Notification Detail

Draft Royal Decree on commercial communications for gambling activities.

Notification Number: 2020/443/E (Spain )
Date received: 09/07/2020
End of Standstill: 20/07/2020
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en es fr
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2020) 02619
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2020/0443/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002619.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0443 E RO 09-07-2020 E NOTIF


2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@maec.es


3. Originating Department
Ministerio de Consumo
Secretaría General de Consumo y Juego
Dirección General de Ordenación del Juego
C/ Atocha 3, 28012 Madrid
Teléfono: 914250810


4. Notification Number
2020/0443/E - H10


5. Title
Proiect de decret regal privind comunicările comerciale referitoare la activitățile de jocuri de noroc.


6. Products Concerned
Proiectul face referire la sectorul jocurilor de noroc din Spania


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Proiectul de decret regal a fost notificat anterior Comisiei Europene în trei ocazii:
1- prima, efectuată în anul 2015, cu numărul 2015/0186/E;
2- a doua, efectuată la 13 decembrie 2017 cu numărul 2017/0578/E;
3- a treia, efectuată la 2 martie 2020, cu numărul de notificare 2020/102/E.

Această versiune a decretului regal notificată din nou conține un preambul, treizeci și șapte de articole grupate în patru titluri, precum și șapte dispoziții suplimentare, patru dispoziții tranzitorii, o dispoziție de abrogare și trei dispoziții finale.

Titlul preliminar, „Dispoziții generale”, stabilește obiectul decretului regal, care constă în punerea în aplicare a unor dispoziții ale Legii nr. 13/2011 din 27 mai 2011 referitoare la comunicările comerciale și politicile privind jocurile de noroc responsabile și protecția consumatorilor. De asemenea, specifică domeniul său de aplicare, atât cel subiectiv, cât și cel obiectiv, cel din urmă acoperind toate activitățile de jocuri care sunt desfășurate sub jurisdicția statului. În cele din urmă, sunt incluse diverse definiții și se facilitează un domeniu de colaborare și coordonare instituțională între autoritatea responsabilă cu reglementarea jocurilor de noroc cu alte organisme și agenții publice relevante.

Titlul I, „Comunicările comerciale privind activitățile de jocuri de noroc”, parte a dispoziției legate de aplicarea reglementării activității de publicitate prevăzute la articolul 7 din Legea nr. 13/2011 din 27 mai 2011, acoperind diferitele aspecte legate de publicitate, de sponsorizare, de promovare sau orice altă formă de comunicare comercială a activităților de jocuri de noroc. Astfel, capitolul I conține regimul juridic al comunicărilor comerciale și principiile generale care trebuie respectate în cadrul acestora, inclusiv diferite principii etice cu caracter obligatoriu. Capitolul II include dispoziții specifice care afectează anumite forme de comunicare comercială, cum ar fi sponsorizarea sau bonusurile și alte inițiative promoționale sau interzicerea apariției unor persoane celebre sau de notorietate publică în comunicările comerciale, aplicațiile de jocuri gratuite sau sistemele de excludere publicitară. Capitolul III, care include dispoziții specifice în funcție de diferitele canale de publicitate oferite, este cel care concentrează cele mai relevante modificări în ceea ce privește versiunea transmisă anterior spre notificare.

Titlul II, intitulat „Politici active de informare și protecție a utilizatorilor”, este dedicat punerii în aplicare a dispozițiilor de reglementare prevăzute la articolul 8 din Legea nr. 13/2011 din 27 mai 2011. În acest sens și ca o completare a măsurilor existente, în acest domeniu au fost integrate o serie de mecanisme de acțiune concrete. Astfel, pe lângă o dispoziție generală privind responsabilitatea socială a întreprinderilor, au fost introduse o serie de obligații și măsuri de acționare care urmează să fie puse în aplicare de către operatorii de jocuri de noroc, pentru a preveni, a detecta și, dacă este cazul, a atenua fenomenele patologice, cum ar fi dependența de jocuri de noroc sau ludopatia sau alte riscuri sau probleme asociate jocurilor de noroc; în plus, competențele de reglementare și control ale agenției de stat competente în acest domeniu au fost consolidate și au fost prevăzute mijloace de colaborare cu administrația ale operatorilor.

La rândul său, titlul III se referă la regimul de supraveghere, inspecție și control. În cadrul acestuia, pe de o parte, sunt aplicate dispozițiile Legii nr. 13/2011 din 27 mai 2011 în aspecte precum cerințele de încetare sau de informare, și interacțiunea cu alte autorități de supraveghere sectorială. De asemenea, se consemnează rolul organismelor responsabile cu supravegherea reglementării în sistemul de sancționare derivat din reglementările privind jocurile de noroc și audiovizualul. Mecanismele de conectare sunt, de asemenea, distribuite între regimul de sancționare și sistemele recunoscute de coreglementare, pentru a consolida utilitatea și eficacitatea acestor sisteme și, în special, obligația de diligență a operatorilor de jocuri de noroc în raport cu activitatea de publicitate pe care o pot realiza toți actorii incluși în domeniul de aplicare al acestui proiect cărora, în orice caz, li se aplică regimul de atribuire a responsabilității prevăzut în Legea 34/2002 din 11 iulie 2002 privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic (care transpune Directiva 2000/31/CE în sistemul juridic spaniol).

