Notification Detail

Act amending the Animal Welfare Act - ban on the culling of chicks

Notification Number: 2021/13/D (Germany )
Date received: 12/01/2021
End of Standstill: 13/04/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs de de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2021) 00131
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2021/0013/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202100131.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2021 0013 D FI 12-01-2021 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notification Number
2021/0013/D - C90A


5. Title
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta – kananpoikasten tappokielto


6. Products Concerned
Munantuotantoon suunnattuihin jalostuslinjoihin kuuluvien kananpoikasten tuleva tappokielto.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Kananpoikasten tappokielto sisällytetään eläinsuojelulakiin eläinsuojelulain muuttamisesta annetulla lailla. Kielto koskee myös jalostus- ja siitoseläimiä. Lakiin sisällytetään myös kielto tehdä toimenpiteitä kananmunalle ja keskeyttää haudonta seitsemännestä haudontapäivästä lähtien; nämä toimenpiteet tehdään munan sukupuolen määritysmenetelmän yhteydessä tai sen jälkeen, ja ne aiheuttavat kanan alkion kuoleman.

Kananpoikasten tappokielto tulee voimaan 1. tammikuuta 2022 ja kielto tehdä toimenpiteitä kananmunalle ja keskeyttää haudonta tulee voimaan 1. tammikuuta 2024.


9. Brief Statement of Grounds
Tuottajat erottelevat urospuoliset poikaset taloudellisista syistä, ja tällä hetkellä urospuoliset poikaset tapetaan hautomoissa pian kuoriutumisen jälkeen. Erityisesti suurta munantuotantoa varten jalostetuista kanoista saatava taloudellinen etu ei ole eläinsuojelulain 1 §:n toisessa virkkeessä tarkoitettu perusteltu syy kyseisten jalostuslinjojen urospuolisten poikasten tappamiselle. On kehitetty käytännönläheisiä menetelmiä, joiden avulla poikasen sukupuoli voidaan määrittää jo ennen kuoriutumista. Lisäksi urospuoliset poikaset voidaan kasvattaa ja lihottaa tai voidaan käyttää yhdistelmäjalostuslinjoja.

Tällä hetkellä katsotaan olevan varmaa, että kanan alkiot eivät tunne kipua ennen seitsemättä haudontapäivää. Kyky tuntea kipua kehittyy seitsemännen ja 15. haudontapäivän välillä. Siksi luonnos sisältää myös kiellon tehdä toimenpiteitä kananmunalle ja keskeyttää haudonta seitsemännestä haudontapäivästä lähtien; nämä toimenpiteet tehdään sukupuolen määritysmenetelmän yhteydessä tai sen jälkeen, ja ne aiheuttavat kanan alkion kuoleman.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: Eläinsuojelulaki, sellaisena kuin se on annettu tiedoksi 18 päivänä toukokuuta 2006 (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 1206, 1313), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 19 päivänä kesäkuuta 2020 annetun asetuksen (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 1328) 280 §:llä.

https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/TierSchG.pdf
Perustekstit on toimitettu aiemman ilmoituksen yhteydessä: 2012/0200/D: 2006/0231/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Täytäntöönpanokustannukset sisältyvät tiedostoon.


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  Unternehmensberatung on 23-02-2021
Click to expand

 Dear Member of european Parlament7Community

we have found a way to reduce or almost stop the killing of male chicks by providing a plattform which prepares the hatchery with special equipment and uses only natural means.

In the attached document we explain our idea.

best regards

Zeev Vilf