Notification Detail

Law on measures to combat the spread of fake news

Notification Number: 2018/159/F (France )
Date received: 10/04/2018
End of Standstill: 11/07/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2018) 00908
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2018/0159/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800908.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0159 F LV 10-04-2018 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Notification Number
2018/0159/F - SERV


5. Title
Likums par nepatiesas informācijas apkarošanu


6. Products Concerned
Tiešsaistes platformu operatori


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Likumprojekts ir paredzēts ar audiovizuālo mediju un interneta starpniecību izplatītu viltus ziņu apkarošanai, jo īpaši vēlēšanu periodā.

Starp paredzētajiem pasākumiem ir arī interneta piekļuves un mitināšanas pakalpojumu sniedzēju pienākums sadarboties cīņā pret viltus ziņu izplatīšanu. Tādējādi šiem starpniekiem būs pienākums izstrādāt brīdināšanas mehānismu, kam jābūt viegli pieejamam un labi redzamam, nekavējoties nodot tālāk kompetentām valsts iestādēm saņemtos brīdinājumus un publiskot informāciju par līdzekļiem, ko tie izmanto cīņai pret nelikumīgām viltus ziņām.

Minētais sadarbības pienākums jau ir paredzēts 2004. gada 21. jūnija Likuma Nr. 2004-575 par digitālās ekonomikas uzticamību 6-I. pantā, vēršoties pret dažādu nelikumīgu saturu (noziegumu pret cilvēci attaisnošana, kūdīšana uz terora aktiem, rasu naida kurināšana utt.).

Lai interneta lietotāju vidū veicinātu izpratni par viņu saņemtās informācijas izcelsmi un atvieglotu atšifrēšanu vai kritisku izvērtēšanu, likumprojekts paredz — tikai vēlēšanu perioda laikā — pastiprināt pārredzamības pienākumu, kas jāpilda tiešsaistes platformām, attiecībā uz tās informācijas saturu, kura tiek izplatīta par samaksu (“sponsorētais saturs”).

Patēriņa kodeksa L. 111-7. pants paredz, ka tiešsaistes platformu operatoriem jāsniedz patērētājiem godīga, skaidra un pārredzama informācija par iespējamajām līgumattiecībām, kapitāla saiknēm vai atlīdzību, ko tie saņem, ja tas ietekmē tiešsaistē piedāvātā vai pieejamā satura, preču un pakalpojumu klasifikāciju. Šis pienākums jo īpaši ļauj uzdot platformām ar skaidru norādi, piemēram, ikonu, brīdināt par to, ka saturs tiek izplatīts par atlīdzību.

Likumprojekta mērķis ir pastiprināt šo pārredzamības pienākumu, uzdodot platformām informēt sabiedrību par to, kas ir publicētā satura iesniedzējs un tās personas, kuru pakļautībā vai kuru labā viņš darbojas, kā arī, pārsniedzot ar dekrētu nosakāmu robežvērtību — kādas summas tiek maksātas par šā satura izplatīšanu. Šāds pastiprināts pārredzamības pienākums attiecas tikai uz informatīva rakstura saturu, bet neskar tādu saturu, kas reklamē preces vai pakalpojumus, piemēram, saturu, kas tiek publicēts tiešsaistes tirdzniecības platformās.


9. Brief Statement of Grounds
Ņemot vērā lielo ieinteresētību cīņā pret nepatiesas informācijas izplatīšanu, pastiprināti pārredzamības pienākumi tiek noteikti platformām, kuru pakalpojumus plaši un prasmīgi izmanto tie, kas vēlas izplatīt nepatiesu informāciju, tomēr šie pienākumi nerada nesamērīgu ietekmi uz uzņēmējdarbības brīvību.


10. Reference Documents - Basic Texts
Atsauces uz pamatdokumentiem: — Vēlēšanu kodeksa 1. sējuma I daļas VII nodaļa;
— 2004. gada 21. jūnija Likuma Nr. 2004-575 par digitālās ekonomikas uzticamību 6. pants.


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projekts nav tehniski noteikumi vai atbilstības novērtējums.

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification