Notification Detail

Article 1, Sections 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 to 96, 117, paragraph 1, sentence 2, subparagraphs 2, 16, 21 to 44 and Article 2 of the draft State Treaty on the modernisation of media legislation in Germany

Notification Number: 2020/26/D (Germany)
Date received: 24/01/2020
End of Standstill: 27/04/2020

Issue of comments by: Commission
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2020) 00328
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2020/0026/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000328.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0026 D HR 24-01-2020 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, 55028 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de


4. Notification Number
2020/0026/D - SERV30


5. Title
Članak 1., članci 1., 2., 18., 19., 22., 74., 78. do 96., 117. stavak 1. rečenica 2. točke 2., 16., 21. do 44. i članak 2. Nacrta državnog ugovora o modernizaciji odredbe o medijima u Njemačkoj


6. Products Concerned
Propisi se odnose na tzv. telemedije. Pod telemedijima podrazumijevaju se sve elektroničke informativne i komunikacijske usluge, pod uvjetom da nisu telekomunikacijske usluge prema članku 3. točki 24. Zakona o telekomunikacijama, koji se sastoje potpuno u prijenosu signala putem telekomunikacijskih mreža ili usluga koje podržavaju telekomunikaciju prema članku 3. točki 25. Zakona o telekomunikacijama ili emitiranju radijskih programskih sadržaja prema članku 2. stavku 1. rečenicama 1. i 2. Nacrta državnog ugovora o medijima (MStV).


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Člancima 1. i 2. Državnog ugovora o modernizaciji odredbe o medijima u Njemačkoj zamjenjuje se prethodni državni ugovor o emitiranju radijskih programskih sadržaja državnim ugovorom o medijima. Osim prilagodbe prethodne klasifikacije Državnog ugovora o emitiranju radijskih programskih sadržaja, Državni ugovor o medijima sadrži u priopćenim pojedinačnim propisima odredbe specifične za medije i odredbe koje jamče pluralnost za tzv. Gatekeeper (primjerice, tražilice, pametne televizore, sustave za govornu pomoć, trgovine aplikacijama, društvene mreže). Te su usluge obuhvaćene kao medijske platforme, upravljačke površine ili medijski posrednici. U pogledu preduvjeta za slobodno pojedinačno i javno oblikovanje mišljenja, dodatno se proširuju, odnosno uvode odredbe o transparentnosti za područje političkog oglašavanja i društvene mreže. Posebno se telemediji koji su bitni za oblikovanje mišljenja (koji kao redovit sadržaj imaju vijesti ili političke informacije) obvezuju na pridržavanje novinarskih normi.

Dodatnim propisima Nacrta državnog ugovora provode se odredbe Direktive 2018/1808/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o izmjeni Direktive 2010/13/EU Vijeća o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) s obzirom na promjenu tržišnih uvjeta.


9. Brief Statement of Grounds
Nacrt državnog ugovora, osim za provedbu direktive, služi i za nastavak razvoja odredbe o medijima u Njemačkoj i provodi postojeće ugovore između saveznih republika i države. Njemački zakonodavac time reagira na temeljne izmjene medijskog okruženja, osobito na sve značajniju ulogu određenih usluga (tzv. Gatekeeper) za vidljivost i pristupačnost medijskih ponuda. Cilj je državnog ugovora daljnji razvoj pravnog okvira koji jamči pluralnost i potiče raznovrsnost.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Državni ugovor o emitiranju radijskih programskih sadržaja u izdanju Devetog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (referentni tekst obavijesti br. 2005/642/D), izmijenjen člankom 1. Desetog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 1. Dvanaestog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 1. Trinaestog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (taj državni ugovor istodobno služi za provedbu Direktive 2007/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o izmjeni Direktive 89/552/EEZ Vijeća o usklađivanju određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u odnosu na obavljanje djelatnosti televizijskog emitiranja i ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 3. Petnaestog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 2. Šesnaestog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 1. Osamnaestog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 1. Devetnaestog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 1. Dvadesetog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 1. Dvadesetprvog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 1. Dvadesetdrugog državnog ugovora za izmjenu državnih ugovora za emitiranje radijskih programskih sadržaja (ne sadrži značajne izmjene već priopćene uredbe), članak 1. Državnog ugovora o modernizaciji odredbe o medijima u Njemačkoj (ovaj državni ugovor istodobno služi za provedbu Direktive 2018/1808/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenog 2018. o izmjeni Direktive 2010/13/EU Vijeća o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) u pogledu promjenjivog stanja na tržištu; referentni tekst u Prilogu).
Temeljni tekstovi proslijeđeni su u okviru prethodne obavijesti: 2005/642/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Procjena posljedica ne provodi se u postupku za sklapanje državnog ugovora.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije niti tehnički propis niti ocjena sukladnosti

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  GIGAEurope on 24-04-2020
Click to expand

en
  ANGA Der Breitbandverband e.V. on 09-04-2020
Click to expand

Please find our contribution in the attached .PDF file.

 


en
  DIGITALEUROPE on 01-04-2020
Click to expand

The aim of the European Single Market is to create an environment that is conducive to the competitiveness of undertakings. 

The German draft Medienstaatsvertrag (MStV) however establishes excessive rules for goods and services intended for the German market and is therefore detrimental to the competitiveness of undertakings. 

As many of the providers of Information Society services and manufacturers of devices operate on a pan-European level and rely on the consistent application of the rules of the Digital Single Market, any kind of fragmentation within the European Single Market is a considerable disadvantage.

Therefore, we encourage the European Commission to have a closer look at these draft rules (our more detailed comments can be found in the enclosed position paper).