Notification Detail

State ordinance on e-justice in Rhineland-Palatinate [ERVLO]

Notification Number: 2015/55/D (Germany)
Date received: 04/02/2015
End of Standstill: 05/05/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00301
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0055/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500301.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0055 D HR 04-02-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz, Referat 516, Diether-von-Isenburg - Straße 1, 55116 Mainz,
Tel.: 0049-6131-16-4937, Fax: 0049-6131-16-4943, E-Mail: poststelle@mjv.rlp.de


4. Notification Number
2015/0055/D - SERV10


5. Title
Uredba savezne države o elektroničkom pravnom prometu u Falačkom Porajnju (ERVLVO)


6. Products Concerned
Proizvodi za elektronički potpis


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Zakonodavac savezne države Zakonom za poticanje elektroničkog pravnog prometa sa sudovima od 10. kolovoza 2013. (Savezni službeni list dio I., str. 3786) prvi je put obrazložio obvezu uvođenja elektroničkog pravnog prometa diljem savezne države (u daljnjem tekstu: ERV). Zakonom će od 1. siječnja 2018. biti omogućen elektronički pristup svim njemačkim sudovima uz iznimku kaznenih sudova.
Uvođenje ERV-a na cijeloj površini države kod 73 suda u Falačkom Porajnju na određeni datum neće se moći provesti iz organizacijskih, osobnih i financijskih razloga. Pravodobna i uspješna provedba može uslijediti samo, ako se ista provodi postupovno i ako je usmjerena na područja postupka.
Ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača stoga će ERV uvesti već prije stupanja na snagu obveze korištenja diljem države postupno pri različitim sudovima i u različitim područjima postupka.


9. Brief Statement of Grounds
Komunikacijski partner pravosuđa nalazi se pred izazovom koji obuhvaća mogućnost uspostavljanja različitih preduvjeta za ERV od strane saveznih država. Kako bi na temelju navedenog postigla homogenost u smislu otvorenja pristupa, Komisija je saveznih država za informacijsku tehnologiju u pravosuđu uspostavila, putem zajedničkog, državnog dogovorenog Nacrta pravne uredbe, jedinstveni okvir za ERV u Njemačkoj.
Uredba savezne države uspostavljena na temelju Nacrta uredbe ograničava se na regulaciju onoga, što je zakonodavac izričito propisao da savezne države trebaju regulirati.
Predmetni Nacrt uredbe već je proslijeđen u okviru prethodne notifikacije: 2006/0465/D.


10. Reference Documents - Basic Texts
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2006/0465/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Pravna uredba ne sadrži prisilne propise za javne službe, poduzeća ili privatna kućanstva, budući da je sudjelovanje u ERV-u neobvezno. Osim toga ne utječe na demografske promjene, gospodarstvo srednjih poduzeća niti na međunarodnu trgovinu. Procjena učinka nije nužna zbog malog opsega učinka.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification