>

Kaupan teknisten esteiden torjuminen

"Älä anna esteiden hidastaa menestystäsi".

Menestys on erittäin tärkeää liiketoiminnassasi. Menestyäksesi yrität havaita esteet ennen kuin ne vaikuttavat haitallisesti. Samasta periaatteesta on kyse sisämarkkinoiden teknisten esteiden tapauksessa.

Direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisen menettelyn tavoitteena on esteiden luomisen ehkäiseminen sisämarkkinoilla ennen esteiden toteutumista. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista lainsäädäntöön liittyvistä hankkeistaan komissiolle, joka analysoi kyseiset hankkeet EU:n lainsäädännön kannalta. Jäsenvaltiot osallistuvat tasavertaisesti komission kanssa tähän menettelyyn ja voivat myös antaa lausuntoja ilmoitetuista luonnoksista.

Teknisten määräysten TRIS-tietokanta:

Direktiivin 2015/1535 mukainen menettely on siten myös väline komission ja jäsenvaltioiden väliselle vuoropuhelulle, jossa käyttäjät voivat esittää näkemyksiään.

"Älä anna esteiden hidastaa menestystäsi".

Menestys on erittäin tärkeää liiketoiminnassasi. Menestyäksesi yrität havaita esteet ennen kuin ne vaikuttavat haitallisesti. Samasta periaatteesta on kyse sisämarkkinoiden teknisten esteiden tapauksessa.

Direktiivin (EU) 2015/1535 mukaisen menettelyn tavoitteena on esteiden luomisen ehkäiseminen sisämarkkinoilla ennen esteiden toteutumista. Jäsenvaltiot ilmoittavat tuotteita ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevista lainsäädäntöön liittyvistä hankkeistaan komissiolle, joka analysoi kyseiset hankkeet EU:n lainsäädännön kannalta. Jäsenvaltiot osallistuvat tasavertaisesti komission kanssa tähän menettelyyn ja voivat myös antaa lausuntoja ilmoitetuista luonnoksista.

Teknisten määräysten TRIS-tietokanta:

Direktiivin 2015/1535 mukainen menettely on siten myös väline komission ja jäsenvaltioiden väliselle vuoropuhelulle, jossa käyttäjät voivat esittää näkemyksiään.


Pikahaku

Ilmoitukset viimeksi kuluneiden ajalta: 7 päivää

Diaesitys       Lista

Saksa Saksa - 09/06/2021
[DE] SSB FS 019 - Schnittstellenbeschreibung für mobile Satellitenerdfunkstellen mit niedriger Datenübertragungsrate in Fre[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Alankomaat Alankomaat - 10/06/2021
[NL] Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van [...], nr. WJZ/ 19188178, houdende nadere regels b[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Saksa Saksa - 07/06/2021
– Laki kasvihuonekaasujen vähentämiskiintiön kehittämisestä – CDU/CSU- ja SPD-ryhmien ehdottama muutos liittohallituksen la[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Itävalta Itävalta - 08/06/2021
[DE] Verordnung der Landesregierung über eine Änderung der Bautechnikverordnung [DE]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Alankomaat Alankomaat - 07/06/2021
[NL] Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van , nr. WJZ/20147778 , tot wijzigi[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Ruotsi Ruotsi - 10/06/2021
[SV] REKOMMENDATION OM TEKNISK IMPLEMENTATION Utbytesformat för planbeskrivning [SV]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Kroatia Kroatia - 10/06/2021
[HR] Specifikacija proizvoda "Dokazana kvaliteta" - konzumna jaja [HR]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Saksa Saksa - 07/06/2021
– Laki kasvihuonekaasujen vähentämiskiintiön kehittämisestä – CDU/CSU- ja SPD-ryhmien ehdottama muutos liittohallituksen la[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Itävalta Itävalta - 14/06/2021
[DE] Entwurf einer Änderung der Oö. Pflanzenschutzgeräteüberprüfungsverordnung [DE]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Belgia Belgia - 11/06/2021
[NL] Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging v[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Suomi Suomi - 11/06/2021
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liit[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Liettua Liettua - 08/06/2021
[LT] Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas ,,Dėl nuotolinio lošimo [...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Itävalta Itävalta - 09/06/2021
[DE] AMA-Gütesiegel-Richtlinie Be- und Verarbeitungsprodukte - Getreideverarbeitungsprodukte, Obst- Gemüse- und Speiseerdäpfe[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Itävalta Itävalta - 10/06/2021
[DE] Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, mit der die Ver[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Alankomaat Alankomaat - 10/06/2021
[NL] Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij om verdere beperking van de zegenvisserij bij vergunningverle[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Suomi Suomi - 11/06/2021
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitte[...]

Katso ilmoitus Katso ilmoitus

Postituslista

Tästä päivästä lähtien voit käyttää automaattista ilmoitusjärjestelmäämme liittymällä vähintään yhteen ilmoitusluokkaan. TRIS ilmoittaa sinulle automaattisesti sähköpostitse heti, kun valitsemaasi luokkaan tai valitsemiisi luokkiin on saapunut uusi tiedoksiannettu teksti.

LIITY NYT

Oletko jo liittynyt? Helppo liittymisen hallinta tai peruuttaminen.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).