Notification Detail

Technical requirements for electronic gambling machine data management systems

Notification Number: 2018/265/LT (Lithuania )
Date received: 08/06/2018
End of Standstill: 10/09/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2018) 01522
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2018/0265/LT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201801522.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0265 LT LV 08-06-2018 LT NOTIF


2. Member State
LT


3. Department Responsible
Lietuvos standartizacijos departamentas
Algirdo g. 31, LT- 03219 Vilnius
Tel. +370 (5) 270 9358
Elektroninis paštas dir9834@lsd.lt


3. Originating Department
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius
Tel. +370 (5) 233 6246
Elektroninis paštas info@lpt.lt


4. Notification Number
2018/0265/LT - H10


5. Title
Elektroniskām spēļu automātu datu pārvaldības sistēmām piemērojamās tehniskās prasības


6. Products Concerned
Projekts attiecas uz prasībām, kas jāievēro attiecībā uz elektroniskām spēļu automātu datu pārvaldības sistēmām, kuras izmanto azartspēļu uzņēmumi.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Projektā ietvertas prasības, kas jāievēro attiecībā uz elektroniskām spēļu automātu datu pārvaldības sistēmām, kuras izmanto azartspēļu uzņēmumi. Projektā noteiktas elektronisko spēļu automātu datu pārvaldības sistēmu struktūra un tām piemērojamās tehniskās prasības. Turklāt projektā paredzētas prasības elektronisko spēļu automātu datu pārvaldības sistēmu palīgkomponentiem un aprakstīts elektronisko spēļu automātu datu pārvaldības sistēmu kļūmju pārvaldības process.


9. Brief Statement of Grounds
Projekta mērķis ir īstenot Lietuvas Republikas Likumu, ar ko groza Likuma Nr. IX-325 par azartspēlēm 2., 10., 15., 16. un 29. pantu un iekļauj tajā 15.1 un 16.1 pantu, kā arī noteikt skaidras un precīzas tehniskās prasības, kuras jāievēro attiecībā uz elektroniskām spēļu automātu datu pārvaldības sistēmām.


10. Reference Documents - Basic Texts11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment
Ietekmes novērtējums nav veikts.


16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification