Notification Detail

Technical requirements for electronic gambling machine data management systems

Notification Number: 2018/265/LT (Lithuania )
Date received: 08/06/2018
End of Standstill: 10/09/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2018) 01522
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2018/0265/LT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201801522.PL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0265 LT PL 08-06-2018 LT NOTIF


2. Member State
LT


3. Department Responsible
Lietuvos standartizacijos departamentas
Algirdo g. 31, LT- 03219 Vilnius
Tel. +370 (5) 270 9358
Elektroninis paštas dir9834@lsd.lt


3. Originating Department
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. +370 (5) 233 6246
Elektroninis paštas info@lpt.lt


4. Notification Number
2018/0265/LT - H10


5. Title
Wymagania techniczne dla elektronicznego systemu zarządzania danymi automatów do gier.


6. Products Concerned
Projekt określa wymagania jakie muszą spełniać elektroniczne systemy zarządzania danymi automatów do gier używane przez podmioty organizujące gry hazardowe.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Projekt określa wymagania jakie muszą spełniać elektroniczne systemy zarządzania danymi automatów do gier (zwane dalej ESZDA) używane przez podmioty organizujące gry hazardowe. Określa się strukturę systemów ESZDA oraz wymagania techniczne dla tych systemów. Projekt zawiera wymagania stawiane dodatkowym komponentom systemów ESZDA i opis zarządzania usterkami systemów ESZDA.


9. Brief Statement of Grounds
Celem projektu jest wdrożenie przepisów ustawy Republiki Litewskiej o zmianie art. 2, 10, 15, 16 i 29 ustawy Republiki Litewskiej nr IX-325 o grach hazardowych oraz uzupełnieniu przedmiotowej ustawy o art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 oraz określenie jasnych i dokładnych wymagań technicznych, jakie muszą spełniać systemy ESZDA.


10. Reference Documents - Basic Texts11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
Nie przeprowadzono oceny skutków.


16. TBT and SPS aspects
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie – Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification