Notification Detail

Article 1, Sections 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 to 96, 117, paragraph 1, sentence 2, subparagraphs 2, 16, 21 to 44 and Article 2 of the draft State Treaty on the modernisation of media legislation in Germany

Notification Number: 2020/26/D (Germany)
Date received: 24/01/2020
End of Standstill: 27/04/2020

Issue of comments by: Commission
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2020) 00328
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2020/0026/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000328.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0026 D HU 24-01-2020 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, 55028 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de


4. Notification Number
2020/0026/D - SERV30


5. Title
A németországi médiaszabályozás korszerűsítéséről szóló tartományközi szerződés tervezete 1. cikkének 1., 2., 18., 19., 22., 74., 78–96. §-a, 117. §-a (1) bekezdése második mondatának 2., 16. és 21–44. pontja, valamint 2. cikke.[AC1]


6. Products Concerned
A szabályozás az úgynevezett telemédiákat érinti. Telemédiának minősül minden olyan elektronikus információs és kommunikációs szolgáltatás, amely nem minősül a távközlési törvény 3.§-ának 24. pontja szerinti távközlési szolgáltatásnak, és teljes mértékben a távközlési hálózatokon keresztüli jeltovábbításból áll, vagy amely a távközlési törvény 3.§-ának 25. pontja szerinti távközlésalapú szolgáltatásnak vagy médiára vonatkozó tartományközi szerződés (MStV) tervezete 2. §-a (1) bekezdésének első és második mondata alapján rádiónak minősül.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
A németországi médiaszabályozás korszerűsítéséről szóló tartományközi szerződés 1. és 2. cikke az eddigi rádiójogi tartományközi szerződés helyébe egy médiajogi tartományközi szerződést léptet. A rádiójogi tartományközi szerződés eddigi tagolásának kiigazításai mellett a médiajogi tartományközi szerződés bejelentett rendelkezései az ún. kapuőrökre (pl. keresőmotorok, intelligens TV-k, nyelvi asszisztensek, alkalmazás-áruházak, közösségi médiák) vonatkozó médiaspecifikus és a pluralizmust biztosító előírásokat tartalmaznak. Ezeket a szolgáltatásokat médiaplatformként, felhasználói felületként vagy médiaközvetítőként határozzák meg. A szabad egyéni és nyilvános véleményalkotás előfeltételeire tekintettel a politikai hirdetések és a közösségi médiák területe tekintetében bővítik az átláthatósági előírásokat, ill. új átláthatósági előírásokat vezetnek be. A véleményalkotás szempontjából különösen lényeges telemédiákat (amelyek rendszeresen tartalmaznak híreket vagy politikai információkat) emellett az újságírói etikai kódex betartására is kötelezik.

A tartományközi szerződés tervezetének további rendelkezései ezenkívül a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1808 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek az átültetetésére is szolgálnak.


9. Brief Statement of Grounds
A tartományközi szerződés tervezete az irányelv átültetése mellett a németországi médiaszabályozás fejlesztésére is szolgál, és a szövetség és a tartományok között fennálló megállapodásokat hajt végre. A német médiajogi jogalkotó ezzel a médiakörnyezet alapvető változásaira reagál, különösen arra, hogy bizonyos szolgáltatásoknak (ún. kapuőrök) egyre nagyobb a jelentősége a médiakínálat fellelhetősége és hozzáférhetősége szempontjából. A tartományközi szerződés célja egy, a pluralizmust fenntartó és a sokszínűséget előmozdító jogi keret médiaspecifikus továbbfejlesztése.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hivatkozás az alapszövegekre: a rádiójogi tartományközi szerződés, a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló kilencedik tartományközi szerződés szerinti változatban (a 2005/642/D sz. értesítés referenciaszövege), amelyet a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló tizedik tartományközi szerződés 1. cikke (semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló tizenkettedik tartományközi szerződés 1. cikke (semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló tizenharmadik tartományközi szerződés 1. cikke (ez a tartományközi szerződés egyúttal a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, televíziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 89/552/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2007. december 11-i 2007/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére is szolgál, és semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló tizenötödik tartományközi szerződés 3. cikke (semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló tizenhatodik tartományközi szerződés 2. cikke (semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló tizennyolcadik tartományközi szerződés 1. cikke (semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló tizenkilencedik tartományközi szerződés 1. cikke (semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló huszadik tartományközi szerződés 1. cikke (semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló huszonegyedik tartományközi szerződés 1. cikke (semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a rádiójogi tartományközi szerződések módosításáról szóló huszonkettedik tartományközi szerződés1. cikke (semmilyen lényeges módosítást nem tartalmaz a már bejelentett szabályozáshoz képest), a németországi médiaszabályozás korszerűsítéséről szóló tartományközi szerződés 1. cikke (ez a tartományközi szerződés egyúttal a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (Audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1808 európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek az átültetetésére is szolgál; a referenciaszöveg a mellékletben) módosított.
Az alapszövegeket korábbi értesítés keretében benyújtották: 2005/642/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
A tartományközi szerződések megkötésére irányuló eljárásban nem készül hatástanulmány.


16. TBT and SPS aspects
TBT-megállapodás

Nem - A tervezet nem műszaki előírás és nem megfelelőségértékelés

SPS-megállapodás

Nem - A tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  GIGAEurope on 24-04-2020
Click to expand

en
  ANGA Der Breitbandverband e.V. on 09-04-2020
Click to expand

Please find our contribution in the attached .PDF file.

 


en
  DIGITALEUROPE on 01-04-2020
Click to expand

The aim of the European Single Market is to create an environment that is conducive to the competitiveness of undertakings. 

The German draft Medienstaatsvertrag (MStV) however establishes excessive rules for goods and services intended for the German market and is therefore detrimental to the competitiveness of undertakings. 

As many of the providers of Information Society services and manufacturers of devices operate on a pan-European level and rely on the consistent application of the rules of the Digital Single Market, any kind of fragmentation within the European Single Market is a considerable disadvantage.

Therefore, we encourage the European Commission to have a closer look at these draft rules (our more detailed comments can be found in the enclosed position paper).