Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2019) 00525
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D MT 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Regolament dwar il-parteċipazzjoni ta’ vetturi elettriċi żgħar fit-traffiku fit-toroq u li jemenda regolamenti oħra dwar it-traffiku fit-toroq.


6. Products Concerned
Vetturi b’sistemi ta’ propulsjoni elettromotorizzata li jissodisfaw ir-rekwiżiti tekniċi li ġejjin:
- Virga tal-istering jew tal-appoġġ,
- mill-inqas veloċità massima ta’ 6 km/h sa massimu ta’ 20 km/h skont il-mudell,
- Limitu tal-prestazzjoni għal 500 watt (1 400 watt għal vetturi awtoekwilibrati),
- L-issodisfar tar-rekwiżiti minimi tad-dinamika tal-vettura.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Il-vetturi b’sistemi ta’ propulsjoni elettromotorizzata għandhom ikunu permessi jiċċirkolaw fit-toroq pubbliċi jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti tekniċi li ġejjin:
- Virga tal-istering jew tal-appoġġ,
- mill-inqas veloċità massima ta’ 6 km/h sa massimu ta’ 20 km/h skont il-mudell,
- Limitu tal-prestazzjoni għal 500 watt (1 400 watt għal vetturi awtoekwilibrati),
- L-issodisfar tar-rekwiżiti minimi tad-dinamika tal-vettura
(“Vetturi elettriċi żgħar”).
Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament dwar it-Traffiku fit-Toroq (StVO), ir-Regolamenti dwar il-Liċenzjar tat-Traffiku fit-Toroq (StVZO), ir-Regolamenti dwar lir-Reġistrazzjoni tal-Vetturi (FZV) u l-Ordni dwar il-Liċenzji tas-Sewqan (FeV) għandhom japplikaw għal vetturi elettriċi żgħar soġġetti għal karatteristiċi speċifiċi għal vetturi. Vetturi elettriċi żgħar ta’ mudell b’veloċità massima ta’ iktar minn 12 km/h għandhom jinstaqu fiż-żoni taċ-ċikliżmu u jistgħu jintużaw mill-età ta’ 14-il sena. Vetturi elettriċi żgħar ta’ mudell b’veloċità massima ta’ inqas minn 12 km/h jistgħu jinstaqu fiż-żoni pedonali u jistgħu jintużaw mill-età ta’ 12-il sena. M’hemm l-ebda obbligu ta’ liċenzja, iżda ta’ assigurazzjoni. Hija prevista l-introduzzjoni ta’ beġġ tal-assigurazzjoni li trid titweħħel mal-vettura.


9. Brief Statement of Grounds
Skont ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 għal vetturi b’żewġ jew tliet roti u kwadriċikli, eċċ.) li jeskludi mill-kamp tal-applikazzjoni tiegħu vetturi awtoekwilibrati u vetturi mingħajr sedil, dawn il-vetturi jaqgħu fil-kompetenza leġiżlattiva nazzjonali. Fil-Ġermanja sa issa l-hekk imsejħa segways biss jistgħu jiċċirkolaw fit-traffiku pubbliku.
Dan l-eKFV huwa maħsub biex jippermetti l-parteċipazzjoni fit-trasport pubbliku bit-triq sostenibbli u indipendenti mill-mudell għal vetturi li jaħdmu bl-elettriku mingħajr sedil u vetturi awtoekwilibrati. Il-vetturi elettriċi żgħar huma vetturi bil-mutur skont § 1(2) tal-Att dwar it-Traffiku fit-Toroq (StVG) minħabba li għandhom mutur tal-propulsjoni mħaddem bl-elettriku. Madankollu, karatteristika speċjali ta’ dawn il-vetturi hija d-dimensjonijiet ġeneralment żgħar u l-piż ħafif tagħhom, li huma mfassla biex ikunu jistgħu jingħalqu u jinġarru. Dawn il-karatteristiċi jippermettu lill-utenti jivvjaġġaw b’dawn il-vetturi u għalhekk huma jirrappreżentaw valur miżjud speċjali biex jgħaqqdu mezzi differenti ta’ trasport u jgħaqqdu distanzi partikolarment qosra. Barra minn hekk, dawn il-vetturi huma ħielsa mill-emissjonijiet u għalhekk jikkontribwixxu għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja, speċjalment fl-ibliet.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenzi għat-testi bażiċi: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
Regolamenti tat-Traffiku fit-Toroq (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
Regolamenti tal-Liċenzjar tat-Traffiku fit-Toroq (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
Regolament dwar il-Liċenzji tas-Sewqan (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
Regolament tar-Reġistrazzjoni tal-Vetturi (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
Regolament tal-Kodiċi Penali (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Iva


