Notification Detail

Order concerning the issue of approvals for construction products that come into contact with drinking water.

Notification Number: 2015/58/DK (Denmark)
Date received: 06/02/2015
End of Standstill: 07/05/2015

Issue of comments by: Commission,France
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
da
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00314
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0058/DK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500314.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0058 DK HR 06-02-2015 DK NOTIF2. Member State
DK


3. Department Responsible
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø.
Tlf. 35 29 10 00
e-mail: noti@erst.dk


3. Originating Department
Energistyrelsen
Amaliegade 44,
1256 København K


4. Notification Number
2015/0058/DK - B10


5. Title
Naredba o izdavanju odobrenja za građevne proizvode koji dolaze u kontakt s pitkom vodom.


6. Products Concerned
Svojstva građevnih proizvoda koji dolaze u kontakt s pitkom vodom u pogledu ljudskog zdravlja, u svrhu zaštite kvalitete pitke vode.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Naredba sadrži izmjene postojeće naredbe o izdavanju odobrenja za građevne proizvode koji dolaze u kontakt s pitkom vodom. Postojeća se naredba stavlja izvan snage, a nova se izdaje.

Glavni sadržaj ostaje isti iako je učinjeno nekoliko izmjena u svrhu prilagođavanja zahtjeva predmetnim građevnim proizvodima.
Nova je naredba priložena te su izmjene označene žutom bojom. Ranije notificirana naredba je sljedeća: Naredba br. 31 od 21. siječnja 2013. (notifikacija br. 2012-344-DK).

Radi se o sustavu odobrenja koji se financira putem naknada, a kojim se zahtijeva da se građevni proizvodi koji dolaze u kontakt s pitkom vodom ispitaju, odobre i označe prije nego što se mogu staviti na tržište i prodavati u Danskoj. Sustav postoji od 1972. godine i pomaže osigurati stalnu sukladnost sa zahtjevima za kvalitetu pitke vode u slavinama potrošača. Sustav se isključivo odnosi na građevne proizvode koji dolaze u kontakt s pitkom vodom te se njime zahtijeva samo ispitivanje, odobrenje i označivanje svojstava građevnih proizvoda u pogledu ljudskog zdravlja koja su bitna za kvalitetu pitke vode.

Sustavom se zahtijeva ispitivanje građevnih proizvoda koji dolaze u kontakt s pitkom vodom u pogledu ispiranja olova, kadmija, nikla i drugih tvari koje su opasne po zdravlje ljudi.

Sustav je ranije notificiran. Također mora i sad biti notificiran zato što su pravila izmijenjena. Izmjenama se ublažavaju postojeći zahtjevi, a obuhvaćaju:
– uklanjanje određenih zahtjeva za ocjenjivanje i ispitivanje građevnih proizvoda,
– izuzimanje od zahtjeva za odobrenje za odabrane komponente u sastavljenim građevnim proizvodima,
– uvođenje ograničenja u pogledu onoga što treba ispitati i ocijeniti, te
– veću fleksibilnost u pogledu metoda ispitivanja i ocjenjivanja.


9. Brief Statement of Grounds
Radi se o posebnom nacionalnom sustavu koji postoji zbog činjenice da pravila o svojstvima građevnih proizvoda koji dolaze u kontakt s pitkom vodom u pogledu ljudskog zdravlja još uvijek nisu usklađena. Sustav će biti ukinut nakon usklađivanja ovog područja. Sustav je prethodno notificiran u svibnju 2012.

U nedostatku usklađenih pravila u ovom području – odnosno, normi za proizvode u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (Tekst značajan za EGP) – moguće je donijeti nacionalne propise za predmetno područje.

Pravila sustava najmanje su nametljiva mjera, razmjerna su riziku povezanom s okolnostima u vezi zdravlja te su stoga sukladna pravilima o slobodnom kretanju roba.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): čl. 28. stavak 2. i čl. 31. stavak 1. danskog Zakona o gradnji.

Danski Zakon o gradnji priložen je u informativne svrhe.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta WTO-a

Da

Sa stajališta SPS-a

Da
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification