Notification Detail

Draft Federal Act concerning the production and placement on the market of tobacco products, the advertising of tobacco products and the protection of non-smokers (Tobacco Act), and the Federal Act creating the Austrian Agency for Health and Food Safety and establishing the Austrian Federal Office for Safety in Health Care (Health and Food Safety Act – GESG)

Notification Number: 2016/25/A (Austria)
Date received: 15/01/2016
End of Standstill: 18/04/2016 ( 18/07/2016)

Issue of detailed opinion by: Spain
de en fr
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2016) 00156
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2016/0025/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600156.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0025 A DA 15-01-2016 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/1
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-5436
Telefax +43-1/71100-93-5436
E-Mail: not9834@bmwfw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Gesundheit
Abteilung II/1
A-1030 Wien, Radetzkystr. 2
Telefon +43-1/71100-4432


4. Notification Number
2016/0025/A - X00M


5. Title
Udkast til forbundslov, der ændrer forbundsloven om fremstilling og markedsføring af tobaksvarer samt reklamer for tobaksvarer og beskyttelse af ikke-rygere (tobaksloven) og forbundsloven, med hvilken det østrigske agentur for sundhed og fødevaresikkerhed (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) oprettes, og departementet for fødevaresikkerhed samt departementet for sikkerhed i sundhedsvæsenet etableres (lov om sundhed og fødevaresikkerhed - GESG)


6. Products Concerned
Tobaksvarer og relaterede produkter


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Implementering i national lovgivning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF.


9. Brief Statement of Grounds
Ændringen af tobaksloven er nødvendig på grund af gennemførelseskravene i direktiv 204/40/EU.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning til grundteksterne: forbundslov om fremstilling og markedsføring af tobaksvarer samt reklamer for tobaksvarer og beskyttelse af ikke-rygere (tobaksloven)
BGBl. 431/1995, senest ændret ved BGBl. I nr. 101/2015.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlig indvirkning på den internationale handel.

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ingen væsentlig indvirkning på den internationale handel.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification