Notification Detail

Draft Federal Act concerning the production and placement on the market of tobacco products, the advertising of tobacco products and the protection of non-smokers (Tobacco Act), and the Federal Act creating the Austrian Agency for Health and Food Safety and establishing the Austrian Federal Office for Safety in Health Care (Health and Food Safety Act – GESG)

Notification Number: 2016/25/A (Austria)
Date received: 15/01/2016
End of Standstill: 18/04/2016 ( 18/07/2016)

Issue of detailed opinion by: Spain
de en fr
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2016) 00156
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2016/0025/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600156.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0025 A MT 15-01-2016 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/1
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-5436
Telefax +43-1/71100-93-5436
E-Mail: not9834@bmwfw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Gesundheit
Abteilung II/1
A-1030 Wien, Radetzkystr. 2
Telefon +43-1/71100-4432


4. Notification Number
2016/0025/A - X00M


5. Title
Abbozz ta' Liġi Federali, li temenda l-Liġi Federali dwar il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tat-tabakk kif ukoll il-pubbliċità ta' prodotti tat-tabakk u l-protezzjoni ta' min ma jpejjipx (Liġi dwar it-Tabakk) u l-Liġi Federali, li twaqqaf L-Aġenzija Awstrijaka għas-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel GmbH u l-Uffiċċju Federali għas-Sikurezza tal-Ikel kif ukoll l-Uffiċċju Federali għas-Sikurezza fil-Qasam tas-Saħħa (Liġi dwar is-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel - GESG)


6. Products Concerned
Prodotti tat-tabakk u prodotti relatati


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Implimentazzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE.


9. Brief Statement of Grounds
L-emenda tal-Liġi dwar it-Tabakk hi meħtieġa minħabba l-obbligi ta' implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/40/UE


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza għat-testi bażiċi: Liġi Federali dwar il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tat-tabakk kif ukoll il-pubbliċità ta' prodotti tat-tabakk u l-protezzjoni ta' min ma jpejjipx (Liġi dwar it-Tabakk)
Gazzetta tal-Liġi Federali 431/1995 emendata l-aħħar, Gazzetta tal-Liġi Federali I Nru 101/2015


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Iva


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

LE - L-abbozz m'għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

LE - L-abbozz m'għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification