Notification Detail

Draft Act on selected end-of-life products

Notification Number: 2019/532/CZ (Czech Republic )
Date received: 29/10/2019
End of Standstill: 30/01/2020

Issue of comments by: Commission
cs de en fr
cs en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2019) 03010
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2019/0532/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903010.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0532 CZ LT 29-10-2019 CZ NOTIF


2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221802212
Fax: +420 221802440
E-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
Tel: +420 267 122 599
E-mail: Josef.Benes@mzp.cz


4. Notification Number
2019/0532/CZ - X00M


5. Title
Įstatymo dėl atrinktų naudoti nebetinkamų gaminių projektas


6. Products Concerned
Elektros ir elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai, padangos ir transporto priemonės;
elektros ir elektroninės įrangos atliekos, baterijų ir akumuliatorių atliekos, padangų atliekos, nebetinkamos naudoti transporto priemonės


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Atrinktiems gaminiams, kuriems taikomas siūlomas teisės aktas, priklauso elektros ir elektroninė įranga, baterijos ir akumuliatoriai, padangos ir transporto priemonės. Šio naujo teisės akto tikslas – nustatyti visapusiškas taisykles, taikomas atrinktiems gaminiams visu jų naudojimo laikotarpiu, t. y. nuo gamybos ir pateikimo rinkai iki jų tvarkymo, kai šie gaminiai (naudoti nebetinkami gaminiai) tampa atliekomis. Siūlomo įstatymo nuostatų objektas – reglamentuoti pavojingųjų medžiagų kiekį atrinktuose gaminiuose, vengti atliekų iš atrinktų gaminių susidarymo, reglamentuoti naudoti nebetinkamų gaminių grąžinimą ar surinkimą siekiant užtikrinti, kad kiek įmanoma didesnė jų dalis būtų pakartotinai panaudota, ir antrinį perdirbimą, taip pat specialios naudoti nebetinkamų gaminių tvarkymo, įskaitant jų utilizavimą ir šalinimą, taisyklės. Siūlomame įstatyme taip pat konsoliduojamos ir visapusiškai reglamentuojamos visapusiškų sistemų, skirtų išplėtus gamintojo atsakomybę susidarantiems gamintojų įsipareigojimams vykdyti, sukūrimo ir veikimo taisyklės.

Reikšminiai žodžiai: elektros ir elektroninė įranga, baterijos, akumuliatoriai, padangos, transporto priemonė, atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, baterijų atliekos, padangų atliekos, nebetinkama naudoti transporto priemonė


9. Brief Statement of Grounds
Pagrindinis įstatymo projekto tikslas – užtikrinti aukštą aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos nuo atrinktų gaminių atliekų kenksmingo poveikio standartą, vadovaujantis atitinkamais ES teisės aktais.
Šiuo metu naudoti nebetinkamų gaminių klausimas yra reglamentuojamas pagal Įstatymą Nr. 185/2001 dėl atliekų ir tam tikrų kitų įstatymų pakeitimo (toliau – Atliekų įstatymas) (su pakeitimais). Atliekų įstatymas yra pagrindinis teisės aktas, kuriuo atliekų ekonomika Čekijos Respublikoje buvo reglamentuojama nuo 2001 metų. Jis buvo daug kartų iš dalies pakeistas, pirmiausia dėl būtinybės į nacionalinę teisę perkelti taikomas Europos Sąjungos direktyvas. Bėgant laikui Atliekų įstatymas tapo gana sudėtingas ir painus dėl dažnų pakeitimų. Dėl šios priežasties reikia sukurti naują atskirą teisės aktą.
Naudoti nebetinkamų gaminių klausimas dažnai lieka nepaveiktas pagrindinio atliekoms taikomų nuostatų sisteminimo (ypač kalbant apie išplėstą gamintojų atsakomybę, grąžinimą ir kt.).
Kita praktinė priežastis yra faktas, kad su naudoti nebetinkamais gaminiais susijusios ES direktyvos labai dažnai iš dalies keičiamos, ir visas Atliekų įstatymas kaskart turėtų būti iš dalies keičiamas siekiant perkelti jas į nacionalinę teisę.
Projektu, be kitų dalykų, taip pat pirmą kartą į nacionalinę teisę perkeliami įpareigojimai, susidarantys dėl žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų nėra.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Taip


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  ETRMA on 27-01-2020
Click to expand

ETRMA (European Tyre and Rubber Manufactures Association) has been aware about the new draft act on selected end of life products through the public notification procedure.

We have assessed in detail the proposed legal act and we have to say that the transposition of the waste framework directive in respect to end of life tyres has been positively covered by the act. 

We warmly welcome specific articles to deal with some topics e.g.  On how tyre producers, distributors, and the last seller have to transmit in a separate line on the invoice the costs of take-back used tyres as the best way of generating awareness on the consumer about the environmental cost of the waste management. Even  the obligation of holders,  on request of the customs office,  to demonstrate that tyres intended to be exported, within any consignment,  are not really waste, as a measure of prevention of the  dumping of waste in thirds countries. 

Therefore, European Tyre Industry, fully support the transposition text of the WFD into the Czech Republic´s legislative acquis.