Notification Detail

Draft Regulation of the Minister for the Economy on the specific manner of marking dispensers used at filling stations and commercial sites for motor gasoline.

Notification Number: 2015/54/PL (Poland)
Date received: 03/02/2015
End of Standstill: 04/05/2015 ( 04/08/2015)

Issue of detailed opinion by: Finland,France
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00292
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0054/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500292.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0054 PL HR 03-02-2015 PL NOTIF2. Member State
PL


3. Department Responsible
Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel. +48-22/693-5407, fax: +48-22/693-4084, e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl


3. Originating Department
Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki,
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel. +48 22/ 693-5671, fax: +48 22/693-4017, e-mail: sekretariatDEO@mg.gov.pl


4. Notification Number
2015/0054/PL - N40E


5. Title
Nacrt uredbe ministra gospodarstva o posebnom načinu označivanja uređaja za istakanje goriva koji se koriste na benzinskim postajama i komercijalnim postajama za motorni benzin.


6. Products Concerned
tekuća goriva, motorni benzin E10, uređaj za istakanje goriva


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
U skladu s odredbom iz članka 9.b stavka 4. Zakona o sustavu kontrole i praćenja kvalitete goriva od 25. kolovoza 2006., ministar gospodarstva dužan je putem uredbe utvrditi poseban način označivanja uređaja za istakanje motornog benzina E10, uzimajući u obzir potrebu razlikovanja vrsta goriva i interesa potrošača.
Odredbama ove Uredbe utvrđuje se sljedeće:
• Uređaji koji se koriste na benzinskim postajama i komercijalnim postajama za motorni benzin E10 označavaju se oznakom za određivanje tekućeg goriva koje se istače iz uređaja koji se koristi na određenoj postaji, oznakom istraživačkog oktanskog broja (IOB) te znakom za vizualnu identifikaciju koji je postavljen na uređaj na vidljivo mjesto, uključujući i pištolj za istakanje tekućeg goriva.
• Znak za vizualnu identifikaciju postavlja se na uređaj za istakanje goriva u obliku kvadrata sa stranicom najmanje duljine 60 mm, na kojem je prikazana oznaka E10 na plavoj pozadini, a čija je svrha prvenstveno obratiti pozornost potrošača na sastav motornog benzina.
• Plava se boja koristi za označivanje uređaja za istakanje goriva s ciljem jasnog razlikovanja te grafičke oznake i zelene boje koja se uobičajeno koristi za označivanje ostalih vrsta motornog benzina (s udjelom do 5 % bioetanola), koje su trenutačno u općoj uporabi na benzinskim postajama.
• Sljedeće informacije treba jasno istaknuti: „Uređaj za istakanje goriva sadrži motorni benzin E10 koji ima između 5,0 % i 10,0 % po obujmu bioetanola ili između 15,0 % i 22,0 % po obujmu etil tert-butil etera ili etil tert-amil etera. Prikladnost uporabe motornog benzina E10 u vozilima utvrđuje se u skladu s uvjetima određenim u priručniku za vozilo ili u skladu s uputama proizvođača vozila.”
Uporaba oznake „E10” za motorni benzin koji sadrži između 5,0 % i 10,0 % po obujmu bioetanola ili između 15,0 % i 22,0 % po obujmu etil tert-butil etera ili etil tert-amil etera grafička je oznaka koja se uobičajeno koristi u državama članicama Europske unije; time se jamči laka razumljivost takve oznake. Nadalje, odredbama norme PN-EN 228 – Goriva za motorna vozila, jasno se preporuča ovaj način označivanja.


9. Brief Statement of Grounds
Opseg reguliranja u okviru nacrta Uredbe još uvijek nije standardiziran. Kako bi se primijenio jedinstven način označivanja uređaja za istakanje motornog benzina E10 na benzinskim postajama i komercijalnim postajama, navedeni nacrt Uredbe sadrži rješenja slična onima iz Uredbe ministra gospodarstva od 18. lipnja 2010. o načinu označivanja uređaja za istakanje goriva koji se koriste na benzinskim postajama i komercijalnim postajama za tekuća biogoriva (Službeni list br. 122(830)).
Izdavanje ove Uredbe nije, doduše, povezano s potrebom potpune provedbe odredbi Direktive 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizelskoga goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i stavljanju izvan snage Direktive 93/12/EEZ (SL L 140 od 5. lipnja 2009., str. 88.); međutim, ona je rezultat usvajanja određenih zakonskih rješenja koja se temelje na odredbama prethodno navedene direktive.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: – Zakon o sustavu kontrole i praćenja kvalitete goriva od 25. kolovoza 2006.
– Zakon o izmjeni Zakona o sustavu kontrole i praćenja kvalitete goriva i određenih drugih zakona od 11. srpnja 2014.
Temeljni su tekstovi podneseni u okviru prethodne notifikacije: 2006/0390/PL: 2013/0689/PL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification