Notification Detail

Article 1, Sections 1, 2, 18, 19, 22, 74, 78 to 96, 117, paragraph 1, sentence 2, subparagraphs 2, 16, 21 to 44 and Article 2 of the draft State Treaty on the modernisation of media legislation in Germany

Notification Number: 2020/26/D (Germany )
Date received: 24/01/2020
End of Standstill: 27/04/2020

Issue of comments by: Commission
de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2020) 00328
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2020/0026/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000328.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2020 0026 D CS 24-01-2020 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz, Referat 241, 55028 Mainz, Tel.: 0049-6131-16-4711, Fax: 0049-6131-16-4721 E-Mail: medienreferat@stk.rlp.de


4. Notification Number
2020/0026/D - SERV30


5. Title
Článek 1, § 1, § 2, § 18, § 19, § 22, § 74, § 78 až § 96, § 117 odst. 1 věta 2 body 2, 16, 21 až 44 a článek 2 návrhu státní smlouvy o modernizaci mediální regulace v Německu


6. Products Concerned
Předpisy týkající se tzv. prostředků komunikace na dálku Prostředky komunikace na dálku jsou přitom všechny elektronické a komunikační služby, pokud nejsou telekomunikačními službami podle § 3 č. 24 zákona o telekomunikacích (orig. Telekommunikationsgesetz), které spočívají v přenosu signálů přes telekomunikační sítě nebo jsou službami závislými na telekomunikaci podle § 3 č. 25 zákona o telekomunikacích nebo rozhlase podle § 2 odst. 1 věty 1 a 2 státní smlouvy o sdělovacích prostředcích (orig. Medienstaatsvertrages – MStV).


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Na základě článků 1 a 2 „státní smlouvy o modernizaci mediální regulace v Německu“ se předchozí státní smlouva o rozhlasovém vysílání nahrazuje státní smlouvou o sdělovacích prostředcích. Kromě úprav předchozí struktury státní smlouvy o rozhlasovém vysílání obsahuje státní smlouva o sdělovacích prostředcích v oznámených individuálních nařízeních požadavky na ochranu médií a pluralismu pro takzvané „gatekeepery“ (např. vyhledávače, chytré televizory, jazykové asistenty, obchody s aplikacemi, sociální média). Tyto služby zahrnují mediální platformy, uživatelská rozhraní nebo mediální zprostředkovatele. S ohledem na požadavky na svobodné vytváření individuálních názorů a veřejného mínění se také rozšiřují nebo zavádějí požadavky na transparentnost politické reklamy a sociálních médií. Zejména prostředky komunikace na dálku (které pravidelně obsahují zprávy nebo politické informace o obsahu), které souvisejí s vytvářením názorů, musí dodržovat zásady novinářské práce.

Další ustanovení návrhu státní smlouvy zahrnují také požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808/EU ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice Rady 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu.


9. Brief Statement of Grounds
Kromě provádění pokynů slouží návrh státní smlouvy k dalšímu rozvoji mediální regulace v Německu a k provádění stávajících dohod spolkových států. Německý mediální zákonodárce tedy reaguje na zásadní změny v mediálním prostředí, a to zejména na zvyšující se význam některých služeb (tzv. Gatekeepers) pro vyhledávání a přístup k mediálním nabídkám. Cílem této státní smlouvy je další mediální rozvoj právního rámce, který zachovává pluralitu a podporuje rozmanitost.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz na související texty: Státní smlouva o rozhlasovém vysílání ve znění deváté státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (referenční text oznámení č. 2005/642/D), ve znění článku 1 desáté státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 1 dvanácté státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 1 třinácté státní smlouvy o změně státní smlouvy o rozhlase (touto státní smlouvou se rovněž provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání, a neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 3 patnácté státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 2 šestnácté státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 1 osmnácté státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 1 devatenácté státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 1 dvacáté státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 1 dvacáté druhé státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 1 státní smlouvy o změně státních smluv o rozhlase (neobsahuje podstatnou změnu již oznámeného nařízení), článku 1 státní smlouvy o modernizaci mediální regulace v Německu (tato smlouva slouží rovněž k provedení směrnice Evropského parlamentu 2018/1808/EU ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se situaci na trhu; referenční text v příloze).
Základní texty byly zveřejněny v rámci dřívějšího oznámení: 2005/642/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
V rámci procesu uzavření Státní smlouvy nebude probíhat následné posouzení.


16. TBT and SPS aspects
Dohoda TBT

Ne – Návrh nepředstavuje technický předpis nebo hodnocení shody

Dohoda SPS

Ne – Návrh není sanitárním opatřením ani fytosanitárním opatřením

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  GIGAEurope on 24-04-2020
Click to expand

en
  ANGA Der Breitbandverband e.V. on 09-04-2020
Click to expand

Please find our contribution in the attached .PDF file.

 


en
  DIGITALEUROPE on 01-04-2020
Click to expand

The aim of the European Single Market is to create an environment that is conducive to the competitiveness of undertakings. 

The German draft Medienstaatsvertrag (MStV) however establishes excessive rules for goods and services intended for the German market and is therefore detrimental to the competitiveness of undertakings. 

As many of the providers of Information Society services and manufacturers of devices operate on a pan-European level and rely on the consistent application of the rules of the Digital Single Market, any kind of fragmentation within the European Single Market is a considerable disadvantage.

Therefore, we encourage the European Commission to have a closer look at these draft rules (our more detailed comments can be found in the enclosed position paper).