12. Grounds for the Emergency
Ir-Regolament propost huwa regolament għal vetturi awtoekwilibrati u vetturi mingħajr sedil u li huma mgħammar b’sistemi ta' propulsjoni elettrika li mhumiex koperti mir-Regolament (UE) Nru 168/2013. Fil-Ġermanja sa issa l-hekk imsejħa segways biss jistgħu jiċċirkolaw fit-traffiku pubbliku. Fiż-żmien riċenti sar ħafna żvilupp fil-qasam tal-elettromobbiltà b’vetturi żgħaru dan is-suq qed ikompli jevolvi b’pass mgħaġġel. Il-qafas regolatorju eżistenti m’għadux jissodisfa dawn il-kunċetti ta’ vetturi, għaldaqstant, dawn il-vetturi bħalissa mhumiex permessi fit-toroq pubbliċi tal-Ġermanja.
Fl-istess ħin, il-każistika qiegħda dejjem aktar titlob lill-ibliet u l-muniċipalitajiet fil-Ġermanja biex joħorġu projbizzjonijiet tas-sewqan u restrizzjonijiet tat-traffiku, speċjalment għal vetturi diżil. Dan huwa meħtieġ għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika u l-ambjent. Fl-2018, diġà kien hemm deċiżjonijiet tal-qorti korrispondenti f’għaxart ibliet kbar tal-Ġermanja u għadd ta’ każijiet oħra għadhom pendenti.
Fid-19 ta’ Ġunju 2015, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu kontra l-Ġermanja għall-ksur tad-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa, u ppreżentat azzjoni fil-11 ta’ Ottubru quddiem il-QĠUE 2018 l- (Każ C-635/18). Skont il-Kummissjoni, il-valuri ta’ limitu għad-diossidu tan-nitroġenu stabbiliti mid-Direttiva msemmija hawn fuq huma sistematikament u kontinwament maqbuża fil-Ġermanja f’numru kbir ta’ żoni. Dan huwa partikolarment inkwetanti minħabba l-impatt tiegħu fuq is-saħħa pubblika.
Id-diossidu tan-nitroġenu jirriżulta bħala prodott ta’ reazzjonijiet sekondarji mhux mixtieqa fi proċessi ta’ kombustjoni, speċjalment fit-traffiku fit-toroq. Il-Ġermanja tista’ tindirizza din il-problema biss bil-bidla għal mobbiltà sensittiva għall-ambjent. Arja nadifa fl-ibliet Ġermaniżi ilha l-għan iddikjarat tal-gvern Ġermaniż sa mill-bidu tas-snin 2000. Għal bosta snin, il-gvern federali ilu jippromwovi l-elettromobbiltà u l-bidla għat-teknoloġiji tat-trasport li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent permezz ta’ bosta programmi ta’ sussidju.
Madankollu, l-iżvilupp tat-tniġġis tad-diossidu tan-nitroġenu kien imprevedibbli għall-Gvern Federali fil-limitu attwali tiegħu.
L-istabbiliment u l-iżvilupp ulterjuri ta’ pjanijiet ta’ arja nadifa huma r-responsabbiltà tal-ibliet u l-awtoritajiet lokali fil-Ġermanja minħabba s-sistema tal-Gvern Federali. Il-Gvern Federali jappoġġjahom b’għajnuna finanzjarja. Madankollu, il-miżuri li jinsabu fil-pjanijiet ta’ arja nadifa huma fit-tul u dejjem jistgħu jkunu biss stima. L-effettività finali tal-miżuri adottati tista’ tiġi evalwata biss wara bosta snin.
Barra minn hekk, il-manipulazzjoni skoperta tal-manifatturi tal-vetturi tal-vetturi diżil fl-2015 ħolqot diffikultajiet addizzjonali mhux previsti għall-ibliet u l-awtoritajiet lokali. It-traffiku b’vetturi diżil fil-pjanijiet tal-arja nadifa tal-ibliet u l-muniċipalitajiet kien stmat bi proporzjon ferm iktar baxx ta’ emissjonijiet tad-diossidu tan-nitroġenu. B’riżultat ta’ dan, dawn il-pjanijiet f’xi każijiet ma kinux adattati biex jiżguraw il-konformità mal-limiti preskritti mingħajr ma setgħu jkunu evidenti għall-ibliet u l-awtoritajiet lokali kkonċernati.
Il-projbizzjoni dejjem tiżdied ta’ vetturi, il-piż fuq iċ-ċittadini u l-preżentazzjoni ta’ rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu mill-Kummissjoni kienu jeħtieġu azzjoni immedjata mill-Gvern Federali. Dawn jinkludu l-programm ta’ emerġenza “Arja Nadifa 2017-2020” imniedi fi tmiem l-2017 u “Kunċett għal Arja Nadifa u s-Salvagwardja tal-Mobbiltà Individwali fl-Ibliet tagħna” ippreżentati fit-2 ta’ Ottubru 2018, kif ukoll id-deċiżjoni tal-Gvern Federali li jippermetti l-elettromobbiltà b’vetturi żgħar fit-toroq pubbliċi fil-Ġermanja. Dan it-tip ġdid ta’ mobbiltà huwa mfassal biex itaffi t-traffiku u jagħmilha immedjatament iktar ekoloġika, speċjalment fi bliet fejn it-tniġġis tad-diossidu tan-nitroġenu huwa partikolarment għoli.
Min-naħa l-oħra, ir-regolament propost ma jaffettwax il-moviment ħieles tal-merkanzija fl-Unjoni Ewropea. M’hemm l-ebda ostakolu addizzjonali kummerċjali jew tal-kompetizzjoni. L-abbozz ta’ regolament jistipula r-rekwiżiti tekniċi minimi għal vetturi elettriċi żgħar, li għandhom japplikaw bl-istess mod għall-manifatturi domestiċi u barranin kollha. B’mod partikolari, l-iskop tar-regolament propost huwa sempliċement li jiġu kklassifikati l-mezzi ta’ trasport ‘vettura elettrika żgħira’ fis-sistema legali nazzjonali tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Iva


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

LE - L-abbozz m’għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

LE - L-abbozz m’għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification