Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2019) 00525
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D HU 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Rendelet az elektromos könnyűjárművek közúti közlekedésben való részvételéről és más közúti közlekedésjogi előírások módosításáról


6. Products Concerned
Elektromotorral hajtott járművek, amelyek megfelelnek a következő műszaki követelményeknek:
– kormányszarv vagy támaszkodó rúd,
– legalább 6 km/h és legfeljebb 20 km/h legnagyobb tervezési sebesség,
– 500 wattra korlátozott teljesítmény (önegyensúlyozó járművek esetében 1400 watt),
– járműdinamikai minimumkövetelményeknek való megfelelés.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Elektromotorral hajtott járművek akkor használhatók a közúti közlekedésben, ha megfelelnek a következő műszaki követelményeknek:
– kormányszarv vagy támaszkodó rúd,
– legalább 6 km/h és legfeljebb 20 km/h legnagyobb tervezési sebesség,
– 500 wattra korlátozott teljesítmény (önegyensúlyozó járművek esetében 1400 watt),
– járműdinamikai minimumkövetelményeknek való megfelelés
(a továbbiakban: elektromos könnyűjárművek).
A közúti közlekedési szabályzat (StVO), a közúti közlekedésben való részvétel engedélyezéséről szóló szabályzat (StVZO), a járművek közúti közlekedésben való részvételének engedélyezéséről szóló rendelet (FZV), valamint a személyek közúti közlekedésben való részvételének engedélyezéséről szóló rendelet (FeV) előírásai a járműspecifikus jellemzőknek megfelelően alkalmazandók az elektromos könnyűjárművekre. A 12 km/h-t meghaladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos könnyűjárműveknek a kerékpárforgalom számára fenntartott területeken kell közlekedniük, és azok a 14. életév betöltését követően használhatók. A 12 km/h-nál kisebb legnagyobb tervezési sebességű elektromos könnyűjárművek a gyalogosforgalom számára fenntartott területeken közlekedhetnek, és azok a 12. életév betöltését követően használhatók. Engedélyezési kötelezettség nincs, azonban biztosítást kell kötni. A rendelet előírja egy, a járművekre ragasztandó biztosítási matrica bevezetését.


9. Brief Statement of Grounds
A két-, három- vagy négykerekű járművek (motorkerékpárok, kvadok stb.) típusjóváhagyásáról szóló 168/2013/EU rendelet alapján – amely az önegyensúlyozó járműveket és az ülés nélküli járműveket kizárja a hatálya alól – ezek a járművek nemzeti jogalkotási hatáskörbe tartoznak. Németországban eddig csak az úgynevezett segway-ek közlekedhettek közúti forgalomban.
Az elektromos könnyűjárművek közúti közlekedésben való részvételéről szóló rendelet (eKFV) fenntartható módon és típustól független lehetővé teszi az ülés nélküli, elektromos meghajtású járművek és az önegyensúlyozó járművek közúti közlekedésben való részvételét. Az elektromos könnyűjárművek a közúti közlekedésről szóló törvény (StVG) 1. §-ának (2) bekezdése értelmében vett gépjárműveknek minősülnek, mivel elektromos hajtómotorral rendelkeznek. E járművek sajátossága azonban az, hogy többnyire kis méreteik és kis súlyuk miatt összecsukhatók és hordozhatók. Ezek a jellemzők lehetővé teszik a használók számára, hogy magukkal vigyék a járműveket, ezért azok különleges hozzáadott értéket képviselnek a különböző közlekedési eszközök összekapcsolása és különösen a kis távolságok áthidalása szempontjából. Ezek a járművek emellett kibocsátásmentesek, és ezáltal – különösen a városokban – hozzájárulnak a levegő tisztaságának megőrzéséhez.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hivatkozás az alapszövegekre: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
Közúti közlekedési szabályzat (Straßenverkehrs-Ordnung – StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
A közúti közlekedésben való részvétel engedélyezéséről szóló szabályzat (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung – StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
A személyek közúti közlekedésben való részvételének engedélyezéséről szóló rendelet (Fahrerlaubnis-Verodnung – FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
A járművek közúti közlekedésben való részvételének engedélyezéséről szóló rendelet (Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
A pénzbírság-katalógusról szóló rendelet (Bußgeldkatalog-Verordnung – BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Igen


12. Grounds for the Emergency
A rendelettervezet azon önegyensúlyozó járművekre, valamint ülés nélküli, elektromos meghajtású járművekre vonatkozó szabályokat tartalmaz, amelyekre a 168/2013/EU rendelet nem vonatkozik. Németországban eddig csak az úgynevezett segway-ek közlekedhettek közúti forgalomban. A közelmúltban számos új fejlesztés zajlott az elektromos könnyűjárművekkel való közlekedés területén, és ez a piac továbbra is gyors ütemben fejlődik. A meglévő szabályozás már nem felel meg ezeknek a járműkoncepcióknak, így ilyen járművek jelenleg nem használhatók a közúti közlekedésben Németországban.
Ugyanakkor az ítélkezési gyakorlat egyre több német város és település számára írja elő közlekedési tilalmak és korlátozások bevezetését, különösen dízeljárművekre vonatkozóan. Ez a közegészség és a környezet védelme érdekében szükséges. 2018-ban már tíz német nagyvárosban születtek vonatkozó bírósági ítéletek, és számos további eljárás még folyamatban van.
Az Európai Bizottság 2015. június 19-én kötelezettségszegési eljárást indított Németország ellen a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv megsértése miatt, és 2018. október 11-én keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához (C-635/18. sz. ügy). A Bizottság előterjesztése szerint Németország az említett rendeletben a nitrogén-dioxidra vonatkozóan meghatározott határértéket számos területen rendszeresen és tartósan túllépi. Ez különösen súlyos a közegészségre gyakorolt hatása miatt.
A nitrogén-dioxid az égési folyamatok nemkívánatos mellékreakcióinak termékeként keletkezik, elsősorban a közúti közlekedésben. Németország ezt a problémát csak a környezettudatos közlekedésre való átállással tudja megoldani. A tiszta levegő biztosítása a német városokban a 2000-es évek elejétől a szövetségi kormány megfogalmazott célja. A szövetségi állam évek óta számos támogatási programmal támogatja az elektromobilitást és a környezetbarát közlekedési technológiákra való áttérést.
Mindazonáltal a nitrogén-dioxid-koncentráció tényleges mértékének alakulása nem volt előre látható a szövetségi kormány számára.
A levegőminőségi tervek kidolgozása és továbbfejlesztése a szövetségi kormányzati rendszer miatt a városok és települések feladata Németországban. A szövetségi kormányzat pedig pénzügyi hozzájárulással támogatja őket. A levegőminőségi tervekben szereplő intézkedések azonban hosszú távra szólnak, és mindig csak becslések lehetnek. Az elfogadott intézkedések tényleges hatékonysága csak évek múlva ítélhető meg.
Ezenkívül a dízeljárműveknek a járműgyártók általi, 2015-ben feltárt manipulációi további előre nem látható nehézségek elé állították a városokat és településeket. A dízeljárművek közlekedése a városok és települések levegőminőségi terveiben a nitrogén-dioxidra vonatkozó sokkal alacsonyabb kibocsátási szinttel került elfogadásra. Ezek a tervek tehát részben nem voltak alkalmasak arra, hogy biztosítsák az előírt határértékek betartását, anélkül, hogy ez az érintett városok és települések számára kiderülhetett volna.
A fokozódó közlekedési tilalmak, a polgárokra nehezedő teher és a kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetnek az Európai Bizottság általi benyújtása azonnali intézkedést tett szükségessé a szövetségi kormány részéről. Ez magában foglalja a 2017 végén indított „Tiszta levegő 2017-2020” elnevezésű sürgősségi programot és a 2018. október 2-án bemutatott „Tiszta levegő és az egyéni közlekedés védelme városainkban” elnevezésű koncepciót, valamint a szövetségi kormány azon határozatát, amely engedélyezi Németországban az elektromos könnyűjárművekkel való közúti közlekedést. Ezen új közlekedési mód célja az, hogy csökkentse a forgalmat és azonnal környezetbarátabbá tegye a közlekedést, különösen azokban a nagyvárosokban, ahol különösen magas a nitrogén-dioxid-koncentráció.
A tervezett szabályozás azonban nem gyakorol kedvezőtlen hatást az áruk Európai Unión belüli szabad mozgására. Nem alakulnak ki a kereskedelemmel és a versennyel kapcsolatos további akadályok sem. A rendelettervezet az elektromos könnyűjárművekre vonatkozó műszaki minimumkövetelményeket határoz meg, amelyek valamennyi belföldi és külföldi gyártóra egyformán érvényesek. A tervezett szabályozás legfőbb célja csupán az, hogy az „elektromos könnyűjármű” közlekedési eszközt beillessze a Németországi Szövetségi Köztársaság nemzeti jogrendszerébe.


13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
Igen


16. TBT and SPS aspects
TBT-megállapodás

NEM - A tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-megállapodás

NEM - A tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification