Notification Detail

Article 1, Sections 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 to 96, 117, paragraph 1, sentence 2, subparagraphs 2, 16, 21 to 44 and Article 2 of the draft State Treaty on the modernisation of media legislation in Germany

Notification Number: 2020/26/D (Germany)
Date received: 24/01/2020
End of Standstill: 27/04/2020

Issue of comments by: Commission
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2020) 00328
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2020/0026/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000328.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0026 D MT 24-01-2020 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, 55028 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de


4. Notification Number
2020/0026/D - SERV30


5. Title
L-Artikolu 1, §§ 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 sa 96, 117(1) sentenza 2, punti 2, 16, 21 sa 44 u l-Artikolu 2 tal-Abbozz ta’ Trattat tal-Länder għall-Immodernizzar tal-Ordni dwar il-Media fil-Ġermanja


6. Products Concerned
Ir-Regolamenti jikkonċernaw l-hekk imsejħa mezzi ta’ telekomunikazzjoni Mezzi ta’ telekomunikazzjoni huma s-servizzi kollha ta’ informazzjoni u komunikazzjoni elettronika, sakemm ma jkunux servizzi tat-telekomunikazzjoni skont § 3 Nru 24 tal-Att dwar it-Telekomunikazzjonijiet li jikkonsistu kompletament fit-trażmissjoni ta’ sinjali permezz ta’ netwerks ta’ telekomunikazzjoni jew servizzi bbażati fuq it-telekomunikazzjoni skont il-klawsoli 1 u 2 ta’ § 2(1) tal-abbozz tat-Trattat dwar il-Media tal-Länder (MStV).


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Permezz tal-Artikoli 1 u 2 tat-“Trattat tal-Länder għall-Immodernizzar tal-Ordni dwar il-media fil-Ġermanja” dak li qabel kien it-Trattat tal-Länder dwar ix-Xandir huwa sostitwit bit-Trattat dwar il-Media tal-Länder. Minbarra l-adattamenti fl-istrutturar eżistenti tat-Trattat tal-Länder dwar ix-Xandir, fir-regolamenti individwali notifikati t-Trattat dwar il-Media tal-Länder jinkludi speċifikazzjonijiet speċifiċi għall-media u għall-assigurazzjoni tal-pluraliżmu għall-hekk imsejħa gatekeeper (pereżempju, magni tat-tiftix , televixins intelliġenti, assistenti tal-lingwa, app stores, media soċjali). Dawn is-servizzi jinkludu pjattaformi tal-media, interfaċċi tal-utent jew intermedjarji tal-media. Ir-rekwiżiti għall-formazzjoni tal-opinjoni pubblika u individwali ħielsa huma wkoll estiżi jew introdotti għall-qasam tar-reklamar politiku u għall-ispeċifikazzjonijiet tat-trasparenza tal-media soċjali. Partikolarment, il-mezzi ta’ telekomunikazzjoni opinjoni rilevanti għall-formazzjoni tal-opinjoni (li l-kontenut tagħhom huwa l-aħbarijiet regolari jew l-informazzjoni politika) huma wkoll obbligati li jħarsu l-konformità mal-istandards ġurnalistiċi.

Flimkien mad-dispożizzjonijiet l-oħra tal-abbozz tat-Trattat tal-Länder huma wkoll implimentati r-rekwiżiti tad-Direttiva 2018/180/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 li temenda d-Direttiva 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbiddlu.


9. Brief Statement of Grounds
Minbarra l-implimentazzjoni tad-Direttiva, l-abbozz tat-Trattat tal-Länder iservi biex jiżgura l-iżvilupp ulterjuri tal-Ordni dwar il-Media fil-Ġermanja u jimplimenta l-ftehimiet bejn il-Federazzjoni u Länder. Għalhekk , il-leġiżlatur Ġermaniż għall-media rrisponda għal tibdiliet fil-qasam tal-media, b’mod partikolari l-importanza dejjem tikber ta’ ċerti servizzi (l-hekk imsejħa gatekeeper) għall-iskopribbiltà tal-offerti tal-media u l-aċċess għalihom. L-għan tat-Trattat tal-Länder f’dan ir-rigward huwa l-iżvilupp ulterjuri speċifiku għall-media fil-qafas legali li jippreserva l-pluraliżmu u jippromwovi d-diversità.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza għat-testi bażiċi: Trattat tal-Länder dwar ix-Xandir fil-verżjoni tad-Disa’ tat-Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (test ta’ referenza tan-notifika Nru 2005/642/D), emendat bl-Artikolu 1 tal-Għaxar Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 1 tat-Tnax-il Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 1 tat-Tlettax-il Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (dan it-Trattat tal-Länder iservi wkoll sabiex jiżgura l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2007/65/KE tal-Ewropew Parlament u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni u ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 3 tal-Ħmistax-il Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 2 tas-Sittax-il Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 1 tat-Tmintax-il Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 1 tad-Dsatax-il Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 1 tal-Għoxrin Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 1 tal-Wieħed u Għoxrin Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 1 tat-Tnejn u Għoxrin Trattat tal-Länder Li Jemenda t-Trattat tal-Länder dwar il-Liġi tax-Xandir (ma jinkludi ebda emenda sinjifikattiva tar-regolament diġà notifikat), l-Artikolu 1 tat-Trattat tal-Länder għall-Immodernizzar tal-Ordni dwar il-Media fil-Ġermanja (dan it-Trattat tal-Länder jservi wkoll sabiex jiżgura implimentazzjoni tad-Direttiva 2018/1808/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2010/13/UE dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva) fid-dawl ta' realtajiet tas-suq li qed jinbiddlu, it-test ta’ referenza jinsab fl-Anness).
It-testi bażiċi ntbagħtu fil-kuntest ta’ notifika preċedenti: 2005/642/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Valutazzjoni tal-impatt ma titwettaqx fil-proċedura ta’ konklużjoni ta’ Trattat tal-Länder.


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

Le- L-abbozz mhuwiex regolament tekniku u lanqas valutazzjoni tal-konformità

Aspett SPS

Le – L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  GIGAEurope on 24-04-2020
Click to expand

en
  ANGA Der Breitbandverband e.V. on 09-04-2020
Click to expand

Please find our contribution in the attached .PDF file.

 


en
  DIGITALEUROPE on 01-04-2020
Click to expand

The aim of the European Single Market is to create an environment that is conducive to the competitiveness of undertakings. 

The German draft Medienstaatsvertrag (MStV) however establishes excessive rules for goods and services intended for the German market and is therefore detrimental to the competitiveness of undertakings. 

As many of the providers of Information Society services and manufacturers of devices operate on a pan-European level and rely on the consistent application of the rules of the Digital Single Market, any kind of fragmentation within the European Single Market is a considerable disadvantage.

Therefore, we encourage the European Commission to have a closer look at these draft rules (our more detailed comments can be found in the enclosed position paper).