Notification Detail

Draft Regulation on the conditions and procedure for the construction and operation of sports facilities - outdoor sports shooting facilities outside urban areas

Notification Number: 2020/538/BG (Bulgaria )
Date received: 28/08/2020
End of Standstill: 30/11/2020

bg de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2020) 03182
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2020/0538/BG

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003182.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0538 BG DA 28-08-2020 BG NOTIF


2. Member State
BG


3. Department Responsible
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7336; +359 2 940 7522; +359 2 940 7234
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg


3. Originating Department
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
дирекция "Технически правила и норми",
ул. "Св.св. Кирил и Методий" 17-19
1202 София
тел.:+359 2 9405215


4. Notification Number
2020/0538/BG - B00


5. Title
Udkast til forskrift om betingelser og procedure vedrørende anlæg og drift af sportsfaciliteter - udendørs sportsskydebaneanlæg uden for byområder


6. Products Concerned
Forskriften fastsætter betingelserne og proceduren for anlæg og drift af sportsfaciliteter - udendørs sportsskydebaneanlæg uden for byområder til sportsgrene, der involverer skydning: dynamisk skydning, jagt- og skiskydning og taktisk skarpskydning, herunder krav til sikker anvendelse, vedligeholdelse og inspektion.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Udkastet fastsætter krav til udendørs sportsskydebaneanlæg til skydesportsgrenene dynamisk skydning, jagtskydning, skiskydning og taktisk skarpskydning hvad angår:
- deres placering og anlæggelse samt fastlæggelse af sikkerhedsafstande
- deres udformning, herunder krav til områder til skydebaneanlæg, terræn og begrænsninger for sportsfaciliteter, krav til sikkerhedsudstyr på skydebaneanlæg og anlæggelse af skydeterræner
- sikring af sikkerhed ved anvendelse, vedligeholdelse og inspektion i forbindelse med driften af sportsfaciliteter.


9. Brief Statement of Grounds
Udkastet til forskrift blev udarbejdet i forbindelse med ikrafttrædelsen i 2019 af den nye lov om fysisk uddannelse og sport. Udkastet ophæver den nuværende forskrift nr. V-12-299 fra 2013 om betingelserne og proceduren for anlæg og drift af sportsfaciliteter - udendørs sportsskydebaneanlæg uden for byområder (offentliggjort i Bulgariens statstidende (SG) nr. 83 fra 2013).


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisninger til basistekster: lov om fysisk uddannelse og sport
lov om fysisk planlægning.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet er hverken en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification