Notification Detail

Law on measures to combat the spread of fake news

Notification Number: 2018/159/F (France )
Date received: 10/04/2018
End of Standstill: 11/07/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2018) 00908
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2018/0159/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800908.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0159 F HU 10-04-2018 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Notification Number
2018/0159/F - SERV


5. Title
Törvény a hamis információk elleni küzdelemről


6. Products Concerned
Online platformok üzemeltetői


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
A törvényjavaslat célja a hamis hírek audiovizuális médián és interneten keresztül történő terjesztése elleni küzdelem, különösen választási időszakban.

A tervezett rendelkezések között szerepel az internetszolgáltatókra és a tárhelyszolgáltatókra vonatkozó, a hamis hírek terjesztése elleni küzdelemben való együttműködésre irányuló kötelezettség. Ezek a közvetítők így kötelesek lesznek egy könnyen elérhető és látható figyelmeztető rendszert bevezetni, az illetékes állami hatóságokat azonnal tájékoztatni a nekik címzett figyelmeztetésekről és nyilvánosságra hozni azokat az eszközöket, amelyekkel a törvénybe ütköző hamis hírek ellen küzdenek.

Egy ilyen együttműködési kötelezettséget a digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló, 2004. június 21-i 2004-575. sz. törvény 6. cikke már előír a különböző törvénybe ütköző tartalmakkal szemben (az emberiesség elleni bűncselekmények méltatása, a terrorcselekményekre való felbujtás, fajgyűlöletre uszítás stb.).

Az internetfelhasználóknak az információk eredetére való odafigyelésre történő felhívása, valamint a visszafejtés vagy a kritikus távolság megkönnyítése érdekében a törvényjavaslat célja, hogy – kizárólag a választási időszak alatt – az online platformok terhére szigorítsa az átláthatósági kötelezettséget a javadalmazás fejében előre helyezett információs tartalmak („szponzorált tartalmak”) vonatkozásában.

A fogyasztóvédelmi törvénykönyv L. 111-7. cikke értelmében az online platformok üzemeltetői kötelesek hiteles, világos és átlátható információt szolgáltatni a felhasználóknak az esetleges szerződéses vagy tőkapcsolatokról, illetve a számukra nyújtott javadalmazásról, amennyiben ezek befolyásolják az online biztosított tartalmak, javak és szolgáltatások csoportosítását. Ez a kötelezettség nevezetesen lehetővé teszi, hogy a platformoknak egy világos jelzéssel, például egy ikonnal jelezniük kelljen, hogy egy tartalmat javadalmazás fejében helyeztek előre.

A törvényjavaslat célja ennek az átláthatósági kötelezettségnek a szigorítása azáltal, hogy előírja a platformok számára, hogy tájékoztassák a nyilvánosságot a hirdető és azon személyek személyazonosságáról, akik felügyelete alatt állnak, vagy akiknek a nevében eljárnak, továbbá a rendelet útján meghatározandó küszöbön felül a tartalmak előrehelyezésére fordított összegekről. A szabályozás egyedül az információs tartalmakat érinti, a javak vagy szolgáltatások támogatását célzó tartalmak, mint például az online kereskedelmi platformokon közzétett tartalmak nem tartoznak ez alá a szigorított átláthatósági kötelezettség alá.


9. Brief Statement of Grounds
Tekintettel a hamis információszolgáltatás elleni küzdelemhez kapcsolódó érdekre, a kereskedelem és az ipar szabadságának aránytalan sérelme nélkül szigorúbb átláthatósági kötelezettségeket határoznak meg azon platformokra vonatkozóan, amelyek szolgáltatásait kiterjedt és összetett módon olyanok veszik igénybe, akik hamis információkat szeretnének elterjeszteni.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hivatkozások referenciaszövegekre: – a választási törvénykönyv 1. könyve I. címének VII. fejezete.
– a digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló, 2004. június 21-i 2004-575. sz. törvény 6. cikke.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-vonatkozások

Nem – A tervezet nem műszaki szabályozás és nem megfelelőség-értékelési eljárás

NEM - A tervezetnek nincs jelentős hatása a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozások

Nem – A tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification