Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sporočilo 002

Sporočilo Komisije - TRIS/(2015) 02182
Direktiva 98/34/ES
Prevod sporočila 001
Obvestilo: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.SL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D SL 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Osnutek zakona o varstvu otrok in mladostnikov pred nevarnostmi uživanja elektronskih cigaret in elektronskih vodnih pip


6. Products Concerned
- tobačni izdelki
- drugi proizvodi, ki vsebujejo nikotin in njihova embalaža (elektronske cigarete in elektronske vodne pipe, kakor njihova embalaža za polnjenje)
- proizvodi, ki ne vsebujejo nikotina, kot so elektronske cigarete ali elektronske vodne pipe, v katerih tekočina izpareva skozi elektronski grelni element in se nastajajoči aerosoli vdihavajo z usti, kakor njihova embalaža za polnjenje


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Za zaščito otrok in mladostnikov pred nevarnostmi uživanja tobačnih izdelkov, elektronskih cigaret in elektronskih vodnih pip se sprejemajo naslednji ukrepi:

1. Prepoved izdaje in uživanja tobačnih izdelkov se razširja na elektronske cigarete in elektronske vodne pipe in njihovo embalažo za polnjenje.

2. Zagotavlja se, da se tobačni izdelki, elektronske cigarete in elektronske vodne pipe in njihova embalaža za polnjenje tudi v primeru kataloške prodaje izdajajo samo za odrasle osebe.

3. Prepoved izdaje tobačnih izdelkov mladostnikom v okviru
delovnih razmerij se prav tako razširja na elektronske cigarete in elektronske vodne pipe in na njihovo embalažo za polnjenje. (Prilagoditev v Zakonu o varovanju mladostnikov pri delu).


9. Brief Statement of Grounds
Varstvo zdravja in preprečevanje odvisnosti pri otrocih in mladostnikih:
Za zdravje neugodni vplivi tobačnih izdelkov in njihovih sorodnih izdelkov, kot so elektronske cigarete, ki se uporabljajo za uživanje pare, ki vsebuje nikotin s pomočjo ustnika in ustreznih posod za polnjenje s tekočinami, ki vsebujejo nikotin (prim. črko f 1. člena in štev. 16 in 17 iz 2. člena direktive 2014/40/EU) so na podlagi živčnega strupa in narkotika nikotina priznani in nesporni. Tako so države članice v uvodni izjavi 21 direktive 2014/40/EU pozvane k temu, da preprečijo prodajo teh izdelkov otrokom in mladostnikom s sprejemom ustreznih ukrepov za določanje in uvedbo starostnih mej. V časih spletnega trgovanja pa je to lahko učinkovito samo, če se vključi tudi kataloška prodaja. Prepovedi uživanja so namenjene neposrednemu varstvu.
Študije iz leta 2015 Zveznega inštituta za oceno tveganj (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) in Nemškega centra za raziskave raka (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf) potrjujejo, da tudi uživanje elektronskih cigaret in elektronskih vodnih pip, ki ne vsebujejo nikotina, prinaša za otroke in mladostnike tveganje za zdravje. Zaradi tega se uvaja enaka obravnava z ustreznimi proizvodi, ki vsebujejo nikotin.


10. Reference Documents - Basic Texts
Povezava z osnovnimi besedili: Zakon o varovanju mladostnikov 23. julij 2002 (Zvezni UL. I str. 2730), ki je bil nazadnje spremenjen z 55. odstavkom 2. člena in 36. odstavkom 4. člena Zakona z dne 7. avgusta 2013 (Zvezni UL. I, str. 3154).
Zakon o varovanju mladostnikov je na voljo na naslovu http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/ in je predstavljal referenčno besedilo v okviru notifikacij s številkami: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

Zakon o varovanju mladostnikov pri delu (JArbSchG) z dne 12. april 1976 (Zvezni UL. I, str. 965), ki je bil nazadnje spremenjen s 7. odstavkom 2. člena Zakona z dne 21. januarja 2015 (Zvezni UL I str. 10) (brez vsebine za katero velja obveza notifikacije). Zakon o varovanju mladostnikov pri delu je na voljo na naslednjem naslovu http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/.
Osnovna besedila so bila priložena v okviru prejšnje notifikacije: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
V zvezi z izčrpno predstavitvijo zakonskih posledic se napotuje na točko A VI. utemeljitve osnutka zakona.


16. TBT and SPS aspects
Sporazum TBT

NE - Osnutek nima pomembnejšega učinka na mednarodno trgovino.

Sporazum SPS

Ne - Osnutek ni sanitarni ali fitosanitarni ukrep
**********
Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki 98/34
Faks: +32 229 98043
e-naslov: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification