Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2019) 00525
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D RO 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Regulamentul privind circulația vehiculelor electrice pe drumurile publice și modificarea altor regulamente privind circulația rutieră


6. Products Concerned
Vehicule cu motor electric trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:
- bară de susține sau ghidon,
- viteză maximă de proiectare cuprinsă între 6 km/h și 20 km/h,
- limitarea puterii la 500 de wați (1 400 de wați pentru autovehiculele cu autobalans),
- îndeplinirea cerințelor minime ale dinamicii în timpul conducerii.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Vehiculele cu motor electric pot circula pe drumurile publice dacă îndeplinesc următoarele cerințe tehnice:
- bară de susține sau ghidon,
- viteză maximă de proiectare cuprinsă între 6 km/h și 20 km/h,
- limitarea puterii la 500 de wați (1 400 de wați pentru autovehiculele cu autobalans),
- îndeplinirea cerințelor minime ale dinamicii în timpul conducerii
(„vehicule electrice în miniatură”).
Dispozițiile Ordinului privind circulația rutieră (StVO), Ordinul privind înmatricularea pentru traficul rutier (StVZO), Regulamentul privind înmatricularea vehiculelor (FZV) și Regulamentul privind permisele de conducere (FeV) trebuie să se aplice vehiculelor electrice în miniatură în funcție de caracteristicile specifice vehiculului. Vehiculele electrice cu o viteză maximă de proiectare mai mare de 12 km/h trebuie să circule în zone de ciclism și pot fi utilizate începând cu vârsta de 14 ani. Vehiculele electrice cu o viteză maximă de proiectare mai mică de 12 km/h pot circula în zonele pietonale și pot fi folosite începând cu vârsta de 12 ani. Nu există obligația de autorizare, însă este nevoie de o asigurare obligatorie. Pentru vehicule este prevăzută aplicarea unui autocolant de asigurare, care trebuie lipit pe vehicul.


9. Brief Statement of Grounds
În temeiul Regulamentului (UE) nr. 168/2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (motociclete, cvadricicluri etc.), din al cărui domeniu de aplicare sunt excluse vehiculele și vehiculele cu autobalans fără scaun, aceste vehicule se încadrează în sfera de competență a autorității legislative naționale. În Germania, până în prezent, doar așa-numitele Segways au fost omologate pentru a circula pe drumurile publice.
Actualul eKFV a fost elaborat pentru a permite participarea la transportul rutier public durabil și indiferent de tipul vehiculelor alimentate cu energie electrică, pentru autovehiculele cu motor electric fără scaun și pentru vehiculele cu autobalans. Vehiculele electrice în miniatură sunt autovehicule în temeiul articolului 1 alineatul (2) din Legea privind traficul rutier (StVG), deoarece au un motor electric cu care sunt propulsate. otuși, o caracteristică specială a acestor vehicule constă în dimensiunile lor de obicei mici și greutatea redusă, ceea ce le face să poată fi proiectate astfel încât să se plieze și să fie portabile. Aceste caracteristici le permit utilizatorilor să ia cu ei vehiculele, iar acest lucru contribuie la crearea unei valori adăugate speciale pentru conectarea diferitelor mijloace de transport și a unor puncte de legătură pe anumite distanțe scurte. În plus, aceste vehicule nu generează emisii și contribuie astfel la controlul poluării aerului, în special în orașe.


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimitere la textele de bază: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
Ordinul privind circulația rutieră (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
Regulamentul privind înmatricularea pentru traficul rutier (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
Regulamentul privind permisele de conducere (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
Ordinul privind înmatricularea vehiculelor (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
Regulamentul privind contravențiile rutiere (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Da


