Notification Detail

Draft Federal Act concerning the production and placement on the market of tobacco products, the advertising of tobacco products and the protection of non-smokers (Tobacco Act), and the Federal Act creating the Austrian Agency for Health and Food Safety and establishing the Austrian Federal Office for Safety in Health Care (Health and Food Safety Act – GESG)

Notification Number: 2016/25/A (Austria)
Date received: 15/01/2016
End of Standstill: 18/04/2016 ( 18/07/2016)

Issue of detailed opinion by: Spain
de en fr
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2016) 00156
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2016/0025/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600156.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0025 A RO 15-01-2016 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/1
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-5436
Telefax +43-1/71100-93-5436
E-Mail: not9834@bmwfw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Gesundheit
Abteilung II/1
A-1030 Wien, Radetzkystr. 2
Telefon +43-1/71100-4432


4. Notification Number
2016/0025/A - X00M


5. Title
Proiect de lege federală de modificare a Legii privind fabricarea şi introducerea în circulaţie a produselor din tutun, precum şi publicitatea pentru produsele din tutun şi protecţia nefumătorilor (Legea privind tutunul) şi a Legii federale de instituire a Agenţiei Austriece pentru Sănătate şi Siguranţa Alimentaţiei GmbH şi a Oficiului Federal pentru Siguranţa Alimentară şi a Oficiului Federal pentru Siguranţa în domeniul Sanitar (Legea privind siguranţa produselor alimentare)


6. Products Concerned
Produse din tutun şi produse conexe


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE.


9. Brief Statement of Grounds
Actualizarea Legii privind tutunul este necesară în temeiul cerinţelor privind transpunerea Directivei 2014/40/UE.


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimitere la textele de bază: Legea federală privind fabricarea şi introducerea pe piaţă a produselor din tutun, precum şi publicitatea pentru produsele din tutun şi protecţia nefumătorilor (Legea privind tutunul)
BGBl. 431/1995, modificată ultima dată prin BGBl. I nr. 101/2015


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Acordul TBT

NU – Proiectul nu are efecte semnificative asupra comerţului internaţional.

Acordul SPS

NU – Proiectul nu are efecte semnificative asupra comerţului internaţional.

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification