Notification Detail

Draft Act on selected end-of-life products

Notification Number: 2019/532/CZ (Czech Republic )
Date received: 29/10/2019
End of Standstill: 30/01/2020

Issue of comments by: Commission
cs de en fr
cs en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2019) 03010
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2019/0532/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201903010.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2019 0532 CZ HU 29-10-2019 CZ NOTIF


2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Tel: +420 221802212
Fax: +420 221802440
E-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
Tel: +420 267 122 599
E-mail: Josef.Benes@mzp.cz


4. Notification Number
2019/0532/CZ - X00M


5. Title
Törvénytervezet bizonyos elhasználódott termékekről


6. Products Concerned
Elektromos és elektronikus berendezések, elemek és akkumulátorok, gumiabroncsok és járművek;
elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, hulladékelemek és -akkumulátorok, gumiabroncs-hulladék, elhasználódott járművek


7. Notification Under Another Act8. Main Content
A javasolt jogszabály a következő kiválasztott termékekre vonatkozik: elektromos és elektronikus berendezések, elemek és akkumulátorok, gumiabroncsok és járművek. Az új jogszabály célja a kiválasztott termékekre teljes életciklusuk során, azaz a gyártástól és a forgalomba hozataltól a termékek (elhasználódott termékek) hulladékká válását követő kezeléséig irányadó átfogó szabályok megállapítása. A törvényjavaslat rendelkezéseinek tárgya az egyes kiválasztott termékekben található veszélyesanyag-tartalom szabályozása, a kiválasztott termékekből keletkező hulladék megelőzése, az elhasználódott termékek szabályozott visszavétele vagy gyűjtése a lehető legnagyobb mértékű újrahasználatuk és újrafeldolgozásuk biztosítása céljából, valamint az elhasználódott termékek kezelésére vonatkozó különleges szabályok megalkotása, beleértve e termékek hasznosítását és ártalmatlanítását. A törvényjavaslat továbbá egységes szerkezetbe foglalja és átfogó módon szabályozza a gyártó kiterjesztett felelősségéből eredő gyártói kötelezettségek teljesítését szolgáló átfogó rendszerek létrehozására és működésére vonatkozó szabályokat.

Kulcsszavak: elektromos és elektronikus berendezések, elemek, akkumulátorok, gumiabroncsok, járművek, hulladék, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, hulladékelemek és -akkumulátorok, gumiabroncs-hulladék, elhasználódott járművek


9. Brief Statement of Grounds
A törvénytervezet fő célkitűzése, hogy biztosítsa a környezetnek és az emberi egészségnek a kiválasztott termékekből származó hulladék káros hatásaival szembeni magas szintű védelmét az EU vonatkozó jogszabályaival összhangban.
Az elhasználódott termékek kérdéskörét jelenleg a 185/2001. számú, a hulladékról és egyes törvények módosításáról szóló módosított törvény (hulladéktörvény) szabályozza. A hulladéktörvény alapvető fontosságú jogszabály, amely 2001 óta szabályozza a hulladékgazdálkodást a Cseh Köztársaságban. Számos alkalommal módosult, elsősorban az Európai Unió alkalmazandó irányelveinek átültetése miatt. A gyakori módosítások következtében a hulladéktörvény idővel túl bonyolulttá és követhetetlenné vált. Ezért szükség van egy új, különálló jogszabály megalkotására.
Az elhasználódott termékek kérdése számos tekintetben meghaladja az alapvető hulladékgazdálkodási rendszert (különös tekintettel a gyártó kiterjesztett felelősségére, a visszavételre stb.).
Egy másik gyakorlati ok az a tény, hogy az elhasználódott termékekre vonatkozó uniós irányelveket igen gyakran módosítják, és ezen irányelvek átültetéséhez a teljes hulladéktörvényt is minden egyes alkalommal módosítani kellene.
A tervezet továbbá – egyebek mellett – a körforgásos gazdaságról szóló csomagból eredő kötelezettségeket is első alkalommal ülteti át.


10. Reference Documents - Basic Texts
Alapszöveg(ek) nem áll(nak) rendelkezésre


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
Igen


16. TBT and SPS aspects
TBT-vonatkozás

NEM - a tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozás

Nem – a tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


en
  ETRMA on 27-01-2020
Click to expand

ETRMA (European Tyre and Rubber Manufactures Association) has been aware about the new draft act on selected end of life products through the public notification procedure.

We have assessed in detail the proposed legal act and we have to say that the transposition of the waste framework directive in respect to end of life tyres has been positively covered by the act. 

We warmly welcome specific articles to deal with some topics e.g.  On how tyre producers, distributors, and the last seller have to transmit in a separate line on the invoice the costs of take-back used tyres as the best way of generating awareness on the consumer about the environmental cost of the waste management. Even  the obligation of holders,  on request of the customs office,  to demonstrate that tyres intended to be exported, within any consignment,  are not really waste, as a measure of prevention of the  dumping of waste in thirds countries. 

Therefore, European Tyre Industry, fully support the transposition text of the WFD into the Czech Republic´s legislative acquis.