehniskajiem noteikumiem, kas piemērojami Sabiedrības veselības kodeksa L.5125-39. pantā minētajām zāļu elektroniskās tirdzniecības interneta vietnēm


6. Produits concernés
Zāļu izsniegšana ar elektroniskas sistēmas starpniecību


7. Notification en vertu d'une autre loi8. Menu principal
Rīkojuma par tehniskajiem noteikumiem, kas piemērojami zāļu elektroniskās tirdzniecības interneta vietnēm, mērķis ir izstrādāt noteiktu skaitu noteikumu, ar kuriem tiek veicināta kvalitatīva zāļu izsniegšana. Šie noteikumi attiecas uz:
— to funkcijām ar mērķi sekmēt zāļu kvalitatīvu izsniegšanu, sevišķi zāļu tirdzniecībai paredzētas sadaļas un tādu ikonu norādīšanu, kuras ļauj izdrukāt saraksti starp farmaceitu un pacientu, kā arī saistībā ar tirdzniecību internetā slēgtu apakšlīgumu aizlieguma un hipersaišu uz farmācijas uzņēmumiem norādīšanu,
— izstrādājumu prezentāciju tiešsaistē, sevišķi aizliegumu tiešsaistē, interneta vietnē, ievietot tādu informāciju par zālēm, kas nav lietošanas instrukcija vai īss apraksts,
— veselības datu aizsardzību.


9. Bref exposé des motifs
Rīkojums izstrādāts, lai nodrošinātu to, ka zāļu tiešsaistes tirdzniecības vietnes garantē zāļu drošu un kvalitatīvu izsniegšanu.


10. Documents de Référence - Textes de base
Atsauces uz pamatdokumentiem: Sabiedrības veselības kodeksa R.5125-5. pants.


11. Invocation de la procédure d'urgence12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence13. Confidentialité14. Mesures fiscales15. évaluation d'impact16. Aspects OTC et SPS
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donnée.


En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouvée pour cette notification