La rândul său, prima dispoziție suplimentară se referă la condițiile speciale de participare a anumitor minori la extragerile Loteriei Naționale, având în vedere practica și tradiția consolidate ale acestora. A doua dispoziție suplimentară reproduce regimul specific recunoscut legal al comisiei de supraveghere (Consejo de Protectorado) a Organizației Naționale a Nevăzătorilor din Spania, și anumite caracteristici specifice în ceea ce privește publicitatea acestei organizații cu privire la diferitele sale activități de jocuri de noroc. A treia și a patra dispoziție suplimentară includ dispoziții similare privind publicitatea activităților de interes general, altele decât activitatea de jocuri de noroc, care pot fi realizate de operatorul public SELAE sau de asociațiile de utilitate publică sau fundațiile alcătuite din operatorii de jocuri de noroc sau care au legătură cu aceștia. A cincea dispoziție suplimentară stabilește regimul specific de comunicare a mecanismelor și protocoalelor de detectare a comportamentului de risc și a protocolului în cazul detectării pentru anul 2020. A șasea dispoziție suplimentară stabilește că operatorii au un termen rezonabil pentru a respecta dispozițiile privind publicitatea mărcilor prevăzute în prezentul regulament, pe care nu le deține și nici nu sunt deținute de grupul din care fac parte. Și, în ceea ce privește versiunea notificată anterior, s-a adăugat dispoziția potrivit căreia operatorii pot păstra mărcile sau denumirile comerciale pe care le-ar fi folosit înainte de intrarea în vigoare a decretului propus.

De asemenea, dispozițiile tranzitorii includ necesitatea adaptării sistemelor de coreglementare existente la valabilitatea decretului regal și se prevede adaptarea contractelor de sponsorizare și a campaniilor publicitare asociate cu persoane sau personaje celebre sau de notorietate publică.

În cele din urmă, în prima dispoziție finală, se modifică anumite dispoziții ale Decretului regal 1614/2011 din 14 noiembrie 2011, toate acestea fiind legate de obiectul prezentului regulament, a cărui clarificare a fost considerată necesară. A doua dispoziție finală autorizează ministrul consumului să pună în aplicare dispozițiile prezentului decret regal. În concluzie, a treia dispoziție finală stabilește intrarea în vigoare a prezentului decret, care este stabilită a doua zi după publicarea sa.


9. Brief Statement of Grounds
Motivele care stau la baza dispunerii prezentului proiect sunt aceleași cu cele care au fost menționate în versiunea notificată anterior.

Astfel, în primul rând, garantarea unui nivel adecvat de protecție a intereselor cu caracter public (sănătate publică și ordine publică), care survin în activitățile de jocuri de noroc, în special protecția minorilor și a altor grupuri vulnerabile, prevenirea dependenței de jocurile de noroc și a altor riscuri asociate cu jocurile, precum și protejarea consumatorilor și a utilizatorilor, a participanților și a cetățenilor în general. Și, în al doilea rând, oferirea unei mai mari certitudini juridice pentru operatorii de jocuri de noroc, prin stabilirea unor norme transparente și cu o aplicare uniformă în acest sector, care să nu implice discriminări nejustificate ale agenților implicați și consolidarea și adaptarea monitorizării, a controlului și a regimului de sancționare în ceea ce privește aspectele care fac obiectul reglementării, integrând mecanismele administrative cu promovarea autoreglementării și coreglementării.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nu există niciun text de bază


11. Invocation of the Emergency Procedure
Da


12. Grounds for the Emergency
Motivele care justifică urgența măsurilor cuprinse în acest proiect sunt, în primul rând, existența unei situații grave și imprevizibile legate de protecția sănătății oamenilor și, în al doilea rând, în materie de ordine publică, protecția minorilor.

Situația generată de pandemia provocată de COVID-19 a afectat condițiile sociale în care se desfășoară consumul de jocuri de noroc în Spania. În special, consecințele economice grave rezultate ca urmare a măsurilor necesare adoptate pentru combaterea acestei boli implică:

1- o creștere a vulnerabilității economice a societății în ansamblul său, ca urmare a creșterii extraordinare a șomajului produs și, în consecință, a unei probabilități mai mari de a adopta comportamente de joc orientate spre soluționarea problemelor economice;
2- în legătură directă cu aspectele menționate mai sus, un risc crescut de apariție sau agravare a comportamentelor de joc problematice sau patologice.

În plus, situațiile descrise sunt susceptibile să se producă într-un context social substanțial diferit de cel existent înainte de debutul bolii, care, fiind definit ca „noua normalitate”, este caracterizat prin măsuri stricte și extraordinare de izolare și distanțare socială prevăzute în Decretul-lege 21/2020 din 9 iunie 2020 privind măsurile urgente de prevenție, de izolare și de coordonare pentru a face față crizei de sănătate cauzate de pandemia de COVID-19 și este condiționat de probabilitatea ridicată de adoptare a unor măsuri limitate de izolare socială care vizează evitarea posibilei extinderi a bolii de la anumite focare. Aceste măsuri vor implica în mod necesar perioade mai mari de timp petrecute la domiciliu și, în consecință, o creștere a probabilităților unei expuneri mai mari la publicitatea realizată prin intermediul mijloacelor audiovizuale și al societății informaționale care vor afecta serios grupurile identificate ca principali destinatari ai măsurilor lor de protecție: grupuri vulnerabile și minori.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu articolul 6.7 din Directiva (UE) 2015/1535 (Directiva de notificare), se estimează că în prezentul proiect intervin motivele urgente legate de o situație gravă și imprevizibilă legată de sănătatea oamenilor și de protecția minorilor de a nu aplica dispozițiile referitoare la notificarea prevăzută la articolul 6 alineatele (1)-(5) din directiva menționată.


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspect BTC

Nu - Proiectul nu este o reglementare tehnică, nici o măsură de evaluare a conformității

Aspect SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  JDigital on 20-07-2020
Click to expand

Please find attached Jdigital's contribution regarding Spanish notification 2020/443/E.