Notification Detail

Amendment to Government Decree 39/2013 of 14 February 2013 on the manufacture, placement on the market and control of tobacco products, combined warnings and the detailed rules for the application of the health-protection fine (the 'Implementation Decree')

Notification Number: 2015/723/HU (Hungary)
Date received: 22/12/2015
End of Standstill: 23/03/2016

Issue of comments by: Commission,Italy
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr hu
hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2015) 04026
Directiva (UE) 2015/1535
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2015/0723/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201504026.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0723 HU RO 22-12-2015 HU NOTIF


2. Member State
HU


3. Department Responsible
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Originating Department
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségpolitikai Jogi Osztály
Dr. Schlammadinger József

Budapest
Arany János u. 6-8.
H-1051
Tel: (36 1) 795-1240
Fax: (36-1) 795-0192
E-mail cím: egpoljvez@emmi.gov.hu, jozsef.schlammadinger@emmi.gov.hu
Levélcím: 1884 Budapest, Pf. 1


4. Notification Number
2015/0723/HU - B00


5. Title
Modificarea Decretului guvernamental 39/2013 din 14 februarie 2013 privind producerea, introducerea pe piaţă şi controlul produselor din tutun, avertismentele combinate şi normele detaliate pentru aplicarea amenzii pentru protecţia sănătăţii (denumit în continuare „Decretul de punere în aplicare”)


6. Products Concerned
- Ţigarete electronice şi flacoane de reumplere
- Dispozitive electronice de imitare a fumatului


7. Notification Under Another Act
- Proiectul transpune parţial Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE (denumită în continuare „Directiva”).


8. Main Content
Îndeplinirea obligaţiei de armonizare: transpunerea parţială a Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE.
În interesul transpunerii directivei în Ungaria, în contextul armonizării, este necesară modificarea Decretului guvernamental 39/2013 din 14 februarie 2013 privind producerea, introducerea pe piaţă şi controlul produselor din tutun, avertismentele combinate şi normele detaliate pentru aplicarea amenzii pentru protecţia sănătăţii.
Armonizarea a fost efectuată parţial şi este încă în desfăşurare. Obiectivul prezentei modificări a decretului este de a transpune normele directivei cu privire la ţigaretele electronice, de a reglementa introducerea pe piaţă şi utilizarea ţigaretelor electronice (inclusiv a tuturor accesoriilor, componentelor şi flacoanelor de reumplere) şi a dispozitivelor electronice de imitare a fumatului.

Directiva 2014/40/UE se aplică doar produselor care conţin nicotină şi nu se aplică ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere care nu conţin nicotină; totuşi, articolul 24 alineatul (3) din directivă autorizează statele membre să reglementeze sau să interzică o anumită categorie de produse din tutun sau produse conexe şi să reglementeze sau să interzică produse care imită o anumită categorie de produse din tutun sau produse conexe. Ungaria doreşte să facă uz de această opţiune, iar cerinţele stabilite în directivă s-ar aplica dispozitivelor şi produselor electronice de imitare a fumatului care nu conţin nicotină în cazul adoptării dispoziţiilor stabilite în prezentul proiect.

Proiectul include următoarele dispoziţii planificate privind următoarele şi notifică:
• O dispoziţie privind interdicţia introducerii pe piaţă şi a distribuirii produselor care conţin substanţe aromatizante;
• O obligaţie de notificare pentru dispozitivele electronice de imitare a fumatului şi conţinutul datelor notificării;
• Norme de reglementare a condiţiilor pentru introducerea pe piaţă şi distribuirea dispozitivelor electronice de imitare a fumatului;
• Norme de reglementare a informaţiilor care trebuie să fie incluse pe pachetele dispozitivelor electronice de imitare a fumatului;
• Norme de reglementare a condiţiilor pentru pachete şi ambalajul exterior al dispozitivelor electronice de imitare a fumatului;
• Norme de reglementare a condiţiilor pentru avertismentele de sănătate care trebuie amplasate pe pachetele şi pe ambalajul exterior al dispozitivelor electronice de imitare a fumatului.


9. Brief Statement of Grounds
Datele privind obişnuinţele de fumat şi frecvenţa fumatului în Ungaria sunt mai pesimiste decât în majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană; acest lucru justifică introducerea unor măsuri prohibitive în continuare în Ungaria din motive de protecţie a sănătăţii, într-un efort de a reduce fumatul, precum şi dependenţa de nicotină ca urmare a utilizării dispozitivelor de imitare a fumatului sau a promovării fumatului cu dispozitive de imitare a fumatului. Modificarea decretului de punere în aplicare este necesară şi proporţională în baza motivelor menţionate anterior, şi anume pentru a susţine protecţia sănătăţii copiilor şi a tinerilor.

Am dori să subliniem în special următoarele:

Reglementarea introducerii pe piaţă a dispozitivelor electronice de imitare a fumatului

Dispozitivele electronice de imitare a fumatului constituie un risc pentru sănătate care justifică reglementarea introducerii pe piaţă şi a distribuţiei acestora.
Conform unui studiu desfăşurat de Punctul Focal pentru Controlul Tutunului din cadrul Institutului Naţional pentru Dezvoltarea Sănătăţii, „vaporii” eliberaţi în timpul utilizării ţigaretelor electronice şi a dispozitivelor electronice de imitare a fumatului constituie, de asemenea, un risc pentru sănătate pentru persoanele care nu utilizează astfel de dispozitive ─ indiferent de conţinutul de nicotină.
În plus, pentru a pune în aplicare mai eficient regulamentul privind ţigaretele electronice, este necesară reglementarea dispozitivelor de imitare a fumatului.

Având în vedere cele menţionate anterior, reglementarea introducerii pe piaţă a dispozitivelor electronice de imitare a fumatului ar permite, de asemenea, reglementarea dispozitivelor de unică folosinţă care nu conţin nicotină. Deoarece nicotina este o substanţă care creează dependenţă, nu este suficientă sancţionarea încălcărilor normelor care se aplică ţigaretelor electronice, ci, este, de asemenea, necesar să se cunoască participanţii de pe piaţă care distribuie aceste dispozitive în mod legal.
Mai mult, este foarte important ca autorităţile să deţină informaţii oportune şi corecte privind compoziţia dispozitivelor de pe piaţă deoarece aceste dispozitive pot constitui un risc semnificativ pentru sănătate, în ciuda lipsei conţinutului de nicotină (acest aspect este extins în evaluarea impactului ataşată).

Indiferent de conţinutul lor de nicotină, ţigaretele electronice şi dispozitivele electronice de imitare a fumatului sunt predispuse promovării culturii fumatului şi, prin urmare, acordarea derogării pentru dispozitive care nu conţin nicotină din regulament implică preocupări legate de sănătatea publică şi acţionează împotriva eforturilor anterioare de a reduce prevalenţa fumatului.

Având în vedere cele menţionate anterior, se justifică reglementarea introducerii pe piaţă a ţigaretelor electronice şi dispozitivelor electronice de imitare a fumatului, indiferent de conţinutul lor de nicotină.

Articolul 16 din Convenţia-cadru privind controlul tutunului a OMS recomandă ca părţile participante să interzică producerea de dulciuri, gustări, jucării sau alte obiecte în formă de produse din tutun care sunt atrăgătoare pentru minori. Obiectivul reducerii prevalenţei fumatului nu constituie doar protecţia fumătorilor, ci şi denormalizarea ─ şi anume, reducerea acceptării sociale ─ a fumatului. Este în contradicţie cu prezentul obiectiv utilizarea ţigaretelor de imitare chiar şi atunci când nu pot fi utilizate ţigaretele tradiţionale.


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimitere (trimiteri) la textul (textele) de bază: - Legea XLII din 1999 privind protecţia nefumătorilor şi anumite regulamente privind consumul şi distribuţia produselor din tutun
- Decretul guvernamental 39/2013 din 14 februarie 2013 privind producerea, introducerea pe piaţă şi controlul produselor din tutun, avertismentele combinate şi normele detaliate pentru aplicarea amenzii pentru protecţia sănătăţii
Numărul de înregistrare atribuit de Comisie: 2012/11/HU.
Textele de bază au fost înaintate cu o notificare anterioară: 2012/0011/HU


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Aspect TBT

NU - Proiectul nu are un impact semnificativ asupra comerţului internaţional.

Aspect SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară.

**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification