Détails de la notification

Arrêté relatif aux règles techniques applicables aux sites internet du commerce électronique de médicaments prévues à l’article L.5125-39 du code de la santé publique

Numéro de notification: 2016/411/F (France )
Date de réception: 04/08/2016
Fin de la période de statu quo: 07/11/2016

Observations adressées par: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2016) 02423
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2016/0411/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602423.CS)

1. Ligne d'information structurée
MSG 002 IND 2016 0411 F CS 04-08-2016 F NOTIF


2. état membre
F


3. Service responsable
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Département d'origine
Ministère des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la santé.
Sous-direction de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins.
Bureau du médicament (PP2).
14, avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP
emilie.bouttier@sante.gouv.fr
tél : 01.40.56.78.13 – fax : 01.40.56.47.92


4. Numéro de notification
2016/0411/F - SERV60


5. Titre
Vyhláška, která se týká technických pravidel platných pro internetové stránky, jejichž prostřednictvím probíhá elektronický prodej léčiv dle článku L.5125-39 zákona o veřejném zdraví


6. Produits concernés
Výdej léčiv elektronickou cestou


7. Notification en vertu d'une autre loi
-


8. Menu principal
Tato vyhláška o technických pravidlech platných pro internetové stránky, jejichž prostřednictvím probíhá elektronický prodej léčiv, má za cíl stanovit určitý počet pravidel, která přispějí ke kvalitnímu výdeji. Tato pravidla se týkají:
- jejich fungování s cílem přispět ke zvýšení kvalitního výdeje: zejména zobrazení konkrétní záložky o prodeji léčiv a ikony nabízející tisk transakcí mezi lékárníky a pacientem, zákaz vyčleňování činnosti prodeje přes internet a hypertextové odkazy na stránky farmaceutických společností;
- on-line prezentace výrobků: především zákaz vkládání na internetové stránky jiných souborů týkajících se léčiv, než jsou shrnutí vlastností přípravku (RCP) a oznámení;
- ochrany údajů o zdravotním stavu.


9. Bref exposé des motifs
Tato vyhláška byla vypracována s cílem zajistit, aby internetové stránky, na kterých probíhá prodej léčiv, umožňovaly kvalitní a bezpečný výdej léčiv.


10. Documents de Référence - Textes de base
Odkazy na referenční texty: Článek L.5125-5 zákona o veřejném zdraví


11. Invocation de la procédure d'urgence
Ne


12. Motifs justifiant le recours à  la procédure d'urgence
-


13. Confidentialité
Ne


14. Mesures fiscales
Ne


15. évaluation d'impact
-


16. Aspects OTC et SPS
Hledisko TBT

NE - Návrh nemá zásadní dopad na mezinárodní obchod.

Hledisko SPS

NE - Návrh nemá zásadní dopad na mezinárodní obchod.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Contributions des parties concernées

Le site Web TRIS vous permet, à vous et à votre organisation, de partager facilement vos points de vue sur une notification donnée.


En raison de la fin de la période de statu quo, nous n’acceptons plus de contribution supplémentaire pour cette notification via le site Web.


Aucune contribution trouvée pour cette notification