Notification Detail

Law on measures to combat the spread of fake news

Notification Number: 2018/159/F (France )
Date received: 10/04/2018
End of Standstill: 11/07/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2018) 00908
Direktiva (EU) 2015/1535
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2018/0159/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800908.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0159 F SL 10-04-2018 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Notification Number
2018/0159/F - SERV


5. Title
Zakon o boju proti lažnim informacijam


6. Products Concerned
Operaterji spletnih platform


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Namen predlaganega zakona je preprečiti širjenje lažnih novic prek avdiovizualnih medijev in interneta, zlasti v času volitev.

Predvidene določbe vključujejo obveznost, v skladu s katero morajo ponudniki internetnih storitev in gostiteljev sodelovati v boju proti širjenju lažnih novic. Ti posredniki bodo morali namestiti enostavno dostopen in viden mehanizem poročanja, da bo mogoče pristojnim javnim organom takoj posredovati nanje naslovljena opozorila in javno razkriti sredstva, ki jih namenjajo boju proti širjenju nezakonitih lažnih novic.

Ta dolžnost sodelovanja je že zapisana v členu 6-I Zakona št. 2004-575 z dne 21. junija 2004 o zaupanju v digitalno gospodarstvo v boju proti različnim nezakonitim vsebinam (opravičevanje zločinov proti človeštvu, napeljevanje k storitvi terorističnih dejanj, spodbujanje k rasnemu sovraštvu itd.).

Da bi uporabnike izobrazili o izvoru informacij, s katerimi se srečujejo, in omogočili dešifriranje ali kritično distanciranje, predlog zakona določa, da se samo v predvolilnem obdobju na stroške spletnih platform poostrijo zahteve glede preglednosti pri objavi plačljivih informativnih vsebin („sponzoriranih vsebin“).

Člen L. 111-7 Potrošniškega zakonika določa, da morajo operaterji spletnih platform potrošnikom podajati poštene, jasne in pregledne informacije o morebitnem pogodbenem odnosu, kapitalski povezavi ali plačilu v korist operaterja, če to vpliva na umestitev vsebin, blaga in storitev, ponujenih ali objavljenih na spletu. Ta obveznost pomeni zlasti to, da morajo biti plačane vsebine na platformah jasno označene, na primer z ikono.

Namen predlaganega zakona je poostriti to obveznost glede preglednosti in od platform zahtevati, da javnost obvestijo o identiteti oglaševalca in oseb, ki platforme nadzorujejo ali v imenu katerih platforme delujejo, v primeru preseganja praga, ki ga je treba opredeliti z odlokom, pa tudi o zneskih, ki so bili plačani za objavo teh vsebin. Ker se zakon nanaša samo na vsebino informacij, obveznost glede poostrene preglednosti ne velja za vsebine, katerih namen je oglaševanje blaga ali storitev, ki se na primer objavljajo na trgovskih spletnih platformah.


9. Brief Statement of Grounds
Glede na interes v boju proti širjenju lažnih informacij se za platforme, katerih storitve množično in prefinjeno uporabljajo tisti, ki želijo razširiti lažne informacije, naložijo poostrene obveznosti glede preglednosti, ne da bi to povzročilo nesorazmeren poseg v svobodo trgovine in industrije.


10. Reference Documents - Basic Texts
Sklici na referenčna besedila: - poglavje VII naslova I knjige 1 Volilnega zakonika.
Člen 6 Zakona št. 2004-575 z dne 21. junija 2004 o zaupanju v digitalno gospodarstvo.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
Vidik TOT

Ne – osnutek ni ne tehnični predpis ne postopek za ugotavljanje skladnosti.

NE – osnutek nima pomembnega vpliva na mednarodno trgovino.

Vidik SFS

Ne – osnutek ni ne sanitarni ne fitosanitarni ukrep.

**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535
Faks: +32 229 98043
e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification