Notification Detail

Amendment to Act XLII of 1999 on the protection of non-smokers and certain regulations on the consumption and distribution of tobacco products

Notification Number: 2021/202/HU (Hungary )
Date received: 31/03/2021
End of Standstill: 01/07/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
hu hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 001

A Bizottság közleménye - TRIS/(2021) 01210
(EU) 2015/1535 irányelv
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0202/HU - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202101210.HU)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2021 0202 HU HU 31-03-2021 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Nádor u. 22.
H-1055
Tel.: 361-795-1465
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Budapest, Akadémia u. 3.
H-1054
Tel: (36 1) 795 1200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
Levélcím: H-1054 Budapest, Akadémia u. 3.


4. Notification Number
2021/0202/HU - X00M


5. Title
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása


6. Products Concerned
A Magyarországon forgalomba hozott dohánytermékek, elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok, nikotinmentes utántöltő flakonok, dohányzást helyettesítő nikotin tartalmú termékek és dohányzást imitáló elektronikus eszközök.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
A bejelentés tárgyát képező törvény-tervezet a 2014/40/EU irányelv egyes rendelkezéseinek való megfelelés biztosításán kívül egyrészt kiterjeszti a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: 1999. évi XLII. törvény) elektronikus cigaretták és dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalmazásával kapcsolatos rendelkezéseit a nikotinmentes utántöltő flakonokra és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre is [42-43. §].
Másrészt a törvény-tervezet kiterjeszti az 1999. évi LXII. törvény által az egészségügyért és az adópolitikáért felelős minisztereknek adott felhatalmazást, miszerint az elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalomba hozatalával és nyilvántartásával kapcsolatos egyes költségek megtérítése érdekében a fent említett miniszterek igazgatási szolgáltatási díjat állapíthatnak meg. A módosítás értelmében ilyen díj megállapítására a nikotinmentes utántöltő flakonok és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek esetében is lehetőség lesz [45. § d) pont].
Harmadrészt a tervezet kiterjeszti a kombinált figyelmeztetésekkel és egészségvédő figyelmeztetésekkel kapcsolatos rendelkezéseit a nikotinmentes utántöltő flakonokra és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre is [44. §].
Emellett a módosítás rendezi a forgalmazási tilalommal érintett termékek forgalomból való kivonásának feladatkörét úgy, hogy előírja: az érintett termékek forgalomból történő kivonásáról, visszavásárlásáról a termékek magyarországi gyártójának, importőrének, illetve forgalmazójának kell gondoskodnia [41. §].


9. Brief Statement of Grounds
A tervezet egyfelől olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek meghatározzák, hogy a dohánykereskedelem mely szereplőinek kell teljesíteniük a dohánytermékek és kapcsolódó termékek forgalomba hozatalával, nyilvántartásával és forgalomból való kivonásával kapcsolatos egyes kötelezettségeket.
Másrészt az említett kötelezettségeket kiterjeszti a dohánytermékek magyar szabályozása kapcsán 2019-ben bevezetett új fogalmakra is: a nikotinmentes utántöltő flakonokra és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre. Ezen termékcsoportok nem tartoznak a 2014/40/EU irányelv hatálya alá, így az uniós szabályozás rájuk nem terjed ki. Ugyanakkor az ilyen termékek piaci súlya és népszerűsége folyamatosan nő. A népegészségügyi védelem megfelelő szinten tartása érdekében szükséges egy egységes, az említett termékcsoportokat is felölelő dohányügyi szabályozás kidolgozása.


10. Reference Documents - Basic Texts
Az alapszövegeket egy korábbi értesítés keretében továbbították: 2015/0656/HU: 2019/0383/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
OTC-vonatkozások

NEM - A projektnek nincs jelentős hatása a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozások

Nem - A tervezet nem egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedés**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  IEVA on 25-06-2021
Click to expand

 [Full contribution in the PDF attached]

IEVA, the European Independent Vape Alliance, would like to express its concerns regarding the amendment to Act XLII of 1999 on the protection of non-smokers and certain regulations on the consumption and distribution of tobacco products, notified by the Hungarian authorities to the European Commission on the 31st of March 2021.

About IEVA

The Independent European Vape Alliance (IEVA) is a trade body that brings together Europe’s small and medium sized producers and retailers of vaping products. The vast majority of vaping companies are run by self-funded entrepreneurs who saw a problem in society, cigarette smoking; and created vaping products as part of the solution. We are independent and not influenced by tobacco companies. We remain available anytime for any further questions or comments you may have.

https://www.eurovape.eu