>

Tehniliste kaubandustõkete vältimine

"Ära lase tõketel takistada sul edu saavutamast".

Teie äris on edu väga oluline. Edu saavutamiseks püüate tuvastada tõkked enne, kui need jõuavad ebasoodsat mõju avaldada. Sama põhimõtte kohaselt toimitakse siseturul tehnilisi tõkkeid silmas pidades.

Direktiivi (EL) 2015/1535 kohase protseduuri eesmärk on vältida siseturul tõkete loomist, enne kui need jõuavad tekkida. Liikmesriigid esitavad tooteid ja infoühiskonna teenuseid käsitlevate seaduseelnõude projektide teatise komisjonile, kes analüüsib neid projekte ELi õigusaktide valguses. Liikmesriigid osalevad protseduuris komisjoniga võrdsetel alustel ning neil on võimalik esitada teatatud eelnõu kohta oma arvamusi.

Tehniliste normide teabesüsteem (TRIS):

Seega on direktiivi (EL) 2015/1535 kohane protseduur ühtlasi komisjoni ja liikmesriikide vahel dialoogi pidamise vahend, mis võimaldab teil oma arvamust kuuldavaks teha.


Kiirotsing

Viimase 7 päeva teatised

Slaidishow       List

Hispaania Hispaania - 16/10/2020
[ES] Ley General de Telecomunicaciones. [ES]

Vaata teatist Vaata teatist

Rumeenia Rumeenia - 21/10/2020
[RO] Proiect de Ordin privind privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obţinute [...]

Vaata teatist Vaata teatist

Prantsusmaa Prantsusmaa - 16/10/2020
[FR] Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire[...]

Vaata teatist Vaata teatist

Holland Holland - 19/10/2020
[NL] Besluit houdende aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen v[...]

Vaata teatist Vaata teatist

Itaalia Itaalia - 21/10/2020
[IT] DM di cui all'articolo 1, comma 76 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (legge di bilancio 2019) [IT]

Vaata teatist Vaata teatist

Belgia Belgia - 14/10/2020
DEKREEDI ESIALGNE EELNÕU, MILLEGA MUUDETAKSE KESKKONNAHALDUSE ÜLDISI NÕUDEID KÄSITLEVAT 5. APRILLI 1995. AASTA DEKREETI NING [...]

Vaata teatist Vaata teatist

Austria Austria - 20/10/2020
[DE] Änderung der NÖ Bautechnikverordnung 2014 (NÖ BTV 2014) [DE]

Vaata teatist Vaata teatist

Itaalia Itaalia - 15/10/2020
Ministri dekreedi eelnõu tervishoiuasutustes kohaldatavate tulekahjuennetuse tehniliste eeskirjade kinnitamise kohta 8. märts[...]

Vaata teatist Vaata teatist

Belgia Belgia - 15/10/2020
KUNINGLIK MÄÄRUS, MILLEGA KEELUSTATAKSE GRIPIVAKTSIINI EKSPORT COVID-19 PANDEEMIA RAAMES

Vaata teatist Vaata teatist

Eesti Eesti - 20/10/2020
Vabariigi Valitsuse sidevõrkude turvalisuse määruse eelnõu, millega muudetakse Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määrust [...]

Vaata teatist Vaata teatist

Hispaania Hispaania - 20/10/2020
[ES] Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. [ES]

Vaata teatist Vaata teatist

Saksamaa Saksamaa - 15/10/2020
[DE] Änderung der Richtlinie für die Durchführung der Systemeinbauprüfung (im Folgenden als GSP bezeichnet) sowie der wiederk[...]

Vaata teatist Vaata teatist

Holland Holland - 19/10/2020
[NL] Wijziging Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij. [NL]

Vaata teatist Vaata teatist

Saksamaa Saksamaa - 21/10/2020
[DE] Drittes Gesetz zur Änderung des Chemikaliengesetzes - Bekämpfung des illegalen Handels mit fluorierten Treibhausgasen [D[...]

Vaata teatist Vaata teatist

Itaalia Itaalia - 15/10/2020
Ministri dekreet, millega muudetakse 29. aprilli 2010. aasta seadusandliku dekreedi nr 75 (väetisi käsitlevate suuniste ümber[...]

Vaata teatist Vaata teatist

Austria Austria - 20/10/2020
[DE] Änderung der NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014) [DE]

Vaata teatist Vaata teatist

Rumeenia Rumeenia - 21/10/2020
[RO] Proiect de ORDIN privind prelungirea termenelor de valabilitate a art. 1 alin. (1) și art. 2 alin (1) din Ordinul minist[...]

Vaata teatist Vaata teatist

Meililist

Tänasest alates saate kasutada automaatse teavitamise süsteemi ja selleks tuleb liituda ühe või mitme teavituskategooriaga. TRIS teavitab Teid e-posti teel kohe automaatselt, kui Teie valitud kategoorias või kategooriates laekub uus teavitatud tekst.

LIITU KOHE

Olete juba liitunud? Hõlbus liitumise seadistamine või listist lahkumine.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).