12. Grounds for the Emergency
Regulamentul propus este un regulament privind autovehiculele cu autobalans și vehiculele fără motor, care nu sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și sunt echipate cu un dispozitiv electric. În Germania, până în prezent, doar așa-numitele Segways au fost omologate pentru a circula pe drumurile publice. Au existat multe evoluții recente în domeniul electromobilității vehiculelor de mici dimensiuni, iar această piață continuă să evolueze într-un ritm rapid. Cadrul de reglementare existent nu mai corespunde acestor concepte de vehicule, prin urmare, astfel de vehicule nu sunt în prezent autorizate pe drumurile publice din Germania.
În același timp, jurisprudența impune într-o măsură tot mai mare orașelor și comunelor din Germania să emită interdicții de conducere și restricții de circulație, în special pentru vehiculele diesel. Acest lucru este necesar pentru protejarea sănătății publice și a mediului. În 2018, au existat hotărâri judecătorești corespunzătoare în 10 orașe importante din Germania și numeroase alte cauze sunt în curs de soluționare.
La data de 19 iunie 2015, Comisia Europeană a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Germaniei pentru încălcarea Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene la 11 octombrie 2018 (cauza C-635/18). Potrivit Comisiei, în Germania, valorile-limită pentru dioxidul de azot stabilite în directiva menționată anterior sunt depășite în mod sistematic și continuu într-un număr mare de zone. Acest lucru este deosebit de grav din cauza impactului său asupra sănătății publice.
Dioxidul de azot este un produs al unor reacții secundare nedorite generate în procesele de ardere, în special din cauza traficului rutier. Germania nu poate să soluționeze această problemă decât prin tranziția la mobilitatea ecologică. Asigurarea unui aer curat în orașele germane este scopul declarat al guvernului încă de la începutul anilor 2000. Timp de mai mulți ani, statul federal promovează mobilitatea electrică și tranziția la tehnologii de transport ecologice, prin numeroase programe de sprijin.
Cu toate acestea, creșterea gradului de poluare cu dioxid de azot, nu a putut fi preconizată de guvernul federal la adevărata ei amploare.
Elaborarea și dezvoltarea unor planuri de asigurarea a unui aer curat în Germania, constituie o obligație din cauza sistemului guvernamental federal al orașelor și municipalităților. Guvernul federal susține planurile respective prin ajutoare financiare. Cu toate acestea, măsurile incluse în planurile de aer curat sunt pe termen lung și eficacitatea acestora nu poate fi decât estimată. Eficacitatea finală a măsurilor adoptate poate fi evaluată după câțiva ani.
În plus, descoperirea în 2015 a modificărilor ilegale operate de producătorii de vehicule diesel au generat dificultăți neprevăzute suplimentare pentru orașe și comune. Circulația vehiculelor diesel a fost aprobată în planurile de aer curat ale orașelor și municipiilor, cu o proporție mult mai mică de emisii de dioxid de azot. În consecință, aceste planuri nu erau, în unele cazuri, potrivite pentru asigurarea respectării limitelor prevăzute fără ca acestea să fie evidente pentru orașele și comunitățile afectate.
Încălcarea interdicțiilor privind circulația rutieră, sarcina impusă cetățenilor și inițierea de către Comisie a unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au impus necesitatea adoptării unor măsuri imediate de către guvernul federal. Aceasta include programul de urgență început la sfârșitul anului 2017 „Aer curat 2017-2020” și prezentat la 2 octombrie 2018, care prezintă conceptul de „aer curat și asigurarea mobilității individuale în orașele noastre”, dar și decizia guvernului federal de a permite electromobilitatea cu vehicule mici pe drumurile publice din Germania. Acest nou tip de mobilitate ar trebui să fie deosebit de eficient în orașele mari, unde poluarea cu dioxid de azot este deosebit de ridicată, decongestionând traficul și făcându-l mai ecologic într-o perioadă foarte scurtă de timp.
În schimb, regulamentul planificat nu este o amenințare la adresa liberei circulații a mărfurilor în interiorul Uniunii Europene. Nu există bariere comerciale sau concurențiale suplimentare. Proiectul de regulament a formulat cerințe tehnice minime pentru vehiculele electrice în miniatură care s-ar aplica atât în cazul producătorilor interni, cât și în cazul producătorilor străini. Reglementarea avută în vedere are ca scop ca obiectivul regulamentului planificat să fie doar de a clasifica mijlocul de transport „vehicul electric în miniatură” în sistemul juridic național al Republicii Federale Germania.


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Acordul BTC

NU - Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

Acordul SPS

NU - Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerțului internațional.

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification