Notification Detail

Ordinance on the use of personal light electric vehicles (PLEV) on public roads and amending other road traffic regulations

Notification Number: 2019/84/D (Germany)
Date received: 26/02/2019
End of Standstill: 27/03/2019
Invocation of the Emergency Procedure: Yes

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2019) 00525
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2019/0084/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201900525.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0084 D HR 26-02-2019 D NOTIF


2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat StV 24, 10115 Berlin,
Tel.: 0049-30-18300-7652, Fax: 0049-30-18300-1920, E-Mail: ref-stv24@bmvi.bund.de


4. Notification Number
2019/0084/D - T00T


5. Title
Uredba o sudjelovanju električnih malih vozila u cestovnom prometu i o izmjeni dodatnih prometnih propisa


6. Products Concerned
Vozila na električni pogon koja odgovaraju sljedećim tehničkim zahtjevima:
— upravljač ili prečka,
— najmanje 6 km/h do najviše 20 km/h najviša brzina uvjetovana izvedbom,
— ograničenje snage na 500 W (1400 W kod vozila koja se mogu sama uravnotežiti),
— ispunjenje minimalnih zahtjeva za dinamiku vožnje.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Vozila na električni pogon dopuštaju se za upotrebu u javnom cestovnom prometu, ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve:
— upravljač ili prečka,
— najmanje 6 km/h do najviše 20 km/h najviša brzina uvjetovana izvedbom,
— ograničenje snage na 500 W (1 400 W kod vozila koja se mogu sama uravnotežiti),
— ispunjenje minimalnih zahtjeva za dinamiku vožnje
(„električna mala vozila)”.
Propisi Zakona o cestama (StVO), Uredbe o odobrenju cestovnog prometa (StVZO), Uredbe o homologaciji vozila (FZV) i Uredbe o vozačkoj dozvoli (FeV) trebaju se odnositi na električna mala vozila uz odredbe o posebnostima koje se odnose na vozilo. Električna mala vozila najviše brzine uvjetovane izvedbom veće od 12 km/h moraju se voziti na biciklističkim površinama i mogu se upotrebljavati nakon navršene 14. godine života. Električna mala vozila najviše brzine uvjetovane izvedbom manje od 12 km/h smiju se voziti na pješačkim površinama i mogu se upotrebljavati nakon navršene 12. godine života. Ne postoji obveza izdavanja dozvole, ali postoji obveza osiguranja. Za vozila je predviđeno uvođenje pločice osiguranja koja se lijepi na vozilo.


9. Brief Statement of Grounds
Na temelju Uredbe o odobrenju tipa (EU) br. 168/2013 za vozila s 2, 3 ili 4 kotača (motocikli, četverocikli i sl.), koja isključuje vozila koja se mogu sama uravnotežiti i vozila bez sjedala iz područja primjene, ta vozila spadaju u područje nacionalnih zakonodavnih ovlasti. U Njemačkoj se trenutačno u javnom cestovnom prometu smiju upotrebljavati samo takozvani Segwayi.
Uredbom o električnim vozilima omogućuje se sudjelovanje u javnom cestovnom prometu neodrživo i neovisno o tipu za vozila s električnim pogonom bez sjedala i vozila koja se mogu sama uravnotežiti. Električna mala vozila su motorna vozila u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe o cestovnom prometu (StVG), budući da raspolažu električnim pogonskim motorom. Posebnost ih vozila leži općenito u malim dimenzijama i maloj težini, pri čemu mogu biti sklopiva i nosiva. Te značajke omogućuju korisnicima da vozila ponesu sa sobom, zbog čega imaju posebnu dodatnu vrijednost za povezivanje različitih prijevoznih sredstava i prelazak u prvom redu kratkih udaljenosti. Osim toga, ta vozila nemaju emisije ispušnih plinova, čime pridonose održavanju kvalitete zraka, osobito u gradovima.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/
Uredba o cestovnom prometu (StVO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/
Uredba o odobrenju cestovnog prometa (StVZO)
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/
Uredba o vozačkim dozvolama (FeV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/
Uredba o homologaciji vozila (FZV)
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/
Uredba o katalogu novčanih iznosa (BKatV)
https://www.gesetze-im-internet.de/bkatv_2013/


11. Invocation of the Emergency Procedure
Da


12. Grounds for the Emergency
Kod planirane Uredbe riječ je o propisu za vozila koja se mogu sama uravnotežiti i vozila bez sjedala opremljena električnim pogonom koja nisu obuhvaćena Uredbom (EU) br. 168/2013. U Njemačkoj se trenutačno u javnom cestovnom prometu smiju upotrebljavati samo takozvani Segwayi. U novije je vrijeme došlo do brojnih novih izuma na području elektromobilnosti uz mala vozila i to se tržište razvija velikom brzinom. Postojeći pravilnik ne obuhvaća koncepte za ta vozila, tako da ta vozila trenutačno nisu dopuštena za upotrebu u javnom cestovnom prometu u Njemačkoj.
Istodobno, sudska praksa u sve više gradova i općina u Njemačkoj ukazuje na izricanje zabrana i ograničenja u prometu – ponajprije za dizelska vozila. To je potrebno radi zaštite javnog zdravlja i okoliša. U 2018. godini doneseno je nekoliko sudskih presuda u deset njemačkih gradova, a brojni su postupci još u tijeku.
19. lipnja 2015. Europska je komisija pokrenula postupak zbog povrede prava protiv Njemačke zbog kršenja Direktive 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu te je 11. listopada 2018. podnijela tužbu pred Sudom Europske unije (slučaj C-635/18). Prema navodima Komisije, u brojnim područjima u Njemačkoj sustavno se i trajno prekoračuju granične vrijednosti dušikovog dioksida propisane u navedenoj Direktivi. To ima posebnu otegotnu okolnost zbog utjecaja koje ima na zdravlje stanovništva.
Dušikov dioksid nastaje kao proizvod neželjenih nuspojava postupaka izgaranja, prije svega u cestovnom prometu. Taj problem Njemačka može riješiti samo promjenom na ekološki prihvatljivu mobilnost. Čist zrak u njemačkim gradovima Njemačka je vlada proglasila svojim ciljem još početkom 2000-ih. Savezna vlada već dugi niz godina potiče elektromobilnost i prebacivanje na ekološke prometne tehnologije s brojim programima poticanja.
Usprkos tome, razvoj opterećenja dušikovim dioksidom u njegovoj stvarnoj mjeri nije bio predvidljiv za Saveznu vladu.
Donošenje i dodatno unapređivanje planova o održavanju kvalitete zraka u Njemačkoj je obveza saveznog sustava vlasti u gradovima i općinama. Savezna im vlada pritom pruža financijsku podršku. Mjere sadržane u planovima o održavanju kvalitete zraka dugoročne su prirode i mogu predstavljati samo procjenu. Konačna se učinkovitost donesenih mjera može procijeniti tek nakon što protekne nekoliko godina.
Osim toga, manipulacije proizvođača dizelskih vozila razotkrivene 2015. godine donijele su nepredviđene dodatne poteškoće za gradove i općine. Promet dizelskih vozila u planovima za održavanje kvalitete zraka za gradove i općine prihvaćen je uz puno niži udjel emisije dušikovog dioksida. Ti planovi zbog toga djelomično nisu bili prikladni za osiguranje pridržavanja propisanih graničnih vrijednosti, a da to nije vidljivo za obuhvaćene gradove i općine.
Sve više zabrana prometovanja, opterećenje građana i podnošenje tužbe zbog povrede prava od Komisije zahtijevali su hitno djelovanje Savezne vlade. Tu se ubrajaju i program hitnih mjera pokrenut krajem 2017. „Čist zrak 2017. - 2020.” i koncept predstavljen 2. listopada 2018. odn. „Koncept za čist zrak i osiguranje individualne mobilnosti u gradovima”, ali i odluka Savezne vlade, koji dopuštaju elektromobilnost s malim vozilima u javnom cestovnom prometu u Njemačkoj. Ta nova vrsta mobilnosti treba, osobito u velikim gradovima u kojima je opterećenje dušikovim dioksidom posebno veliko, rasteretiti i ekološki oblikovati promet.
Planirani propis ne utječe na slobodan promet robe unutar Europske unije. Ne uspostavljaju se dodatne prepreke za trgovinsko pravo ili prava tržišnog natjecanja. Nacrt Uredbe formulira minimalne tehničke zahtjeve za električna mala vozila koja podjednako vrijedi za sve domaće i inozemne proizvođače. Glavni je cilj planiranog propisa uvođenje prometnog sredstva „električno malo vozilo” u nacionalni pravni sustav Savezne Republike Njemačke.


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification