Notification Detail

Draft Federal Act concerning the production and placement on the market of tobacco products, the advertising of tobacco products and the protection of non-smokers (Tobacco Act), and the Federal Act creating the Austrian Agency for Health and Food Safety and establishing the Austrian Federal Office for Safety in Health Care (Health and Food Safety Act – GESG)

Notification Number: 2016/25/A (Austria)
Date received: 15/01/2016
End of Standstill: 18/04/2016 ( 18/07/2016)

Issue of detailed opinion by: Spain
de en fr
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2016) 00156
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2016/0025/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600156.CS)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2016 0025 A CS 15-01-2016 A NOTIF


2. Member State
A


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/1
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-5436
Telefax +43-1/71100-93-5436
E-Mail: not9834@bmwfw.gv.at


3. Originating Department
Bundesministerium für Gesundheit
Abteilung II/1
A-1030 Wien, Radetzkystr. 2
Telefon +43-1/71100-4432


4. Notification Number
2016/0025/A - X00M


5. Title
Návrh spolkového zákona, kterým se mění spolkový zákon o výrobě a uvádění tabákových výrobků na trh, jakož i o reklamě na tabákové výrobky a ochraně nekuřáků (tabákový zákon) a spolkový zákon, kterým se zřizují Rakouská agentura pro zdraví a zabezpečení potravin (orig. Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) a Spolkový úřad pro zabezpečení potravin (orig. Bundesamt für Ernährungssicherheit), jakož i Spolkový úřad pro bezpečnost ve zdravotnictví (orig. Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen) (orig. Gesundheits- und Ernährungssicherheitsgesetz - GESG)


6. Products Concerned
Tabákové výrobky a příbuzné výrobky


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o harmonizaci právních a správních předpisů členských zemí o výrobě, úpravě a prodeji tabákových výrobků a příbuzných výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES v rámci vnitrostátního práva.


9. Brief Statement of Grounds
Novelizace tabákového zákona je nezbytná z důvodu požadavků na provedení dle směrnice 2014/40/EU


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz na související texty: Spolkový zákon o výrobě a uvádění tabákových výrobků na trh, jakož i o reklamě na tabákové výrobky a ochraně nekuřáků (tabákový zákon)
Spolková sbírka zákonů 431/1995 ve znění Spolkové sbírky zákonů I č. 101/2015


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Ano


16. TBT and SPS aspects
Dohoda TBT

NE - Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

Dohoda SPS

NE - Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification