Notification Detail

Law on measures to combat the spread of fake news

Notification Number: 2018/159/F (France )
Date received: 10/04/2018
End of Standstill: 11/07/2018

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2018) 00908
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2018/0159/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201800908.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2018 0159 F CS 10-04-2018 F NOTIF


2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Secrétariat général
Ministère de la culture
182, rue Saint-Honoré
75 033 PARIS Cedex 01
M. Alban De Nervaux
Chef du Service des affaires juridiques et internationales
alban.de-nervaux@culture.gouv.fr
01 40 15 77 46


4. Notification Number
2018/0159/F - SERV


5. Title
Zákon o boji proti nepravdivým informacím


6. Products Concerned
Provozovatelé internetových platforem


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Cílem návrhu zákona je bojovat proti šíření falešných zpráv prostřednictvím audiovizuálních médií a internetu, zejména v období voleb.

V navrhovaných ustanoveních figuruje i povinnost poskytovatelů a hostitelů internetových služeb spolupracovat v boji proti šíření falešných zpráv. Tito zprostředkovatelé by podle návrhu měli povinnost vytvořit snadno přístupný a viditelný systém podávání zpráv, který by neprodleně postupoval příslušným veřejným orgánům zprávy, které jim byly adresovány, a zpřístupňoval prostředky pro boj proti nezákonným falešným zprávám.

Tato povinnost spolupráce je zakotvena již v článku 6-I zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku, který se věnuje potírání různého nezákonného obsahu (omlouvání zločinů proti lidskosti, nabádání k spáchání teroristických činů, podněcování k rasové nenávisti, ...).

S cílem zajistit, aby byli uživatelé internetu schopni vnímat původ informací, kterým jsou vystaveni, a aby tyto informace byli s to dešifrovat nebo zaujmout k nim kritický odstup, návrh zákona počítá výhradně v průběhu období voleb s posílením povinnosti transparentnosti na straně internetových platforem ve vztahu k obsahu přednostně zařazovaných informací za úplatu („sponzorovaný obsah“).

Článek L. 111-7 spotřebitelského zákoníku stanoví provozovatelům internetových platforem povinnost podat uživatelům věrné, srozumitelné a transparentní informace o případné existenci smluvního vztahu, o kapitálových vazbách nebo odměnách, kterých jsou příjemci, pokud tyto mají vliv na zařazování obsahu, zboží a služeb nabízených nebo uváděných na internetu. Tato povinnost zejména umožňuje uložit platformám, aby na základě uvedení jasného údaje, například pomocí ikony, daly najevo, že daný obsah byl zařazen za úplatu.

Cílem tohoto návrhu zákona je rozšířit tuto povinnost tím, že platformám bude uloženo informovat veřejnost o totožnosti inzerenta a osob, které jej ovládají nebo jejichž jménem tento inzerent jedná, a rovněž o částce, která byla uhrazena za zařazení tohoto obsahu, pokud tato částka přesahuje prahovou hodnotu stanovenou dekretem. Vzhledem k tomu, že zde jde pouze o informační obsah, obsah související s propagací zboží nebo služeb, které jsou běžně nabízeny v internetových obchodech, nepodléhá této rozšířené povinnosti transparentnosti.


9. Brief Statement of Grounds
Vzhledem k významu boje proti šíření nepravdivých informací bude rozšířená povinnost transparentnosti uložena platformám, jejichž služby v masivním měřítku a sofistikovanými způsoby využívají osoby, které mají v úmyslu šířit nepravdivé informace, aniž by došlo k nepřiměřenému zásahu do svobody obchodu a průmyslu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkazy na referenční texty: - kapitola VII hlavy I knihy 1 volebního zákoníku.
- článek 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Hledisko TBT

Ne - Návrh není technickým předpisem ani posouzením shody

NE - Návrh nemá zásadní dopad na mezinárodní obchod.

Hledisko SPS

Ne - Návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification