Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2020) 03182
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG RO 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Proiect de regulament privind condițiile și procedura pentru construirea și funcționarea facilităților sportive - facilități de tir sportiv în aer liber situate în afara zonelor urbane


6. Products Concerned
Regulamentul prevede condițiile și procedura pentru construirea și funcționarea facilităților sportive - facilități de tir sportiv în aer liber situate în afara zonelor urbane pentru tir dinamic, tir cu arma de vânătoare, biathlon și tir de clasa T, inclusiv cerințele pentru o utilizare în siguranță, întreținere și control.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Proiectul prevede cerințele pentru facilitățile de tir sportiv în aer liber dedicate tirului dinamic, tirului cu arma de vânătoare, biathlonului și tirului de clasa T, în ceea ce privește:
- locația acestora, amenajarea și determinarea distanțelor de siguranță;
- proiectarea acestora, inclusiv cerințele pentru zonele destinate facilităților de tragere, terenul și restricțiile aplicabile facilităților sportive, cerințele privind echipamentele de siguranță cu care sunt dotate facilitățile de tragere și amenajarea zonelor de tragere;
- asigurarea siguranței, întreținerii și controlului funcționării facilităților sportive.


9. Brief Statement of Grounds
Proiectul de regulament a fost elaborat în legătură cu intrarea în vigoare a noii legi a educației fizice și sportului din 2019. Proiectul abrogă actualul Regulament nr. V-12-299 of 2013 privind condițiile și procedura pentru construirea și funcționarea facilităților sportive - facilități de tir sportiv în aer liber situate în afara zonelor urbane [publicat în Monitorul Oficial (MO) nr. 83 din 2013].


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimiteri la textele de bază: Legea educației fizice și sportului
Legea privind amenajarea teritoriului


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspect BTC

Nu - proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Aspect SPS

Nu – proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară.

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification