Notification Detail

Draft Federal Act concerning the production and placement on the market of tobacco products, the advertising of tobacco products and the protection of non-smokers (Tobacco Act), and the Federal Act creating the Austrian Agency for Health and Food Safety and establishing the Austrian Federal Office for Safety in Health Care (Health and Food Safety Act – GESG)

Notification Number: 2016/25/A (Austria)
Date received: 15/01/2016
End of Standstill: 18/04/2016 ( 18/07/2016)

Issue of detailed opinion by: Spain
de en fr
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2016) 00156
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2016/0025/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600156.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0025 A LT 15-01-2016 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/1
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-5436
Telefax +43-1/71100-93-5436
E-Mail: not9834@bmwfw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Gesundheit
Abteilung II/1
A-1030 Wien, Radetzkystr. 2
Telefon +43-1/71100-4432


4. Notification Number
2016/0025/A - X00M


5. Title
Federalinio įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas Federalinis tabako gaminių gamybos, pateikimo rinkai ir reklamos bei nerūkančiųjų apsaugos įstatymas (Tabako įstatymas) ir Federalinis įstatymas, kuriuo įsteigiama Austrijos sveikatos ir mitybos saugos agentūra (vok. – Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) ir įsteigiamos Federalinė mitybos saugos agentūra bei Federalinė sveikatos apsaugos agentūra (Sveikatos ir mitybos saugos įstatymas, vok. santrumpa – GESG), projektas


6. Products Concerned
Tabako ir susiję gaminiai


7. Notification Under Another Act8. Main Content
2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB, perkėlimas į nacionalinę teisę.


9. Brief Statement of Grounds
Tabako įstatymo pakeitimas reikalingas dėl būtinybės įgyvendinti Direktyvą 2014/40/ES.


10. Reference Documents - Basic Texts
Pagrindinių tekstų nuorodos: Federalinis tabako gaminių gamybos, pateikimo rinkai ir reklamos bei nerūkančiųjų apsaugos įstatymas (Tabako įstatymas)
(Federalinis oficialusis leidinys (vok. santrumpa – BGBl.) Nr. 431/1995) su paskutiniais pakeitimais, paskelbtais BGBl. I Nr. 101/2015


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Taip


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification