Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2020) 03182
Direktiivi (EU) 2015/1535
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG FI 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Luonnos määräykseksi liikuntapaikkojen rakentamista ja toimintaa koskevista ehdoista ja menettelystä (kaupunkialueiden ulkopuolella ulkotiloissa sijaitsevat ampumaurheilupaikat)


6. Products Concerned
Määräyksellä säädetään liikuntapaikkojen rakentamista ja toimintaa koskevat ehdot ja menettely, jotka koskevat kaupunkien ulkopuolella ulkotiloissa sijaitsevia ampumaurheilupaikkoja seuraaville ampumaurheilulajeille: dynaaminen ammunta, metsästysammunta, ampumahiihto ja tarkka-ammunta, sekä turvallista käyttöä, huoltoa ja valvontaa koskevat ehdot.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Luonnos koskee seuraavia ampumaurheilulajeja: dynaaminen ammunta, metsästysammunta, ampumahiihto ja tarkka-ammunta. Sillä säädetään kyseisten lajien ulkotiloissa sijaitsevia ampumaurheilupaikkoja koskevat vaatimukset seuraavien osalta:
- ampumaurheilupaikkojen sijainti, kehittäminen ja turvallisten etäisyyksien määrittäminen;
- ampumaurheilupaikkojen suunnittelu, mukaan luettuina niiden alueita, maastoa ja rajoituksia koskevat ehdot, niiden turvallisuusvarusteita koskevat vaatimukset ja niiden kehittäminen;
- liikuntapaikkojen turvallisuuden, huollon ja valvonnan varmistaminen.


9. Brief Statement of Grounds
Määräysluonnos laadittiin vuonna 2019 voimaan tulleen uuden liikuntakasvatus- ja urheilulain yhteydessä. Luonnoksella kumotaan nykyinen liikuntapaikkojen rakentamista ja toimintaa koskevista ehdoista ja menettelystä (kaupunkialueiden ulkopuolella ulkotiloissa sijaitsevat ampumaurheilupaikat) vuonna 2013 annettu määräys nro V-12-299 (julkaistu Bulgarian virallisessa lehdessä nro 83/2013).


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaukset perusteksteihin: liikuntakasvatus- ja urheilulaki
aluesuunnittelulaki


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.

**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification