Notification Detail

Law on measures to combat the spread of fake news

Notification Number: 2018/159/F (France )
Date received: 10/04/2018
End of Standstill: 11/07/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2018) 00908
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2018/0159/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800908.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0159 F LT 10-04-2018 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Notification Number
2018/0159/F - SERV


5. Title
Įstatymas dėl kovos su klaidinga informacija


6. Products Concerned
Interneto platformos operatoriai


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Siūlomu įstatymu siekiama kovoti su klaidingų naujienų platinimu, ypač rinkimų laikotarpiu, garso ir vaizdo žiniasklaidos priemonėmis bei internetu.

Tarp numatomų nuostatų yra įpareigojimas interneto paslaugų teikėjams ir prieglobos teikėjams bendradarbiauti kovoje su klaidingų naujienų platinimu. Todėl šie tarpininkai privalės sukurti lengvai prieinamą ir matomą pranešimo sistemą, kad būtų galima nedelsiant perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms joms skirtus pranešimus ir paskelbti apie priemones, kurias jie skiria kovai su klaidingomis neteisėtomis naujienomis.

Tokia prievolė bendradarbiauti jau yra įtvirtinta 2004 m. birželio 21 d. Įstatymo Nr. 2004-575 dėl pasitikėjimo skaitmenine ekonomika kovoje su įvairiu neteisėtu turiniu 6-I straipsnyje (atsiprašymas už nusikaltimus žmonijai, kurstymas vykdyti teroro aktus, rasinės neapykantos kurstymas ir pan.).

Siekiant padidinti interneto vartotojų informuotumą apie jiems teikiamos informacijos kilmę ir palengvinti iššifravimą arba išlaikyti kritinį atstumą, siūlomame įstatyme yra numatyta, kad rinkimų laikotarpiu turi būti sustiprintas (internetinių platformų sąskaita) įpareigojimas užtikrinti skaidrumą, susijusį su už atlygį pateikiamos informacijos turiniu („remiamas turinys“).

Vartotojų kodekso L. 111-7 straipsnyje nustatyta, kad interneto platformų operatoriai turi pateikti vartotojams teisingą, aiškią ir skaidrią informaciją apie galimą sutartinį santykį, kapitalistinį ryšį ar jiems naudingą atlygį, jei tai daro įtaką turinio, prekių ir paslaugų, siūlomų ar teikiamų internetu, klasifikavimui. Šis įpareigojimas visų pirma leidžia reikalauti, kad platformos praneštų pateikdamos aiškią nuorodą, pavyzdžiui, piktogramą, kad atitinkamas turinys yra pateikiamas už atlygį.

Siūlomu įstatymu siekiama sustiprinti šį skaidrumo užtikrinimo įpareigojimą, reikalaujant, kad platformos informuotų visuomenę apie reklamuotojo tapatybę, jo priežiūrą vykdančius asmenis arba jo vardu veikiančius asmenis ir, neviršijant dekretu nustatytos ribos, apie sumas, skirtas šiam turiniui pateikti. Šis didesnio skaidrumo įpareigojimas nėra taikomas tik tokiam informacijos turiniui, kuris yra skirtas prekėms ar paslaugoms reklamuoti ir yra skelbiamas, pvz., internetinėse prekybos platformose.


9. Brief Statement of Grounds
Atsižvelgiant į suinteresuotumą kovoti su klaidingos informacijos platinimu, didesnio skaidrumo įpareigojimai yra taikomi platformoms, kurių paslaugas intensyviai ir įmantriai naudoja tie, kurie nori platinti klaidingą informaciją, neproporcingai nepažeisdami prekybos ir pramonės laisvės.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų nuorodos: - Rinkimų kodekso 1 knygos I antraštinės dalies VII skyrius.
- 2004 m. birželio 21 d. Įstatymo Nr. 2004-575 dėl pasitikėjimo skaitmenine ekonomika 6 straipsnis.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

Ne – projektas nėra techninis reglamentas ar atitikties vertinimo procedūra.

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification